sobota 8. října 2016

Životní pravidla

ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ PRAVIDLA – VERZE ZÁŘÍ 2016


Nejsnáze uskutečnitelná jsou konkrétní malá praktická životní pravidla pro změnu chování, nikoliv pro změnu myšlení, např. taková jednoduchá praktická konkrétní pravidla jako nepit víc než čtyři piva, ale pít často, každý den se vidět s přáteli, přispat si každý den, nejist příliš sladké apod.

Dobré je stanovit si několik pravidel, a když si je osvojíš, tak pak přidat zase další praktická pravidla. Ale nebuď otrokem pravidel, jsou tvým sluhou, nikoliv pánem.


Plus metodou k dosažení slasti není ani tolik uvolňování, jako vyhledávání přátel a jiné praktické metody ke změně konkrétních druhů chování.JAK SE NENECHAT POHLTIT EMOCEMI?

Chovat se i během nich podle racionálních instrukcí, které si předtím stanovil a říci si o těch intencích emocí, že jsou iracionální, irelevantní a mimo program i o těch emocích (i o přílišném myšlení na daný pocit), což je jedno z těch pravidel.


Když máš špatnou náladu, tak jdi ven!


1) Kdykoliv můžeš, uvolňuj se a nezapomínej uvolnit i svaly hlavy. Všímej si, kde cítíš napětí a uvolňuj je co nejčastěji můžeš.
tedy: nevzdoruj strasti, nebraň se jí - tvůj vzdor ji jenom zesiluje, tvůj vzdor, tvůj obranný postoj, je jen dalším napětím, tedy strastí, tvůj boj/revolta, bouření se proti ní jsou jen dalším strastiplným napětím

vyhledávej na svém těle napětí, pozoruj, kde přesně na něm jsou a jaké jsou a uvolňuj je
2) Při vtíravé špatné náladě jdi ven, změň prostředí, metodou "pokusu a omylu" měň činnosti.
3) Nespěchej, dělej věci pomalu. Spěch a stres jsou napětím, pohoda je uvolněním.
4) Když tě přepadnou myšlenkové starosti, jen pořádně uvolňuj svaly hlavy!
5) Obtěžující povinnost udělej co nejrychleji a pokud možno hned, ať máš od ní pokoj!
6) Komunikuj s druhými uvolněně, bez velkého úsilí, snahy, soustředění, spíše spontánně, volně, lehce, s uvolněnými i svaly hlavy, s uvolněným a spíše rozostřeným pohledem očí.
7) Neber svět, sebe a věci vážně, ale spíše jako hru...de Mello říká: budete šťastní i bez toho, na čem lpíte. Štěstí je náš přirozený stav poté, kdy zmizí naše chtění.
8) Práce a povinnosti jsou napětím, měj jich tedy co nejméně.
9) Když něco považuješ za smysluplné, hned to vyvolává méně napětí.
10) Když ráno uděláš něco smysluplného, více si užiješ odpočinek po zbytek dne.
11) Soustředění na určitý životní program činí mnoho negativních postojů, které by jinak vyvolávaly strast, irelevantními a odvádí od nich pozornost a přesměrovává ji k něčemu stabilnímu, pevnému (k tvému životnímu programu).
12) Intelektuální činnost, čtení a filozofická diskuze má v sobě sice jisté strastiplné napětí (zejména svalů hlavy), ale když není moc urputná, je v podstatě neutrálním stavem, což je vítanou úlevou před jinak všudypřítomnou strastí.
13) Kundra píše dobře (i když to myslí jako kritiku Druláka): "Čím kritičtější je zvolený jazyk, tím více se podle něj automaticky zvyšuje riziko a napětí v celém světě." Proto je třeba používat diplomatickou mluvu.
14) využívat a více studovat taoistické wu-wej!!


