pondělí 9. června 2014

náčrty k rozpracování - vznik vědomí

snad vědomí vzniká částečně skokově, ze základních qualií či spíše polo-qualií či polo-fenoménů skrze rekurzivitu jazyka, který je integrován v mozku do proměnlivé jednoty subjektu

nejprve je tu polo-quale u zvířete, základní počitky a vjemy

jen malá integrace

zvíře je spíše agregátem polo-duší a čtvrt-duší, paralelních reflexů

jazyková doména vše více integruje

k větší integraci přispívají i memy, které v memplexech vše sjednocují - memy se předávají učením skrze sítě zrcadlových neuronů v mozku: jakmile se v evoluci mozku objevilo víc zrcadlových neuronů, nastal skok a rozběhla se kulturní evoluce koevolující s genetickou evolucí

rekurzivní funkce jazyka tomu dodá sebereflexivitu

počítače myslet nemohou, protože sice mají znakové systémy a rekurzivitu, ale chybí jim a) qualia b) zauzlení znaků v rámci jednoho mozku do jedné subjektivity přeplněné právě i qualii