neděle 26. června 2016

Egoismus: lepší formulace

 u příjemných stavů, které si užívám JÁ SÁM, vím, že mají objektivní hodnotu, je to zřejmé...NEPOPÍRÁM MOŽNOST jiné objektivní hodnoty, ale jelikož nikdo nepředložil adekvátní evidenci této jiné ob. hodnoty, a to jsem hledal a hledal, držím se - dokud mě nepřesvědčí někdo o jiné evidenci - egoismu. opět tečka.

evidenci pro ob. hodnotu jinou než konzumovanou námi samotnými nemáme žádnou: jsou to všechno jen domněnky bez empirické opory.

námitka: jak víš, že na Jupiteru právě teď není bouře? a stejně nevíš, zda štěstí druhých a altruismus nemá objektivní hodnotu.


místo Jupiteru bych tvůj argument přirovnal k oné pověstné čajové konvici...Russellova čajová konvice PŘESNĚ vystihuje tvou argum. chybu: chceš po mě vyvrátit něco, pro co není evidence, ale nemůžeme si být jistí, že to na 100% není

 kdybychom  nevěděli, jak často bouře jsou, přece bychom mnohé věděli: a) že je Jupiter b) že jsou bouře c) že jsou bouře někdy na Jupiteru...proto by mělo smysl, abych já dokazoval, že tam zrovna nejsou: protože tam Někdy JSOU...TVŮJ PŘÍPAD JE ZCELA JINÝ, U TEBE JE TO TA ČAJOVÁ KONVICE b. rUSSELLA

kdybychom doslova nevěděli, tak je to skutečně 50:50, jenomže my navíc něco o štěstí a utrpení druhých víme: a to sice to, že nám neprospívá a neškodí samo o sobě, tedy když ho konzumují sami, my z toho nic nemáme...takže víme, jaké to je, když příjemný stav konzumuje někdo jiný a víme to docela dobře: představíme si analogii se sebou...proto víme takřka na 100% (!) že kladný a záporný stav druhého pro nás ob. hodnotu nemá! vykřičník!

kdybychom nevěděli, že na Jupiteru někdy jsou bouře, bylo by na tobě, abys prokázal, že tam někdy jsou...my bychom tvrdili 50%50 (nevědění), dokud bychom Jupiter neprozkoumali - pak by se procenta upravila...a my prozkoumali to, když konzumuje kladný nebo záporný stav někdo jiný a víme tedy dost bezpečně, že z této konzumace kladného stavu nkým jiným doslova nic nemáme, žádný užitek, žádnou hodnotu, když druhý má kladný nebo záporný stav

jak víme, že štěstí druhých nemá OH (objektivní hodnotu)?

protože ji neprožíváme...OH je dána ryze naším prožitkem, ničím jiným, jen v prožitku má svůj základ a zdůvodnění

OH je dána ryze naším prožitkem, ničím jiným, jen v prožitku má svůj základ a zdůvodněn"

mnozí zde dělají chybu: myslí si, že OH je konzumovaný statek, pak jim vyplyne altruismus, ale OH není statek sám, ale moje konzumace tohoto statku (kladného, příjemného stavu)

JEDINÁ OH, která je evidentní (tedy zřejmá každému bez důkazů) je identická s MOU VLASTNÍ konzumací (užíváním si, vychutnáváním, spotřebováváním, zakoušením, prožíváním,...) příjemných (kladných, slastných, pozitivních) stavů...jelikož nikdo nepředložil jinou OH, která by byla evidetní, předpokládám, dokud ji nepředloží, že není...o alternativních OH, které neexplikuje, soudím, dokud je neprozkoumám (jako u všeho, o čem nic nevím), že mají 50:50 pravděpodobnost...altruisté však nakonec nějakou údajnou další OH ukáží, a to jsou podle nich kladné stavy jiných cítících bytostí...po prozkoumání konzumace kladných stavů jinými mohu bezpečně říci, že nevnímám OH této konzumace kladných stavů jinými vnímajícími bytostmi, neprožívám ji, a proto považuji pravděpodobnost, že jde o OH, blízkou nule...

důležitá, avšak z výše uvedeného zřejmá poznámka: OH nejsou příjemné stavy samotné, ale moje konzumace těchto příjemných stavů...sama má konzumace těchto kladných stavů má OH, stavy samy - pokud je nekonzumuji já sám - OH nemají...