DALŠÍ DŮLEŽITÁ ŽIVOTNÍ PRAVIDLA

1)      RELATIVISMUS: racionálně zastávej to, že slast má hodnotu, avšak emocionálně-psychologicky na tom nelpi a dopřej si jistý hodnotový psychologický relativismus. Proč?
a)      Protože psychologický relativismus je dobrým nástrojem proti hedonistickému paradoxu. Psychologický relativismus přináší velké uvolnění, když mu věříme. Nejlepší je pak tehdy, když je navíc formulovaný pozitivně v podobě: „Všechno je OK, všechno je v pohodě, klidu, vše je dobré, všechno bude dobré, vše je v pořádku“.
b)      Přílišné emocionální lpění na programu hédonismu způsobí jeho opak, příliš mnoho úsilí, násilnosti, snahy, a tedy napětí.
c)      Psychologicky či emocionálně si nedémonizuj strast, spíše ji bagatelizuj a spřátel se s ní, naproti tomu si emocionálně neglorifikuj slast, nebuď jejím otrokem, nebuď k ní citově připoutaný. 
2)      Povinnosti udělej hned, ať už na ně nemusíš myslet, se vším ostatním nespěchej, odkládej to, nechej to uležet, co se vleče, neuteče, ráno moudřejší večera, ono se nic nestane. Tedy: Řeš jen skutečné povinnosti, zbytek problémů pošli k čertu.
3)      Soustředění na jiný životní plán, program, projekt než hédonismus může být výhodné, když program vede k neutrálnímu stavu oproti běžné převaze strasti, tak jako k neutrálu vede čtení nebo filozofie. Nebo dokonce může program vést k pozitivnímu (slast = uvolnění) stavu jako meditace nebo pití piva.
4)      Pozoruj se, když máš v činnosti příliš mnoho soustředění, snahy, úsilí a polož si otázku, zda je ta činnost, věc, situace tak důležitá a svou snahu zeslab, povol se, vzdej se.
5)      Pěstuj vzdání se, odevzdaný postoj.
6)      Proti fyzické bolesti či (psychické) strasti nebojuj, nerevoltuj, neprotestuj, jen ji nezaujatě, klidně, nestranně pozoruj, tím se oslabí.
7)      Méně mysli, když ti soustředění napíná svaly hlavy.
8)      Nelpi na svých nadějích a snech, minulost neřeš vůbec, je mrtvá.
9)      Nebaž po sexu, ta kapka slasti nestojí za to napětí. Spíše si buduj s druhým lásku. S partnerem i s kamarády.
10)  Miluj lidi, to uvolňuje.
11)  Nehádej se, to způsobuje napětí.

12)  Měj denní řád, režim, šetří ti to napětí z rozhodování, stabilizuje tě to a přenese tě to přes emocionální výkyvy.
13) 
Rady na regulaci dechu pomáhající uvolňovat a "prodýchávat" střed hrudi nebo břicho/břišní brániční sval mohou být velmi důležité a cenné jako lék na negativní emoce.
14) intenzivně sportovat 2-5 minut denně, aby byla kondice bez dlouhé strasti z dlouhého sportováníŽIVOTNÍ PROGRAM UVOLNĚNÍ/HÉDONISMUS


Meta-pravidlo: Netlač na pilu při plnění těchto pravidel


OPTIMISTICKÉ MYŠLENÍ/POSTOJ


Neustále se uvolňuj, i na hlavě (tam je to důležité a zapomíná se na to)!


Měj životní cíl, který považuješ za smysluplný a usiluj o něj

Buduj si dobře podloženou optimistickou ideologii

Nemysli s obavami na budoucnost.

