neděle 26. června 2016

Egoismus: lepší formulace

 u příjemných stavů, které si užívám JÁ SÁM, vím, že mají objektivní hodnotu, je to zřejmé...NEPOPÍRÁM MOŽNOST jiné objektivní hodnoty, ale jelikož nikdo nepředložil adekvátní evidenci této jiné ob. hodnoty, a to jsem hledal a hledal, držím se - dokud mě nepřesvědčí někdo o jiné evidenci - egoismu. opět tečka.

evidenci pro ob. hodnotu jinou než konzumovanou námi samotnými nemáme žádnou: jsou to všechno jen domněnky bez empirické opory.

námitka: jak víš, že na Jupiteru právě teď není bouře? a stejně nevíš, zda štěstí druhých a altruismus nemá objektivní hodnotu.


místo Jupiteru bych tvůj argument přirovnal k oné pověstné čajové konvici...Russellova čajová konvice PŘESNĚ vystihuje tvou argum. chybu: chceš po mě vyvrátit něco, pro co není evidence, ale nemůžeme si být jistí, že to na 100% není

 kdybychom  nevěděli, jak často bouře jsou, přece bychom mnohé věděli: a) že je Jupiter b) že jsou bouře c) že jsou bouře někdy na Jupiteru...proto by mělo smysl, abych já dokazoval, že tam zrovna nejsou: protože tam Někdy JSOU...TVŮJ PŘÍPAD JE ZCELA JINÝ, U TEBE JE TO TA ČAJOVÁ KONVICE b. rUSSELLA

kdybychom doslova nevěděli, tak je to skutečně 50:50, jenomže my navíc něco o štěstí a utrpení druhých víme: a to sice to, že nám neprospívá a neškodí samo o sobě, tedy když ho konzumují sami, my z toho nic nemáme...takže víme, jaké to je, když příjemný stav konzumuje někdo jiný a víme to docela dobře: představíme si analogii se sebou...proto víme takřka na 100% (!) že kladný a záporný stav druhého pro nás ob. hodnotu nemá! vykřičník!

kdybychom nevěděli, že na Jupiteru někdy jsou bouře, bylo by na tobě, abys prokázal, že tam někdy jsou...my bychom tvrdili 50%50 (nevědění), dokud bychom Jupiter neprozkoumali - pak by se procenta upravila...a my prozkoumali to, když konzumuje kladný nebo záporný stav někdo jiný a víme tedy dost bezpečně, že z této konzumace kladného stavu nkým jiným doslova nic nemáme, žádný užitek, žádnou hodnotu, když druhý má kladný nebo záporný stav

jak víme, že štěstí druhých nemá OH (objektivní hodnotu)?

protože ji neprožíváme...OH je dána ryze naším prožitkem, ničím jiným, jen v prožitku má svůj základ a zdůvodnění

OH je dána ryze naším prožitkem, ničím jiným, jen v prožitku má svůj základ a zdůvodněn"

mnozí zde dělají chybu: myslí si, že OH je konzumovaný statek, pak jim vyplyne altruismus, ale OH není statek sám, ale moje konzumace tohoto statku (kladného, příjemného stavu)

JEDINÁ OH, která je evidentní (tedy zřejmá každému bez důkazů) je identická s MOU VLASTNÍ konzumací (užíváním si, vychutnáváním, spotřebováváním, zakoušením, prožíváním,...) příjemných (kladných, slastných, pozitivních) stavů...jelikož nikdo nepředložil jinou OH, která by byla evidetní, předpokládám, dokud ji nepředloží, že není...o alternativních OH, které neexplikuje, soudím, dokud je neprozkoumám (jako u všeho, o čem nic nevím), že mají 50:50 pravděpodobnost...altruisté však nakonec nějakou údajnou další OH ukáží, a to jsou podle nich kladné stavy jiných cítících bytostí...po prozkoumání konzumace kladných stavů jinými mohu bezpečně říci, že nevnímám OH této konzumace kladných stavů jinými vnímajícími bytostmi, neprožívám ji, a proto považuji pravděpodobnost, že jde o OH, blízkou nule...

důležitá, avšak z výše uvedeného zřejmá poznámka: OH nejsou příjemné stavy samotné, ale moje konzumace těchto příjemných stavů...sama má konzumace těchto kladných stavů má OH, stavy samy - pokud je nekonzumuji já sám - OH nemají...

NÁMITKA: PROČ PŘEDPOKLÁDÁŠ, ŽE BYS OH VNÍMAL, KDYBY TAM BYLA?

DŮLEŽITÁ ÚPRAVA:

nahlížím, že má konzumace příjemných stavů má OH objektivní, ale vždy jen pro mě, pro druhého to OH není - a on to má stejně...ob. hodnota tedy je objektivní, ale vždy je vázaná k danému jedinci: jen pro něho má nutnou a objektivní hodnotu

existují OH, ale OH je vázaná vždy k danému individuu

 tedy: není mi známá žádná OH, která by byla OH pro někoho jiného než pro daného jedince, pro něho je však OH nutně...pokud máš jinou, předlož ji...všechny, které předkládají altruisté, jsou OH pro dané druhé cizí lidi, ne pro nikoho jiného...proto jealtruismus založen na chybě: skutečnou OH, která je objektivní nutně a bezpochyby, ale JEN PRO JEDNOHO DANÉHO ČLOVĚKA, mylně považuje za OH pro všechny. TEĎ jsem se sebou spokojen.
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!