pondělí 7. března 2016

BOLEST A NAPĚTÍ

potřebujeme k lásce, aby v druhém organismu byl někdo uvnitř? to se jen tak říká: horu můžeš milovat hodně, a nikdo uvnitř není...

jsou bolest a napětí stejnou kvalitou o různé intenzitě? (bolest je vyšší intenzita)???

přechod mezi nimi může být neostrý: sval napínám, až napětí přejde v bolest

ale i přechody mezi barvami jsou neostré, a přesto existuje více druhů barev...všechny přechody mezi barvami jsou přece také neostré...žlutá je podobnější oranžové než zelené, ale je zase podobnější zelené než modré...některé barvy se také k sobě více esteticky hodí...

pokud by bolest a napětí byly stejnou kvalitou o různé intenzitě, pak by platilo, že i to největší napětí je méně strastné než ta nejmenší bolest...

ne nutně, pokud bychom řekli, že to, čemu říkáme běžně malá bolest, je menší intenzita než to, čemu říkáme napětí, ale že jde o stejnou kvalitu, kvalitu tělesnou-hmatu podobnou-svalovou (byť svalovost a pohyb svalu je až omáčka kolem, vjemy, které to doprovázejí, ale jsou od vjemu napětí či bolesti oddělitelné, navíc pohyb svalu sám je až naší vizualizací...)

prožitkově však zřejmě jde o dvě různé kvality, byť mají společné to, že to v obou případech je strast, tedy lze mezi nimi srovnávat...strastnost mají společnou

je lepší klidný pokoj nebo rozkoš? rozkoš, ale ta je méně stabilní

vadí více deprese nebo bolest nohy? jak kdy, záleží na intenzitě strasti: strast totiž sdílejí...ale jde asi prožitkově o jiné kvality, avšak to, zda jde o bolest nebo napětí nás nakonec nezajímá, to je jen prázdný obal pro kvantum strasti


LZE SI PŘEDSTAVIT JEDNU STUPNICI: nejvyšší slast (rozkoš) na jednom konci a nejvyšší strast na konci druhém...bude nejvyšší strastí nejvyšší napětí nebo nejvyšší bolest? asi bolest, ale ne nutně...stupnice se skládá z kladných a záporných čísel s nulou uprostřed: prožitkově nulová jsou všechna zraková a sluchová data, i některá tělesná data: neutrální dotyky

a co podtřída tělesných dat, data chuťová a čichová: jsou vždy nutně buď pozitivní nebo negativní? ne nutně, některé pachy a chutě můžou být neutrální...i když je možné, že jsou jen mdlé, tedy málo intenzivní, tedy vždy už slabě pozitivní nebo negativní...

u strasti nám vadí, že máme malou kontrolu nad jejím průběhem: nemůžeme její intenzitu snižovat (alespoň ne bezprostředně), ale můžeme ji zvyšovat: zvyš si svůj smutek, a uvidíš, že ti to paradoxně uleví, protože nad ním získáš trochu kontroly...zvyš si své strastné napětí ve tváři či středu hrudi, záměrně ho více napni, stiskni, sevři...a pak se samo více povolí...nebo ho povol ty sám vědomě...ale lepší metodou je snaha hned napětí uvolňovat, jelikož to však vždy nejde, zkus i metodu napínání

medituj tak, že si opakuj věty stále dokola, nebo alespoň každou větu vnitřního hlasu jednou zopakuj

medituj tak, že nebudeš vnitřní hlas potlačovat, ale naopak budeš zrychlovat to, co říká, mluv co nejrychleji svým vnitřním hlasem cokoliv tě napadne

vadí nám výkyvy prožitku do plusu a mínusu? slastné výkyvy často i další průběh emocí posunou nahoru, strastné výkyvy ho naopak posunou často radikálně dolů, to vadí...strastné výkyvy mají mnohem větší vliv na další emoční průběh, dle výzkumů nejméně trojnásobný, od středního věku dál až 4-6 ti násobný
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!