Mysli pozitivně, tedy si z možných interpretací zvol tu nejpříjemnější, pomáhají zde slova "nevadí", „to nevadí“, "nemusím", "že se na to nevysereš", "to není důležité", "to je jedno",...(lež často poslouží štěstí víc než pravda)

Rozvíjej optimismus: autosugesce, pozitivní knihy, pozitivní poezie + písně + rap

Přesměrovávej myšlení od věcí nepříjemných k příjemným

Vytvářej si pozitivní motivaci: když už něco musíš udělat, vymysli si způsob, jak by tě to mohlo bavit

Když zpozoruješ tělesné napětí, uvolni ho (odevzdej se, vzdej se, poddej se, vypusť)

Denně krátce medituj (pokud ti to nevadí)

Měj se na co těšit (a vzpomínat)

Usmívej se

Vyhledávej humor (také humornou inteligentní četbu: Švejk, Werich, Hrabal)

Tlum svůj hněv a averzi k druhým

Větší ego může přinášet slast, pocit méněcennosti je strastiplný, pokora je úlevná (uvolňující)

Bagatelizuj a ignoruj negativní věci a pocity

Neprovozuj žádný cynismus, sarkasmus, ironii (je to agrese = napětí)

Nic si nevyčítej


JAK NA ŠPATNOU NÁLADU


Při špatné náladě ti nejvíc pomůže podpora druhých, ale nestěžuj si jim dlouze, chtěj povzbudit, a pak se uvolněně a humorně bavte o něčem jiném

Při špatné náladě se snaž odvést pozornost na něco jiného

Při špatné náladě metodou pokusu a omylu střídej aktivnější činnosti (a zkus i odpočinek)

Při špatné náladě se věnuj PC hrám, četbě, TV dokumentům: jsou systematické, možná tě pohltí/vtáhnouVZTAHY


Reagovat uvolněně, spontánně, bez úsilí + moc nehloubat, nepřemýšlet, protože to dělá napětí svalů hlavně na hlavě!!!

Ve společnosti se zapojuj do dění, buď extrovertní (ale netlač na pilu)

Máš-li možnost jít s druhými, běž, ale nudí-li tě, při nejbližší příležitosti odejdi

Scházej se spíše se známými lidmi (cizí lidé = napětí)

Nevaž se příliš na několik málo lidí (napětí závislosti)

Nesnaž se nikoho „sbalit“ (to je napětí)

Když ti společnost vzbuzuje napětí, odejdi do uvolnění samoty (sám jsi často mnohem uvolněnější než s druhými: tak uspokoj sociální potřeby a buď pak sám)

Když ti vztahy způsobují spíše napětí, rozvolni je, dej si pauzu nebo z nich odejdi

Vytvoř a udržuj si okruh lidí, se kterými se cítíš uvolněně a trav s nimi co nejvíce času

Máš-li možnost prohloubit vztah, využij ji, nejlépe skrze to, že budeš milý/laskavý (+ upřímný, ale nepřeháněj, to zraňuje) (povrchní vtahy nepřináší tolik uvolnění)

Je lepší být ve více lidech (ideál 5, hůř 4, ještě hůř 3, nejhůř 2), dobří přátelé mohou být i sami ve dvou, ale i tehdy je lepší, když jsou tam s nimi další 2-3 lidé (tedy lepší je být s dobrým kamarádem v partě než s ním být sám).

Nebojuj, ale spolupracuj s druhými

Hraj nesoupeřivé společenské hry

Dívej se na komedie/seriály s blízkými

Usmívej se na lidi

Pomáhej, jen pokud ti to dělá radost, nikoliv z povinnosti

Vyhýbej se kritice druhých i od druhých

Nehádej se

Odpouštěj a zapomínej prohřešky druhých


NEKONÁNÍ, LENOST


Dělej věci pomalu, žádný spěch

Hodně odpočívej a spi, ať nejsi unavený + nevyspalý

Jsi-li unavený a máš-li díky tomu špatnou náladu, nečekej na večer a jdi bez výčitek spát hned

Podřimuj přes den

Oddávej se dennímu snění

Pokud nemáš lepší program, klidně se věnuj línému povalování v posteli

Ráno zůstaň déle v posteli

Ponocuj: je to slastné, klid a ticho noci tě uvolňují

Užívej relaxační metody

Nedělej hodinu nebo dvě hodiny NIC (koukej třeba do stropu)

