sobota 8. dubna 2017

MŮŽE MÍT NÁŠ VESMÍR SMYSLUPLNÉ SMĚROVÁNÍ?


Opět cituji z mého dopisu pro pana prof. Václava Hořejšího:
"Souhlasím s Vámi také v tom, že argument multiverza nevyvrací možnost, že náš vesmír má smysluplné směřování. Spíše jen snižuje malou pravděpodobnost "jemného ladění" číselných hodnot základních fyzikálních konstant (a tím i jemné vyladění fyzikálních zákonů, kterých jsou konstanty nezbytnou komponentou).
Uznávám, že je bezpochyby možné, že vesmír někam smysluplně směřuje: Bůh či prapodstata mohl nějak využít nahodilé evoluční mechanismy, lehce je ovlivňovat (snad přes "kvantové efekty" a jejich možnost objektivní nezapříčiněnost/indeterminismu - o možnosti kvantových efektů se hovoří i u biologických procesů čichu, fotosyntézy, probíhají zřejmě i v sítnicích ptáků, konkrétně červenek obecných, během dálkové navigace, docela pěkně to shrnuje tento článek ve své druhé polovině: http://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx…, dále kvantové efekty vznikají asi i u magnetorecepce, přeměny chemické energie na pohyb, Brownova pohybu, pěkně vše vysvětleno zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_biology - naopak během obyčejného dýchání zřejmě nakonec kvantové efekty nevznikají, ač se to dříve tak myslelo).
Případný tvůrce mohl také přednastavit hmotu v této části multiverza (či si zvolit právě tuto část), která smysluplné směřování (vznik života+inteligence+vědomí) umožňuje.
Samozřejmě záleží na tom, jak Boha chápeme: zda si může něco vědomě volit a plánovat ještě před vznikem našeho vesmíru, nebo vzniká teprve společně s ním, jak si možná myslel de Chardin.
Není vyloučena ani možnost, že Bohem je vlastně nějaký superorganismus vzniklý nejprve v jiném univerzu, kde vznikl působením méně dokonalého superorganismu z ještě jiného univerza, který už tam vznikl řekněme opravdu evoluční náhodou (čím zde vzniká řetězec univerz a doba potřebná pro vznik směřování se tím velmi prodlouží).
Také významný vědec F. Collins ve své čtivé knize (https://www.kosmas.cz/knihy/177276/bozi-rec/) uvažuje možnost, že Bůh využívá nahodilých mechanismů evoluce (+ kvantových efektů, + jemného ladění fyz. konstant) k realizaci svého plánu (Collins už ale asi mluví na Váš i můj vkus příliš kreacionisticky)."

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!