čtvrtek 6. dubna 2017

JAROSLAV DUŠEK POŠKOZUJE AUTENTICITU KŘESŤANSTVÍ


Proč?
Protože tvrdí, že tento pán:
našel autentické poselství bible, že přeložil původní texty bible z aramejštiny a že to je to původní pravé křesťanství založené na původním jazyce evangelií, kterým údajně nebyla řečtina, ale aramejština
Přitom je mnohé z toho nesmysl, jak ukazuje prominentní učenec na rané křesťanství, judaismus a aramejštinu Bruce Chilton (https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Chilton):
"A still less defensible tendency confuses Aramaic of the first century with Syriac, a different form of the language. The approach of George Lamsa, who used the Peshitta Syriac version as an index of replicating Jesus’ teaching in Aramaic, has been taken up and popularized by Neil Douglas-Klotz. This approach willfully perpetuates a basic confusion of language, since Aramaic and Syriac come from different centuries and areas (although they are closely related Semitic languages), and is based on uncritical treatment of the Peshitta, a Syriac version of the Gospels."
Tedy Neil Douglas-Klotz jen POPULARIZUJE George Lamsu, který nevědecky propletl dva odlišné jazyky (aramejštinu prvního století se syrštinou) z různých zemí a historických období a na tom založil svůj nekritický výklad/zpracování Pešity, syrské verze evangelií.
Pešita je mnohem mladší a jde o syrský překlad z řečtiny:
Navíc je Lamsa nestorián, tedy si myslí, že božská a lidská osoba Ježíše jsou oddělené, což nemá vůbec co dělat s autentickou biblickou zvěstí:
"On the surface, Lamsa appears to be a revealer of biblical truth and culture and a friend of evangelical Christianity. Closer study, however, has revealed that Lamsa promotes metaphysical, not evangelical teachings which have led him to inaccurate interpretations and translations of portions of the Bible. As an ambassador of Nestorian, not biblical culture, Lamsa became a cultic figure in his own right."
Ještě k Lamsovi:
"Where many scholars hold that the sources of the New Testament and early oral traditions of fledgling Christianity were, indeed, in Aramaic, the Peshitta appears to have been strongly influenced by the Byzantine reading of the Greek manuscript tradition, and is in a dialect of Syriac that is much younger than that which was contemporary to Jesus.
Critics of Lamsa assert that he, like many native Aramaic speakers, extend the semantic areas of words beyond the evidence of existent texts."
Tedy hodně učenců si myslí, že zdroje Nového zákona a raná ústní tradice rodícího se křesťanství skutečně byly v aramejštině, ale syrská verze evangelií Pešita byla silně ovlivněna byzantským čtením tradice ŘECKÉHO rukopisu (manuskriptu) a je v syrském dialektu, který je mnohem mladší než dialekt, který byl současný Ježíšově době, jak se nás o tom snaží nepravdivě Lamsa (a jeho popularizátor Neil Douglas-Klotz) přesvědčit.
Dále Lamsa stejně jako mnoho jiných rodilých aramejských mluvčích (Lamsa se narodil na úplném východě Turecka) rozšiřuje významovou oblast slov za průkaznost/evidenci existujících textů.
Syrsky psaná Pešita byla podle obecného, i když ne univerzálního konsensu opravdu přeložena z řečtiny, a nejde tedy o aramejštinu, jak nepravdivě říká Lamsa i jeho popularizátor Neil Douglas-Klotz:
"The general, but not universal, consensus among Bible scholars is that the Old Testament of the Peshitta was translated into Syriac from the Hebrew, probably in the 2nd century AD, and that the New Testament of the Peshitta was translated from the Greek."
A Jaroslav Dušek ze všech těch lidí zná jen toho popularizátora Neila Douglase-Klotze, o kterém nepravdivě tvrdí, že vykládá autentickou a původní podobu Starého zákona (Genesis, první kniha Mojžíšova a první kniha bible vůbec) i Nového zákona.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!