NÁMITKA: PROČ PŘEDPOKLÁDÁŠ, ŽE BYS OH VNÍMAL, KDYBY TAM BYLA?

DŮLEŽITÁ ÚPRAVA:

nahlížím, že má konzumace příjemných stavů má OH objektivní, ale vždy jen pro mě, pro druhého to OH není - a on to má stejně...ob. hodnota tedy je objektivní, ale vždy je vázaná k danému jedinci: jen pro něho má nutnou a objektivní hodnotu

existují OH, ale OH je vázaná vždy k danému individuu

 tedy: není mi známá žádná OH, která by byla OH pro někoho jiného než pro daného jedince, pro něho je však OH nutně...pokud máš jinou, předlož ji...všechny, které předkládají altruisté, jsou OH pro dané druhé cizí lidi, ne pro nikoho jiného...proto jealtruismus založen na chybě: skutečnou OH, která je objektivní nutně a bezpochyby, ale JEN PRO JEDNOHO DANÉHO ČLOVĚKA, mylně považuje za OH pro všechny. TEĎ jsem se sebou spokojen.
sobota 25. června 2016

BREXIT A POLITIKA

z mého veřejného profilu na Facebooku, mé texty:

Pravý expert hledá pravdu, takže bych jeho stanoviska tolik nerelativizoval. Navíc konsensus expertů vyrovná odchylky, hlavně když jde o konsensus jinak si konkurujících expertů z různých zemí, soc. tříd apod. Pokud konsensus expertů hledá pravdu, pak jeho závěry nemohou být pro lid nepřijatelné, protože jsou pravdivé. Je třeba poslechnout tento konsensus, protože nikdo nemá tolik času a informací, aby si mohl o jakékoliv otázce udělat skutečně kvalifikovaný názor. Mýlí se všichni, i konsensus expertů, ale ten se mýlí nejméně. Tedy bych - pokud budu racionální - měl ve všem (v otázkách jídla, sexu, morálky, politiky, ekonomiky,...) jednat a rozhodovat nikoliv podle svého názoru, ale podle názoru expertů. To už mnohým přijde nepřijatelné, ale myslím, že to tak je.

Vyjádření k mým postojům a úvahám v otázce Brexitu:
jen trochu domýšlím a syntetizuji názor konsensu expertů, a to i v případě prognóz...Vlastní názor bych nepovažoval za pravdu ani tehdy, kdybych byl největším expertem na Brexit, protože za kritérium pravdy pokládám převažující konsensus expertů, nikoliv mínění ojedinělého experta, který se často mýlí i v oboru, ve kterém je expertem, protože - jako každý člověk - podléhá svým zaujatostem a předsudkům, zvláště v takové oblasti, jako je politika, kde se to emocemi, předsudky a ideologií jen hemží...

Politika a morálka jsou oblasti lidského poznání jako každé jiné, a i ty by proto měly být řešeny experty. Morálka a politika se mají dělat vědecky, nikoliv skrze subjektivní a individuální názory nás běžných lidí. I v otázce politiky a morálky máme poslouchat experty, nikoliv náš nezkušený a zaujatý "vlastní názor/rozum", který je často jen předsudkem doby nebo tradice.

Nelze si plést kritickou reflexi s kritikou pro kritiku samu, kdy ve jménu lži kritizujeme jen proto, abychom byli tzv. "kritickými intelektuály". Ano, hájím status quo: rámcově je EU velmi dobrá (pro celou Evropu, pro Ukrajin, pro USA - jen pro Putina ne) a rámcově je Putin spíše špatný a v podstatě diktátor manipulující lid skrze média a lži v nich, navíc umlčuje opozici. V konkrétních věcech tomu může být naopak, ale většinově je to právě takto.

