sobota 6. května 2017

EDGAR CAYCE PŘEDPOVÍDAL TO, CO SE NIKDY NESTALO

EDGAR CAYCE PŘEDPOVÍDAL TO, CO SE NIKDY NESTALO
V třicátých letech totiž Cayce nepravdivě předpověděl velký chaos, který měl v letech 1958-1998 zachvátit celou severní Ameriku, Los Angeles a San Francisco měly být zničeny ještě před New Yorkem. Nestalo se!
Edgar Cayce předpověděl, že Los Angeles a San Francisco budou zničeny mezi roky 1958-1998. Byla to tedy nepravdivá předpověď, která už se - pokud nevlastníte stroj času - nikdy vyplnit nemůže :-D
Edgara Cayceho taky prokazatelně vyvrátila moderní biologie: Cayce byl zastáncem polygenismu, tedy představy, že bylo pět různých ras (bílá, černá, červená, hnědá a žlutá) vytvořeno odděleně a současně na pěti různých místech Země. Tento názor byl prokazatelně vyvrácen moderní biologií, která je monogenistická: sledováním mitochondriální DNA děděné výlučně po matrilineární ( = mateřské) linii a podle dalších znaků bylo zjištěno, že všichni pocházíme z jedné populace, která vznikla v Africe asi před 200 tisíci roky.
Edgar Cayce často (frequently) prováděl diagnózu lidí, kteří mu poslali dopis s prosbou o diagnózu, ale když tu diagnózu Cayce prováděl, BYLI UŽ MRTVÍ, protože mezitím zemřeli! tedy: Mnoho Cayceových diagnóz se odehrálo až poté, co pacient už zemřel.
Edgar Cayce také nepravdivě předpověděl to, že, podle jeho slov, v roce 1968 nebo v roce 1969 se objeví Poseida, která bude mezi prvními částmi bájné Atlantidy, která se bude údajně znovu vynořovat z Atlantského oceánu i z Pacifiku - viz Cayceho slova: "Lands will appear in the Atlantic as well as in the pacific. And Poseida will be among the first portions of Atlantis to rise again. Expect it in ‘68 or ‘69. Not so far away"!"
Edgar Cayce nebyl schopen vyléčit ani svého bratrance a ani svého syna, který zemřel jako malé dítě!
Zde je část Cayceho nepravdivého proroctví z třicátých let: "As to changes... the Earth will be broken up in the Western portions of America. The greater portion of Japan must go into the sea. The upper portion of Europe will be changed as in the twinkling of an eye. Land will appear off the East coast of America... There will be upheavals in the Arctic and in the Antarctic that will make for the eruption of volcanoes in the Torrid areas, and there will be the shifting then of the poles --- so that where there have been those of a frigid or semitropical [climate] it will become more tropical, and moss and fern will grow.
"And these will begin in the period of ‘58 to ‘98 when these will be proclaimed as the periods when the Light will be seen again in the clouds..."
(3976-15; January 19, 1934)
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce#Controversy_and_criticism

Přímá citace Cayceho: 
"Lands will appear in the Atlantic as well as in the pacific. And Poseida will be among the first portions of Atlantis to rise again. Expect it in ‘68 or ‘69. Not so far away"! Další přímá citace Cayceho s přesnou datací: 
"And these will begin in the period of ‘58 to ‘98 when these will be proclaimed as the periods when the Light will be seen again in the clouds..."
(3976-15; January 19, 1934)...Toto jsou PŘÍMÉ PŘESNÉ CITACE CAYCEHO PROROCTVÍ s přesně danými datacemi.


Dále:

Cayce nepravdivě předpověděl, že USA v roce 1958 znovu objeví smrtící paprsek, který údajně zničil bájnou Atlantidu.

Carroll mentioned some of Cayce's ideas, including his belief in a giant solar crystal, activated by the sun, and used to harness energy and provide power on Atlantis, and his prediction that in 1958, the United States would rediscover a death ray that had been used on Atlantis.

Josef Janda tvrdí, že své předpovědi údajně dodatečně Cayce opravil, ale:

1) nepředložil pro svá tvrzení žádné Cayceho citace - já pro ta svá ano

 2) I KDYBY to Cayce později opravil, stále platí, že v těch třicátých letech to předvídal špatně, nepravdivě, když udával přesné roky katastrof či objevení Atlantidy a v těch letech se to PROSTĚ NESTALO. To jsou holá fakta.


1 komentář:

díky!