sobota 1. dubna 2017

"JEMNÉ LADĚNÍ" FYZIKÁLNÍCH KONSTANT?Ano, problém "jemného ladění" fyzikálních konstant je závažný, ale myslím, že na něj poměrně uspokojivě odpovídá hypotéza "multiverza": je mnoho světů, jiné světy mají jiné hodnoty fyz. konstant a my jsme přirozeně v tom světě, kde hodnoty fyz. konstant umožňují život+vědomí. Kdyby existoval jen jeden svět (ten náš), bylo by opravdu podivné, proč jsou fyz. konstanty vyladěny tak příznivě pro vznik života+vědomí. Jelikož však pravděpodobně existuje světů extrémní množství a mají pravděpodobně různé hodnoty fyz. konstant, problém to patrně není.

Hypotéza multiverza není jen planou spekulací, ale dochází k ní nezávisle na sobě zcela odlišná odvětví fyziky (to je myslím poměrně silný argument, když k něčemu nezávisle na sobě dojde mnoho odlišných druhů zkoumání o odlišných oblastech fyzikální reality), v základu těchto teorií je vždy empirie+experiment, samozřejmě pak matematicky domyšlená do zatím empiricky neverifikovatelných oblastí (Everettova mnohasvětová interpretace kvantové fyziky, v jiné oblasti fyziky teorie věčná inflace, také teorie strun nabízí svou variantu multiverza apod.).

---

Různým (je jich skutečně docela dost) teoriím multiverz se věnuje tento nejen špičkový popularizátor, ale i špikový fyzik (zejména strunový teoretik) zde:

https://www.kosmas.cz/knihy/172406/skryta-realita/

Píše jasně, přehledně, klasifikuje různé teorie multiverz či paralelních světů/vesmírů a nabízí možnosti jejich budoucího empirického testování, a dokonce náznaky tohoto testování dnes.

Souhlasím s Vámi v tom, že teorie multiverz jsou zatím skutečně JEN teoriemi, ale fyzikové předkládají možnosti, jak některé z nich v budoucnosti testovat - např. detekcí částic/energie/nějakého jejich (např. silového) působení na náš vesmír. Uvažuje se, že i gravitační síla přítomná v našem vesmíru (nebo jeho expanze/rozpínání, jeho možné geometrické zakřivení) nebo temná hmota/energie (či kosmologická konstanta) našeho vesmíru by mohly být způsobeny působením těchto jiných paralelních vesmírů s jinými hodnotami fyzikálních konstant na náš vesmír.

Souhlasím s Vámi, že jde zatím jen o teorie. Ale nejde o spekulace podobné spekulacím Hegela nebo středověkých scholastiků: vychází z empirie našeho světa + solidních matematických modelů. Ale uznávám: jsou to zatím jen pouhé teorie.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!