středa 12. srpna 2015

NEODPORUJME ZLÉMU

NEODPORUJTE ZLÉMU! když máš depresi, neodporuj jí, nechtěj, aby ses cítil jinak, lépe: pak sama rychleji odejde...tvůj odpor ji obvykle dává sílu k tomu, aby pokračovala...chtěj vždy jen to, co právě je...inspirace od The Work of Byron Katie

- de Mello: mohli bychom být blažení právě teď, když bychom přestali SROVNÁVAT svou situaci s nějakou jinou, a kdybychom nechtěli něco tzv. lepšího

- Byron Katie: je třeba odstavit tzv. "primární touhu", tedy nespokojenost/odpor k tomu, jak to je a touhu, aby vše bylo jinak - je třeba přijmout a milovat to, co je - blaženost pak přijde sama

Jsme loutky "svých" (ve skutečnosti k nám námi nezvoleně přicházejících) emocí a myšlenek...Myslím, že je v moci Člověka být Pánem mnohem většího počtu svých myšlenek, než je! A potom se automaticky promění i emoce...

DŮLEŽITÉ:

Nebuďme loutky svých myšlenek, ale jejich loutkáři. Děje se to 1) skrze jejich uvědomění, identifikaci a 2) skrze zpochybnění jejich pravdivosti...

Já nejsem svou myšlenkou ani svou touhou, odporem, chtěním, vášní, obavou, nadějí, přáním, vírou, přesvědčením. Mohu je svobodně pozorovat "zvenčí", neztotožňovat se s nimi, vnímat je jako cosi cizího, co si mohu, ale také nemusím vybrat.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!