středa 29. dubna 2015

Steve Taylor - Ovládání času

skvělá věc

- čas jako abstraktní struktura, která nás ovládá a odvádí od jediného, co je: od přítomnosti

- věříme víc neexistující struktuře dnů, hodin, minut než skutečnosti, skutečnost je drasticky formátována a znásilňována minutami a hodinami: už ne intenzita okamžiku, síla události, naše připravenost,uzrálost času, časová vhodnost nebo nevhodnost, ale pouhé mechanické jednosměrné stále stejné plynutí času diktuje a určuje, kdy a jak a jak rychle, v jakém rytmu se co stane...

- pro "primitivy" neexistuje pojem pro pozdě, čekání, opoždění, chvíli...jsou vždy trpěliví...skutečnost je bezčasá, stále stejná, věčná, statická (až později cyklická, a to jen zpočátku v malých lokálních cyklech sucha a období dešťů, dne a noci apod.)

- čas napojen na ego, čím silnější ego, tím větší vnímání času, táím větší mentální brebentění (přírodní národy asi nemají tolik "hluku v hlavě", tolik mentálního komentáře)

- čím více prázdného času, pasivity, tím více mentálního brebentění, to nás nudí, snažíme se rozptýlit, zabít čas, neslyšet onen mentální hluk

- když se rozpustí ego, zůstane vědomí, tichý svědek, pozorovatel pod ním...čistá prostornost, čisté tiché pole, podklad

moje doplnění o moderní výzkum:

- vše je to o antikorelaci dvou fnkčních mozkových systémů: pozornost vs. defaltní/implicitní systém, který je právě plánováním, vzpomínáním napojeným na ego (a čas: mentální cestování v čase, denní snění) a je nejaktivněšjší při pasivitě: proto je to tzv. default mode neboli implicitní funkční systém mozku

- hlavní je nespěchat, chvála pomalosti, hektičnost zabíjí svět a nás (infarkt, mrtvice, stres = utrpení = strach, že něco nestihnu)


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!