neděle 9. října 2016

střípky z pravidel

Úspěch či neúspěch hodně ovlivní kvalitu prožívání, vyber si činnost, která má stanoveny milníky úspěchu (malá rizika neúspěchu a není to tam jak na houpačce "úspěch-neúspěch")

Zato dlouho přetrvávající nudu je třeba brát v potaz: pronudit se celou dobu hospodského sezení nebo výletu s někým nezajímavým je velmi prožitkově nevýhodné, to je lepší zůstat na Facebooku.

být radši venku než doma, s druhými než sám, mírný pohyb procházek radši než ležení v posteli

Hlavní nejsou věci, co tě potkají, ale tvůj postoj k nim

Měj pestrý program - pestrý a aktivní program je lepší než monotónnost

Vyhýbej se hlučnému prostředí

roztomilé děti, zvířecí mazlíčci

Relaxačně sportuj: během toho napětí, ale pak jsi fit = dlouhodobé uvolnění

Překonej lenost a jdi do akce (i sám, a když si s druhými, tak do větší akce s nimi)

Choď na pomalé procházky do přírody v nejbližším okolí, ale tam, kde je méně lidí (cestování a moc lidí zvyšují napětí = strast)

Choď do míst, kde je málo lidí (vesnice, les, malá města) (mnoho lidí zvyšuje ostražitost = strast)

Žij tam, kde je málo lidí (malé město je optimální, tam je i dost přátel)

Když se blíží znuděnost, jdi do akceVZTAHYReagovat uvolněně, spontánně, bez úsilí + moc nehloubat, nepřemýšlet, protože to dělá napětí svalů hlavně na hlavě!!!

intenzivně sportovat 2-5 minut denně, aby byla kondice bez dlouhé strasti z dlouhého sportování

Měj denní řád, režim, šetří ti to napětí z rozhodování, stabilizuje tě to a přenese tě to přes emocionální výkyvy.

Nebaž po sexu, ta kapka slasti nestojí za to napětí.

Soustředění na jiný životní plán, program, projekt než hédonismus může být výhodné, když program vede k neutrálnímu stavu oproti běžné převaze strasti, tak jako k neutrálu vede čtení nebo filozofie. Nebo dokonce může program vést k pozitivnímu (slast = uvolnění) stavu jako meditace nebo pití piva.

Intelektuální činnost, čtení a filozofická diskuze má v sobě sice jisté strastiplné napětí (zejména svalů hlavy), ale když není moc urputná, je v podstatě neutrálním stavem, což je vítanou úlevou před jinak všudypřítomnou strastí.

Soustředění na určitý životní program činí mnoho negativních postojů, které by jinak vyvolávaly strast, irelevantními a odvádí od nich pozornost a přesměrovává ji k něčemu stabilnímu, pevnému (k tvému životnímu programu).

Nejsnáze uskutečnitelná jsou konkrétní malá praktická životní pravidla pro změnu chování, nikoliv pro změnu myšlení, např. taková jednoduchá praktická konkrétní pravidla jako nepit víc než čtyři piva, ale pít často, každý den se vidět s přáteli, přispat si každý den, nejist příliš sladké apod.


Dobré je stanovit si několik pravidel, a když si je osvojíš, tak pak přidat zase další praktická pravidla. Ale nebuď otrokem pravidel, jsou tvým sluhou, nikoliv pánem.


JAK SE NENECHAT POHLTIT EMOCEMI?


Chovat se i během nich podle racionálních instrukcí, které si předtím stanovil a říci si o těch intencích emocí, že jsou iracionální, irelevantní a mimo program i o těch emocích (i o přílišném myšlení na daný pocit), což je jedno z těch pravidel.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!