pátek 4. března 2016

VNITŘNÍ ŘEČ

VNITŘNÍ ŘEČ

vnitřní řeč nedokončuje věty, dělá si jen jejich náčrtky

zkus si vnitřně říkat pečlivě slova, bolí z toho příliš napínaná mluvidla, normálně si slova načrtáváme jen slabě, namísto PRINCEZNA třeba říkáme vnitřně jen PSEZNA, PEZN, P...NA

vnitřní řeč může znít dost strojově...umělý hlasový syntetizér fyzika Hawkinga tak nakonec může jeho vnitřní has vystihovat nejlépe a může v tom být jistá slast: jeho hlasitý hlas se neliší tolik od jeho vnitřního hlasu jak u nás ostatních...

vnitřní řeč je to, za co se obvykle považujeme

zní vnitřní řeč v hlavě stále? ne, jen záblesky, letmo načrtnutá slova

jsou pocity vyvolávány těmito slovy? ne, obvykle se objevují slova vnitřní řeči až po těchto pocitech, ale mohou tyto pocity dále fixovat, gradovat, udržovat, prodlužovat jejich kontinuitu

příklad: začalo se mi chtít na záchod na velkou...pocit, že tomu tak je, zde byl ještě předtím, než zde byla věta CHCE SE MI JÍT NA ZÁCHOD a dokonce ještě před vjemem tlaku/napětí/bolesti v análním svěrači...co tento pocit byl? věděl jsem to? ne, byla to jistota, která však na vědomé úrovni neměla obsah: byl jsem si jistý, ale na vědomé úrovni jsem nevěděl, čím jsem si jistý...nedivil jsem se však tomu, protože tak je to vždy a protože vědomí není odpojené od nevědomí...

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!