středa 15. března 2017

PSYCHOLOGIE JE NEPŘESNÁ

PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK JE TŘEBA ZPŘESNIT
Slova úmysl, vůle, chtění, intencionalita, vědomí, vjem, strach, slast, radost, úzkost, vina, odpovědnost, bolest, hněv, láska, nenávist, deprese, smutek, sklicenost:
jsou to neurčitá slova pro komplex mnoha entit, často rychle se měnících a často pokaždé dost odlišných.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!