Podle dvou předních britských médií, tedy dle The Economist a The Guardian, bude Česko Brexitem čtvrtou ekonomicky nejpostiženější zemí...Camerone a Angličané, s výjimkou Londynanu, děkujeme!

Sledujte teď Otázky V. Moravce: Zaorálek mluví SKVĚLE, zcela souhlasím, Telička mlží, nejhorší je však europoslanec za ODS Jan Zahradil, ten je neuvěřitelně špatný, neumí snad ani komplexněji argumentovat...KTERÝ TYP INTELEKTUÁLA JSTE VY SÁM/SAMA?
Jsou intelektuálové dvojího druhu: ti, kteří - vědomi si své omezenosti a individuální zaujatosti - poslouchají konsensus expertů. A pak je ten druhý typ, který se rád bouří, má rád revoltu, někdy je fascinován násilím, násilností revoluce (např. komunistické), silnou rukou diktátorů a autoritářů (jako je Putin). Je v tom totiž podívaná, emoce, děj, drama. Tento druhý typ intelektuálů je znuděn banální pravdou konsensu expertů, chce se hádat, fascinuje ho minoritní a šílené mínění jenom proto, že je minoritní a šílené, a vzbuzuje v něm tedy víc emocí. Je to totiž jistě zábavnější a méně obvyklé (protože minoritní) mínění. Problém u tohoto mínění je však v tom, že je to obvykle mínění nepravdivé.
V dějinách se mnohem častěji mýlili šílenci a rebelové než konsensus expertů, proto je velká pravděpodobnost, že se tento druhý typ intelektuálů mýlí i nyní (když třeba hájí Putina nebo Brexit). Jistě, tento druh intelektuálů se ohání rebely, kteří měli pravdu. Bylo jich však málo, na většinu jsme právem zapomněli. Dávali nám jen neužitečnou, ale zábavnou lež, stejně jako různí konspirační teoretikové. Nám však může k lepšímu světu pomoci jedině nudná pravda, nikoliv zábavná lež. Na zábavnou lež můžeme snadno všichni umřít: bývá totiž často nebezpečná, jako lži o "židovském spiknutí", "vyvolené rase", lži o "nezištném Stalinovi a progresivním Maovi" populární ještě ve Francii 60. let, nyní lži o "výhodnosti Brexitu", "zlé EU" a "hodném Putinovi", který se podle těchto lží jen brání.
Shrnuto: druhý typ intelektuálů v každém - i aktuálním - mínění velmi pravděpodobně nemá pravdu a navíc je velmi pravděpodobně nebezpečný pro všechny.

-----------

RUSKÁ MÉDIA A PRORUSKÉ ČESKÉ WEBY
Jsem proti totálnímu relativismu, který si vzala z postmoderny ruská média, aby mohla ospravedlnit svou stranickost a demagogii sloužící Putinovi. Falešně své pro-putinovství obhajují tvrzením, že stranický je každý, a oni jsou alespoň tak slušní, že to přiznají a řeknou, komu slouží. Je to však jasná lež: pravda existuje a nikdo sice není zcela objektivní, ale lze být zaujatý a stranický více nebo méně. Ruská média patří k těm nejvíce manipulativním na celém světě: vybírají si jen ta data, která se jim hodí, a i ta zkreslují. Míchají pravdu s polo-pravdou a lží do propagandistického koktejlu, který servírují Rusům denně. Smutné je to, že se jim podařilo zmanipulovat větší část ruské populace (ale ne všechny!). Měla by to být výstraha pro Česko. A dále: kdo u nás mluví jako ruská média a koho ruská média oslavně často citují? Je to Miloš Zeman.
Konečně, ruská média mají proti těm západním jasnou výhodu: západní média musí říkat i nepříjemnou pravdu (třeba přešlapy NATO, USA a EU), zatímco ruská média mohou systematicky, den za dnem, promyšleně klamat a lhát. Tím postupně svého konzumenta promění ve fanouška Putinovy diktatury.

