čtvrtek 22. listopadu 2012

stejné a jiné - descombes


pán a rab
Deleuze - kritérium
1) dle síly ne, houf slabých porazí silného
2) silný odvážnější, ale zas ho porazí houf
3) slabý mocně chce svou slabost - síla zaměřena proti ní samé, popírá sebe
4) afirmace
pán stvrzuje svou diferenci proti rabovi - má diferenci, ne protiklad
rab se staví do protikladu k pánovi - má protiklad, ne diferenci
pán: jsem dobrý, tedy ty jsi zlý (dobro a zlo zde značí zdatnost)
rab: jsi zlý, tedy já jsem dobrý (dobro a zlo zde značí morální hodnoty)

pán: ano předchází ne (u raba naopak)

věčný návrat: progres, vrací se jen vznešené, které afirmovalo svou diferenci (takže se vrací jako různé), dochází k auto-destrukci záporného, protože to nechce samo sebe, svou diferenci neguje

problém: u Deleuzeho pán afirmuje svou diferenci vzhledem k rabovi, takže vychází ze srovnání s rabem - tím se sám blíží rabovi

u Nietzscheho  pán vychází ze své identity: nesrovnává se, nesoupeří s rabem

A.D. problém: je mezi pánem a rabem diference nebo protiklad? pán to vidí jako diferenci, rab jako protiklad

proč následovat pána? je vznešenější...proč? vznešené vychází ze sebe, z bohatství vlastního bytí, nízké z žárlivosti, plynoucí z vědomí vlastní nedostačivosti

jenže deleuzeovský pán afirmuje svou diferenci, ne identitu, tím se stává pánem - čímž ovšem už nevychází jen z vlastního bytí!


rab ničí sám sebe - rabství je forma nenávistné sebevraždy, ničící a potlačující sebe i ostatní (policajtem sebe i druhých, svazuje všechno) - rabství je proti životu

rabství má SLAST v rezignaci, askezi, sebe-drezůře

ale proč ne? proč je tento přístup horší?

asi kvůli tvorbě nového (umělec) + přitakání životu, přijmutí jeho negativních stránek (krutost, nespravedlnost, chaos), tedy anti-nihilismus + vycházení ze sebe, ne z jiných (svoboda)

ale co z toho? má to být lék na nihilismus ve smyslu: nesrovnávej se s druhým, nevymezuj se vůči němu, prostě radostně přitakej hře diferencí, boji, a žij

ale slast z askeze je taky stimulující, patří do života

je zde moralizování: vylučování askeze na úkor aktivismu


--

Foucault: podmínkou možnosti různých vědění (psychiatrie, kriminalistika, psychologie) jsou instituce (blázinec, vězení), které vytváří moc a realizuje se v nich - tak souvisí rozum s mocí

nikoliv psychiatrie objasňuje, že šílenství je nemoc, ale sama je touto tezí založena

rozum má svůj původ v tom, že se oddělil od ne-rozumu a ten podrobil represi - co je ne-rozum nelze říci -

dějiny jsou dějinami smyslu a rozumu, nerozum-absence díla,smyslu,pravdy,jednání jsou však jejich stínem, předchází je a budou i po nich (nihilismus)

--

Lyotard proti Deleuzeovi: Deleuze kritizuje raba, deformovanou vůli proti pravé - věří totiž v autoritu a ctnost KRITIKY, která je sama jen podvodem, demystifikace jen další mystifikací