sobota 8. dubna 2017

DALŠÍ ARGUMENTY PROTI JEMNÉMU LADĚNÍ

Některé jsou silnější, jiné méně, všechny jsou zajímavé.

výpisky odsud (+ můj komentář k nim):

https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe#Disputes_regarding_the_existence_and_extent_of_fine-tuning

Paul Davies: náš život není vyladěn na život, ale jen pro stavbu elementů život umožňujících, je třeba rozlišit mezi minimálně a optimálně biofilními vesmíry, minimálně biofilní vesmíry život umožňují jen okrajově (to je možná ten náš).

Komentář: to je pravda, ale jemné ladění to nevyvrací.

Victor Stenger: jsme uhlíkoví šovinisté, je to argumentační chyba z nedostatku představivosti neumějící si představit život na jiné než uhlíkové bázi.

Komentář, to je pravda, ale fyzik Leonard Susskind říká, že kdyby bylo ve vesmíru jen o trochu větší množství temné energie nebo kdyby měla kosmologická konstanta jen o trochu větší hodnotu, prostor vesmíru by se roztáhl tak rychle, že by nevznikly ani galaxie. Takže nejde jen o uhlík, ale i o vznik galaxií, které vznik uhlíku umožňují, protože uhlík vzniká jen v extrémních podmínkách nitra hvězd, které by nevznikly bez galaxií (http://technet.idnes.cz/vedci-konecne-dokazali-spocitat-jev-bez-ktereho-by-nebyl-zivot-p7f-/tec_vesmir.aspx?c=A110513_123112_tec_vesmir_mbo).

Dále Stenger říká, že změna v jedné fyzikální konstantě může být kompenzována změnou jiné fyzikální konstanty, což naznačuje, že zdánlivá jemné vyladění vesmíru je omyl, protože v hypotéze zdánlivě jemného ladění se mylně mění jen jeden fyzikální parametr při zachování ostatních. Budoucí "Teorie všeho" totiž může odhalit spojení mezi hodnotami základních fyzikálních konstant.

Komentář: tento argument je silný.

Gerald Feinberg a Robert Shapiro: argument jemného ladění je jen arogancí a antropocentrismem, vesmír není vyladěný nám, ale my - díky evoluci - vesmíru.

Komentář: to je pravda, ale argument jemného ladění to nevyvrací: vesmír dál zůstává z neznámých důvodů život umožňující.


Hypotéza oscilačního/cyklického vesmíru: vesmír udělá tolik (za nekonečný čas možná nekonečno) odlišných variací (přesněji iterací) svého vývoje (např. rozpínání a smršťování), že někdy život prostě vznikne.

Komentář: argument mi přijde být silný, i když současná kosmologie hypotézu cyklického vesmíru nepodporuje, hlásí se spíše k vesmíru pouze se (do nekonečna a stále rychleji) rozpínajícímu.

Stephen Hawking , spolu s Thomasem Hertogem: kosmologie shora-dolů: počáteční podmínky sestávají z kvantové superpozice mnoha odlišných počátečních podmínek, z nichž jen zlomek přispěl k dnešnímu stavu. Podle jejich teorie je nevyhnutelné, že najdeme v našem vesmíru "vyladěné“ fyzikální konstanty, protože současný vesmír „vybere“ jen ty minulé historie, které vedly k současným podmínkám. Tímto způsobem top-down (shora-dolů) kosmologie nabízí antropické vysvětlení, proč se ocitáme ve vesmíru, který umožňuje hmotu a život, a to bez vytvoření reálné existenci multiverza - všechny ostatní možnosti všech ostatních počátečních podmínek zůstávají v kvantové mlze superpozice.

Komentář: argument mi přijde být dost silným.

Robert L. Park: pokud je vesmír navržen na život, tak velmi neefektivně, jsou zde obrovské části vesmíru, kde je život nemožný...Park říká: "Říkáte, že je vesmír vyladěný pro život? To by dávalo větší smysl se ptát, proč Bůh navrhl vesmír tak nehostinný k životu."

Komentář: je to pravda, ale argument jemného ladění to nevyvrací.

Mark Colyvan, Jay Garfield a Graham Priest: argument jemného ladění používá chybné pravděpodobnostní uvažování, jejich článek zde: http://www.colyvan.com/papers/finetuning.pdf

Komentář: nečetl jsem, nemohu soudit, ale poslední dva filozofy znám jako velmi dobré - Priesta znám už z logiky.

Michael Ikeda a William H. Jefferys a v podobném argumentu Elliott Sober: díky antropickému principu a výběrovému zkreslení/biasu hypotéza jemného ladění nepodporuje hypotézu designéra.

Komentář: jde o argument proti tomu, že jemné ladění implikuje designéra, nikoliv proti jemnému ladění jako takovému.

Argument multiverza zde neuvádím, je totiž poměrně známý a rozebíral jsem ho už dříve.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!