-------------


Není důležité, zda já nebo vy jste pro nebo proti Brexitu. Víte proč? Protože já ani vy tomu pořádně nerozumime, nemáme informace, zkušenosti. Jen jsme něco slyšeli, četli a něco si myslíme. Něco si myslí každý, a je to docela irelevantní. Není důležité ani to, když pár expertů říká, že Brexit je super, protože výjimky a úchylky se najdou všude a obvykle neznamenají pravdu, ale odklon od ní. Důležité je jen to, že opravdu velký konsensus kompetentních expertů v daném oboru, ne třeba herců nebo slavných osobností, kteří tomu samozřejmě nerozumí, říká, že Brexit je problém. Oni tomu rozumí, my ne. Nechme se poučit a nedělejme si ani vlastní názor. Vlastní názor není ctnost, jen arogance ignorantu. To platí o všech otázkách, nejen o Brexitu. Jsem proti prime demokracii nás neznalých a pro demokracii zastupitelskou, kdy zastupovat nás mají experti. Přímá demokracie zní jako dobrý koncept, ale nakonec vede často k vládě hloupé emotivnosti, paniky a nenávisti. Ne nutně, ale Brexit byl přesně o tom.

---------------

ano, nyní na ČT24 toto pojmenovali jako POHODLNÁ FLOSKULE:
"zlý byrokratický Brusel, vládne nám byrokracie EU z Bruselu"
vyvrácení: je to nesmysl, na začátku i na konci každého důležitého rozhodnutí "EU" nebo "Bruselu" stojí prezidenti a premiéři a ministři členských zemí...
pokud se vám rozhodnutí EU nelíbí, tak nenadávejte na bruselské úředníky, ale volte lepší poslance a europoslance...nevolte je např. tak pravicové jako v Británii (Cameron)...

------------


Kvůli migrační krizi nemáte rádi EU, mně se také nelíbí, jak ji EU řeší. Ale chtít pro to EU rozbít nebo z ní vystoupit je stejné, jako kvůli tomu, že vám přítel sní čokoládu, požadovat rozchod. Vztah s ním vám přece přináší mnohem víc než jedna snědená čokoláda. Podobně je to s EU: my (ČR) jsme čistými finančními příjemci, jenom z ní bereme, spolupráce nám přináší mnohem víc než izolace.

------------------


Dnes nám Anglicane a Velsane ukázali, že přímá demokracie není mnohdy dobrá cesta ani u tak tradiční demokracie. Dříve jsme se od Angličanů demokracii učili, dnes jimi musím pohrdat pro jejich pokleslou iracionální a demagogickou debatou před referendem. Ignorovali argumenty a experty, teď na to doplatí a my s nimi. Snad to poučí americké voliče prezidenta USA a Trumpa nezvolí!

-----------------


Milí Angličané a Velsane! Dnes jste opustili vy nás, zítra opustí Skotové a severní Irové vás a vrátí se k nám. A přestanete být důležití pro USA...

-----------------


Za Brexit může David Cameron. Snad dnes ci do týdne rezignuje, těžká škoda, kterou nám všem, včetně UK, způsobil, tu s námi však zůstane roky, možná celé desetiletí. Poslední naději je Brusel: snad dá UK nové podmínky, aby zůstala. Ale přestávám věřit, Schulz dnes promluvil tvrdě.

-------------------

Neužívám vulgarismy, ale teď by byly opravdu na místě...UK volí Brexit kvůli migrantům z východní Evropy, přitom právě na jejich levné pracovní síle velmi vydělává...

------------


To je aspoň efekt motýlích křídel: v Londýně zaprsi a EU se začne kacet...


