pátek 4. března 2016

JAK JE TO S VEDREM?

JAK JE TO S VEDREM?

je nám vedro opravdu nepříjemné, nebo na něj nadáváme ze zvyku a z kulturních důvodů (vedro jako lživý mem, tedy lživá kulturní informace)?

je to strast na kůži, hmatový vjem na kůži? něco jako nepříjemný chlad na kůži, což jistě je samostatné negativní kvále...

je to samostatné negativní kvále?

nejsem si jistý

je zde pocení, což samo strastné není

každopádně se nám špatně dýchá a kvůli z tepla malátným/ochablým svalům se nám s větší námahou jde, a námaha je strast...musíme totiž vyvíjet u ochablých svalů větší napětí svalů, abychom se vůbec pohnuli

je zde potřeba se vysvléci, což samo zase není strastné

není to přece jenom nepříjemné šimrání na kůži, jako u chladu?

nepříjemný chlad přechází v bolest mrazu, přechází nepříjemné kvále horka na kůži v bolest spálení, pálení?

pocit tepla na kůži je příjemný, mění se pak v nepříjemný pocit horka a pak v bolest pálení? nebo hned skočí příjemný pocit tepla na kůži při jisté intenzitě najednou v bolest pálení bez mezičlánku nepříjemného kvále horka, horkosti, přehřátosti?

proč se špatně dýchá?  vadí nám suchý vzduch ale i vlhký vzduch, dusno před bouřkou...jsou to jiná vedra, vedro kontinentální a oceánské...možná jsou další důvody špatného dýchání, snad přílišná uvolněnost/ochablost horních dýchacích cest, kvůli čemuž je více namáhavé (námaha je strast, napětí) se nadechnout...ale nevím...

při vedru se tak trochu dusíme, dýcháme ztěžka, s námahou, s obtížemi

čaj o stejné teplotě: když je venku zima/horko, vnímáme odlišná kvália slastné hřejivosti či odporné zteplalosti

kvále teplé je jedno a je příjemné, má různou intenzitu, po jejím překročení přechází v bolest

bolest je také jen jedno kvále jakési ostré pichlavosti, má jen různé stupně intenzity

a co tzv. tupá bolest? někdy je to jen neutrální vjem doprovázený větou, že je něco špatně, ale sám nebolí...nebo je to málo intenzivní jediné kvále ostré pichlavé bolesti, ale rozložené na velké ploše...tedy spíše velmi rychle za sebou, protože bolestivé kvále nemá prostorovou lokalizaci


mráz - to je kvále bolestného pálení, což je mnoho drobných ostrých pichlavých bolesti...prožíváme to jako pálení

chlad - nepříjemní kvále na kůži

chlad je příjemný, pak je to příjemná chladivost na kůži či v hrdle v létě, nebo nepříjemné kvále, pak je to nepříjemný chlad na kůži

velký chlad přechází v bolest mrazu

teplo je zřejmě jen příjemné, pak přechází skokově při velké intenzitě v bolest pálení, spalování

nelze vyloučit, že ve vedru existuje i nepříjemné kvále vedra, horkosti na kůži, které až při větší intenzitě přechází v onu výše zmíněnou bolest spalování, spálení, pálení

dej ruku postupně stále blíž k ohni: po příjemném kvále hřejivosti skokově přichází kvále bolestného pálení


chladné pivo v létě: může přejít od příjemné chladivosti přes nepříjemný chlad v hrdle až po bolest v hrdle

bolest je asi jen jednoho druhu, jen odlišné intenzity - je ostrá, pichlavá, vizualizovaná s větší či menší plochou, její intenzity postupně různě skáčou, klesají, gradují...

naše prostředí je obvykle chladnější než my (naše tělesná teplota je asi 36,5 stupně), takže se častěji potýkáme s chladem proto snad nemáme samostatné negativní kvále horkosti

co pocit lepkavosti u pocení? ani pocení ani lepkavost nejsou samy o sobě strastné
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!