čtvrtek 23. března 2017

Problém světa je v tom, že lidem na všem moc záleží...

JAK HODIT VĚCI ZA HLAVU?
je třeba zaujmout distanci od vlastních myšlenek a bedlivě pozorovat vlastní emoce...jde to, pravidelnou opakovanou praxí, zvykem, cvikem to přejde do krve...je to jakési aristotelské budování ctnosti - bdělého mravního charakteru
dobře to říká člověk, kterého si ze všech lidí vážím nejvíc, Anthony de Mello - lékem na vše je bdělost=pozornost=uvědomování vlastních mentálních/psychických stavů. A jak na bdělost? Jejím postupným a stále častějším a hlubším uplatňováním.
je možná i technika přerámování: uvědomění, že mé vypjaté emoce a z nich plynoucí moje vypjaté jednání/chování jsou důsledkem nějaké mé přepjaté mentální FIXNÍ IDEJE - víry, že musím udělat dojem na kolegy, učitele, studenty, lékaře, úředníka...nebo třeba víry=přesvědčení, že na tom a tom velmi záleží, že je to zásadní, že určitý projekt nebo práce nebo kariéra nebo titul (lhostejno zda bakalářský nebo docentský nebo doktorský) jsou zásadní a "bez něj mě popraví"...tuto fixní ideu lze oslabovat normálně argumentačně, kladením protiargumentů...plus humorem, někdy i ironií, i když v ironii je často i bolest zášti...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!