--------------


Možná bude Brexit jen kvůli dešti...v Londýně dost pršelo, tak přišlo o dvě až tři procenta méně lidí hlasovat, a Londýn chce spíše zůstat v EU...


------------------


Hororová noc, zdá se, že snad nakonec fakt bude Brexit...pokud ano, pozná to česká ekonomika velmi brzy...věřím ale tomu, že Brusel nakonec Británii dalšími ústupky umluvi, aby zůstala...ale asi by muselo být v Británii další referendum....i tak poznáme nestabilitu na trzích...divím se, že by se na burzách tak mýlili, když hádali s takovou jistotou spolu s bookmakery a sazkari, že UK neodejde...UK je pro český průmyslový export velmi důležitá...radost nyní může mít taky Putin...ale možná se pletu a Brexit nebude, poznáme ráno....zatím velká nejistota...jedno vím jistě: pokud Brexit bude, je to pro mě zcela zásadní argument PROTI přímé demokracii...vždyť téměř všichni experti jsou proti Brexitu, cožpak ti Britové fakt nemají pud sebezáchovy?...ještě v USA vyhraje Trump a budu si myslet, že lidé si demokraticky odhlasovali další ekonomickou krizi....

-----------------


Diskuze s Peter R. Schuster: jeho text v uvozovkách, má reakce v textu vždy pod každým odstavcem bez uvozovek:
"Několik protiargumentů: Británie má DVA roky na vyjednání vystoupení. Do té doby se neděje nic. S největší pravděpodobností zůstane členem ESVO, takže z hlediska mezinárodního obchodu se neděje nic ani potom."
Nepravda. Británie se nebude účastnit důležitých celoevropských rozhodnutí už nyní, což ovlivní i její ekonomiku (minimálně ztrátou jejího politického a geopolitického vlivu), viz:
Dále, když bude Evropa rozhodovat bez Británie už nyní, bude už nyní slabší v koalici s USA proti Putinovi.
I z hlediska mezinárodního obchodu se děje mnohé: Británie nebude participovat na smlouvě mezi USA a EU, tedy na TTIPu, přičemž tato smlouva liberalizuje trh, usnadňuje obchodování.
"Kdo bude chtít v Británii pracovat, tak si holt musí časem připravit pas a zažádat o řádné pracovní povolení. A možná ubude též neplacených služek původem z východní Evropy v zazobaných britských domácnostech "
Ty "služky" nejsou neplacené, ale placené dobře a jsou tam rády.
Nejde o pas, ale o obstrukce a omezení, které povedou k tomu, že bude práci v UK velmi obtížné získat.
A díky odlivu levné pracovní síly bude klesat britský HDP, zdraží se hodnota práce, vzroste inflace.
"Libra se začala zotavovat už první den obchodování."
Jistě, protože se propadla přehnaně pod vlivem prvotního šoku, ale díky očekávanému propadu britské HDP to bude ještě smutné...
"A není žádný důvod, proč by to ostatně nějakého Čecha mělo znepokojovat."
Je: kurz libry ovlivňuje kurz eura, a ten zase výrazně ovlivňuje kurz české koruny. A dále: slabá libra neúměrně zdraží český export do UK, což je pro nás velký problém, protože UK je 4. hlavní země českého exportu.
"Rovněž akciové trhy jsou tažené sentimentem a spekulanty - ano, někteří makléři jistě pláčou."
Nepláčou jenom někteří spekulanti, pláčou všichni spekulanti, protože téměř všichni věřili, že Brexit nebude.
A pláčou i všichni experti na akciové trhy a téměř všichni bankovní experti. A zcela právem.
"Jinak není pro pokles žádný důvod, kromě čistě psychologického efektu taženého spekulanty."
Bez komentáře, viz výše.
"EU je významným obchodním partnerem Ruska. S tvrzením, že se "Kreml raduje" z jejího oslabení se setkávám často, nicméně čistě ekonomicky to příliš podklad nemá."