Povaluj se radši na louce/v lese než doma (ovšem je-li to blízko a pohodlné)

Vysedávej na lavičkách v parku (a krm holuby, čti noviny)

Pobývej často v uvolňujícím bezpečí domova

Nesportuj

Neprovozuj náročnou turistiku

Vynechej namáhavé aktivity (fyzická práce, silné soustředění v duševní práci)

Zkrať na minimum nudnou denní rutinu

Když nemusíš, necestuj

Doma si často mnohem uvolněnější než venku

Pohyb je napětím, pasivita těla uvolnění


POSTOJ K PRÁCI


Měj minimum povinností, úkolů a odpovědnosti - říkej často na žádosti/prosby NE, nepomáhej, když tě to zatěžuje, nevytvářej si závazky, měj možnost vzít slib zpět (bez závazků na pokračování), když toho máš moc, ZRUŠ nepodstatné

Každou povinnost udělej co nejdříve, ať na ni nemusíš myslet a nemáš toho moc

Úspěch či neúspěch hodně ovlivní kvalitu prožívání, vyber si činnost, která má stanoveny milníky úspěchu (malá rizika neúspěchu a není to tam jak na houpačce "úspěch-neúspěch")

Příliš se mentálně nenamáhej: stop velkému soustředění a multitaskingu

Když se blíží znuděnost, jdi do akce


CO DĚLAT?


Měj pestrý program

Překonej lenost a jdi do akce (i sám, a když si s druhými, tak do větší akce s nimi)

Choď na pomalé procházky do přírody v nejbližším okolí, ale tam, kde je méně lidí (cestování a moc lidí zvyšují napětí = strast)

Choď do míst, kde je málo lidí (vesnice, les, malá města) (mnoho lidí zvyšuje ostražitost = strast)

Žij tam, kde je málo lidí (malé město je optimální, tam je i dost přátel)

Z filmů sleduj hlavně kvalitní komedie/komediální seriály (někdy však „záchodová komedie“ uvolní víc, je lepší než příliš sofistikovaný humor)

Relaxačně sportuj: během toho napětí, ale pak jsi fit = dlouhodobé uvolnění

Proces kreativního psaní slastnější než pasivní mechanické čtení

Choď bez výčitek na Facebook, YouTube, chatuj a surfuj po internetu: naplňuje to, hlavně když aktivně diskutuješ nebo něco na internetu vytváříš

Hraj PC hry,  když v nich není moc napětí ze soupeření a pokud nejsou děsivé (akční, hororové)

Pij alkohol co nejčastěji, ale nepřekračuj jistý limit (4 piva za večer)


PROSTŘEDÍ + VJEMY


Dlouze vychutnávej každodenní příjemné vjemy a uvědomuj si je (příroda, sluneční svit, teplo, vánek, chládek, příjemné vůně a chutě, koupel, příjemné vyměšování, pocity tělesného uvolnění i třeba při a po sportu, vychutnávej si odpočinek)

Poslouchej pozitivní hudbu a zpívej + tančí s ní

Vyhledávej pozitivní zrakové stimuly (příroda, krásná těla opačného pohlaví, roztomilé děti, zvířecí mazlíčci)

Vyhledávej příjemné hmatové stimuly (objetí, polibky, hlazení, masáže, doteky, pohlazení)

Měj častý + pomalý sex/onanii

Vyhýbej se horku + zimě

Nepřejídej se

Vyhýbej se hlučnému prostředíZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ


Hlavní nejsou věci, co tě potkají, ale tvůj postoj k nim

Být s druhými je lepší než být sám

Pestrý a aktivní program je lepší než monotónnostBuď líný - není-li žádná jiná příjemná aktivita - bez výčitek a uvolněně.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!