sobota 8. dubna 2017

JAK VZNIKAL ŽIVOT?


VĚDCI UŽ VĚDÍ MNOHEM VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
Cituji z mého dopisu panu prof. Václavovi Hořejšímu, se kterým se ve většině věcí shoduji:
"Považujete tedy za docela pravděpodobnou možnost, že život byl na Zemi zanesen z vesmíru, kde měl na svůj vznik ještě více času? Někdo by namítal, že toho času by možná nebylo o tolik více (bylo třeba zformovat planetu podobnou Zemi v život umožňující oblasti a ještě bylo třeba, aby ten nově vzniklý život např. na meteoritu na Zemi přilétl), ale jistě by zde čas navíc tímto přibyl, a pokud život jinde navíc vznikal v extrémnějších podmínkách, času na vznik života by bylo ještě o dost víc.
Hypotéza panspermie navíc zvyšuje pravděpodobnost vzniku života: život mohl vzniknout třeba jen jednou v odlehlé části vesmíru, a pak se kometami a na meteoroidech rozšířit po vesmíru.
Zásluhou českých vědců z roku 2015 (http://www.pnas.org/content/112/3/657) víme, že "The coincidence of the Late Heavy Bombardment (LHB) period and the emergence of terrestrial life about 4 billion years ago suggest that extraterrestrial impacts could contribute to the synthesis of the building blocks of the first life-giving molecules. We simulated the high-energy synthesis of nucleobases from formamide during the impact of an extraterrestrial body. A high-power laser has been used to induce the dielectric breakdown of the plasma produced by the impact. The results demonstrate that the initial dissociation of the formamide molecule could produce a large amount of highly reactive CN and NH radicals, which could further react with formamide to produce adenine, guanine, cytosine, and uracil. Based on GC-MS, high-resolution FTIR spectroscopic results, as well as theoretical calculations, we present a comprehensive mechanistic model, which accounts for all steps taking place in the studied impact chemistry. Our findings thus demonstrate that extraterrestrial impacts, which were one order of magnitude more abundant during the LHB period than before and after, could not only destroy the existing ancient life forms, but could also contribute to the creation of biogenic molecules."
(Jejich zvukové vystoupení v Českém rozhlase on-line: http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/1459861, textový rozhovor http://m.rozhlas.cz/…/chemie-zivota-v-pekle-rane-zeme--1658…).
Tedy díky nim víme, že všechny čtyři nukleové báze RNA mohly vzniknout za extrémních podmínek (pří dějích s vysokou hustotou energie) během období pozdního těžkého bombardování Země disociací formamidu (čiré kapaliny, amidu kyseliny mravenčí).
Pyrimidin a polycyklické aromatické uhlovodíky pravděpodobně mohou být skutečně vytvořeny ve hvězdách typu "rudý/červený obr", v mezihvězdném prachu a mracích plynů: https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis…
V březnu 2015 potom vědci poprvé za využití kosmických podmínek z pyrimidinu (nalezeného v meteoritech) syntetizovali nukleové báze cytosin, uracil, thymin, tedy báze pyrimidinové (https://www.nasa.gov/…/nasa-ames-reproduces-the-building-bl…), avšak čeští vědci syntetizovali také adenin a guanin, tedy nukleové báze purinové.
Tím došlo k syntéze všech čtyř nukleových bází nikoliv jen RNA, ale také všech čtyř nukleových bází DNA za podmínek, kdy byla mladá Země silně bombardována mimozemskými tělesy. Čímž jsme k vysvětlení vzniku života zase mnohem dále."
DOPLNĚNÍ:
český vědec Ferus v roce 2014 (publikováno 2015) už vše vytvořil: "Klíčový moment, který následně ovlivnil i práci Martina Feruse a jeho kolegů, nastal v roce 2000. „Tehdy přišli italští vědci Saladino a di Mauro s tím, že zajímavou molekulou je formamid, který vzniká hydrolýzou kyanovodíku. A o kyanidech se předpokládá, že tady na Zemi mohly být přítomny třeba z komet,“ řekl Martin Ferus.
Formamid je jednoduchá organická molekula, která má základní čtyři atomy: uhlík, kyslík vodík a dusík, které jsou potřeba pro syntézu nukleových bází.
„A právě z formamidu jeho zahříváním nebo – jak jsme zjistili díky našim experimentům - po vystavení šokovým vlnám, vznikají za použití vhodných katalyzátorů, třeba jílu, všechny nukleové báze, dá se říct, v jednom kotlíku,“ řekl Ferus" http://m.rozhlas.cz/…/chemie-zivota-v-pekle-rane-zeme--1658…
Toto je masakr, předtím se předpokládalo, že sem ty nukleové báze přinesly komety, nyní jsme zjistili, že mohly poměrně snadno vzniknout na mladé bombardované Zemi.
Jde o dva nezávislé experimenty z roku 2015, jeden provedl tým českých vědců, druhý tým NASA...oba ukazují, jak na Zemi vznikly nukleové báze buď RNA nebo DNA, dohromady se oběma podařilo syntetizovat VŠECHNY nukleové báze obou kyselin DNA i RNA).

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!