Pokud - jak tvrdíš - Brexit ekonomiku UK, a tedy i celé EU, neovlivní, nemělo by to přece geopolitickou radost Putina (buďme přece jmenovití: dnešní Kreml je autoritářskou vládou jednoho muže) z nyní evidentně politicky rozlomené EU ovlivnit.
"Pravda je, že Británie byla a je americkou expoziturou v EU."
Nepravda. Spojenec není pobočník.
"Nabízí se tedy možnost, že oslabení amerického vlivu na EU bude znamenat konec vměšování Evropské unie do situace na Ukrajině, konec dobrodružství s podporou státního převratu v Moldávii, provokací v Pobaltí atd., což umožní narovnat vztahy s Ruskou federací."
Nejkřiklavější nepravda: je to Putin, kdo se vměšuje do dění na Ukrajině. EU se do dění na Ukrajině nevměšuje, ale naopak svobodně zvolená vláda Ukrajiny chce spolupracovat s EU mnohem víc, než nyní.
"Ekonomický přínos ukončení protiruských sankcí je mnohem reálnější a bude hmatatelný ihned."
Ekonomicky jsou sankce problém, ale z geopolitických důvodů nezbytnost. Jinou páku na Putina nemáme.
"Mimochodem, spočítal někdo ekonomické ztráty EU spjaté s jejich zavedením? Které bylo zase spjaté s podporou puče na Ukrajině a financováním občanské války na Donbase mimo jiné formou fakticky nevratných půjček tzv. "proevropské" vládě v Kyjevě? Kolik milard euro a pracovních míst to stálo?"
Předně, nešlo o puč, protože podle definice "pučisté tvoří obvykle malou skupinu", což Majdan skutečně nebyl. Dále, nešlo o občanskou válku na Donbase, protože ta se děje z definice mezi občany daného státu, a zde bojovali ruští vojáci.
Ano, stálo to hodně euro. Jenomže jinak agrese Putina zastavit nešla.
"A není to příležitost i pro zásadní reflexi a reformu evropského integračního projektu? (pro mě osobně je reformovatelnost toho uskupení naprosto pochybná, ale mohu se zajisté mýlit)."
EU šlape dobře, až tedy na řešení migrační krize, reformu si však populisté skutečně asi vynutí.
"Last but not least - opravdu mě pobavil argument, že vyníkem Brexitu není značná nepopularita politiky (ekonomické, migrační atd.) Evropské unie, nýbrž Cameron, respektive referendum.
Tím se příčina a následek staví na hlavu, řekl bych.
Samozřejmě, pokud by lidem nedovolili hlasovat, nemohlo by hlasování dopadnout pro Brexit..."
Lidem se nemá dovolit hlasovat o věcech, kterým nerozumí, a kde by jim mohlo jejich hlasování reálně ublížit. Mají si demokraticky zvolit své zástupce, lídry a experty, kteří to rozhodnou adekvátněji za ně.
Dodávám: dalším viníkem Brexitu je bezpochyby Merkelová, která v dobré víře vnutila své příliš "vítačské" řešení migrační krize ostatním. A to se Angličanům (nikoliv tedy všem Britům, víme, že Skotové a severní Irové hlasovali jinak) nelíbilo, takže zvolili Brexit. Dlužno však říci, že Merkelová si stejně velkou část uprchlíků vzala sama do Německa a migraci do UK podporovali minimálně stejně silně britští podnikatelé.


úterý 21. června 2016

SOBECTVÍ NEBO ZÁJEM VĚTŠINY?jsou to 2 roviny: obecně prospěšné je prosazovat utilitarismus, z individuální perspektivy pro to není vůbec ŽÁDNÝ důvod. Individuální perspektiva vítězí, je třeba ji převychovat cukrem a bičem. Utilitarismus je nejlepší schéma politiky, egoistický hedonismus je nejlepší schéma etiky. Etika vítězí, politika je na vodě. Příklady s jatky, milenkou, mučením: ve všech by měl egoista jednat egoisticky. Je to racionální. Racionální = podložené skutečně platnými důvody. Kdo chce řídit společnost, má ale postupovat utilitaristicky, protože - ač je to na vodě - lepší politické schéma není.

+ proč pak vůbec dělat utilitarist. politiku? Protože pro egoistu je dobré, když se dělá, svět mu pak sype víc blaha (je přece i pro podrazáky dobré, když je podrazů co nejméně)! Takže ji lze i podepřít egoisticky! Ale když dojde ke kolizi a egoistu nechytnou, má se na utilitarismus vykašlat. To však zase nesmí prosazovat v politice, protože to není dobré pro jiné egoisty!!!

Je to známé jako "tragédie obecní pastviny" nejen v teorii her. Individuálně správným řešením je sobectví.

Jaké je řešení? Jednoduché: když tě nechytnou, buď sobecký, ale v politice prosazuj tvrdá pravidla, aby všechny sobce pochytali. A aby trestali nejen sobce, ale taky ty, kdo netrestají sobce.

To donutí většinu lidí být nesobeckými. A v "skulinách zákona" buď sobecký. Jak všichni ví, a jak velí teorie her.

pátek 10. června 2016

PRODUCT PLACEMENT SKRZE TRESTNÝ ČIN?

k příspěvku mě inspirovala tato věta:
"Vzhledem k tomu, že je Škodovka sponzorem One Man Show, tak je taková akce dost naivní, ale dobře," upozorňuje například Mada Retsiem.
Je to zde:
Kdo nevíte, o co jde, je to v tom článku...
Podobný případ se stal s youtubery TVTwixx:
dali na železniční koleje batoh konkrétní firmy, která v popisku batohu garantovala, že je nezničitelný, a nechali ho přejet vlakem, aby jeho nezničitelnost demonstrovali...Museli jít kvůli tomu vypovídat na policii, ale asi se jim nic nestane...
Je tedy celý díl One Man Show jen skrytým product placementem Škody auto? A co ten batoh TVTwixx?
To se nikdy nedozvíme: pokud tomu tak je, firma to samozřejmě nesmí přiznat. Rusové by na takovou akci svého sponzora nereagovali jistě příliš dobře. Takže je to risk.
Pokud se Kazma se Škodovkou domluvil, byla akce samozřejmě mnohem snáze proveditelná. Pokud ne, je neuvěřitelná a pravděpodobně se takto nestala.
Také firma prodávající batoh dané značky nemůže přiznat, že možná (a možná ne, to se právě nedozvíme), měla s kluky dohodu.
Pokud se domluvili, jde o šikovnou reklamu: akce na hraně trestného činu se stane virálním videem, zpropaguje danou značku, a lidé v tom neodhalí reklamu, protože se zaměří na drsnost akce samotné. Tím bude reklama účinnější.
Půjde dost možná o nový trend: téměř trestný činy jako product placement, který firma nepřizná, ale proslaví ji...Vždy to bude čin na hraně, aby nešel klasifikovat jako trestný čin, ale pouhý přestupek. Kdyby šlo o trestný čin, už by to lidi mohlo odrazovat (a tvůrce samozřejmě poškodit).
Obecnější úvaha: ať už se dohodli nebo ne, lze předvídat, že reklama v budoucnosti bude stále agresivněji, ale současně stále skrytěji útočit na naše mysli. Že to jde obojí dohromady, je nyní už jasné.
Pokud naše mysli budou citlivé už jen např. na terorismus, může se reklama maskovat jako terorismus, nebo jako antiterorismus. Je snad už na čase se ptát, jakou nosí (anti)teroristé značku bot?
P.S. TVTwixx jsou ze skrytého product placementu podezřelí dost, pod jejich videem je přímo link, kde daný batoh zakoupit:
a zde:
Batoh zde Freescoot představuje dosti reklamně...