úterý 12. srpna 2014

default síť (DMN) a jáství

co je to DMN?

- jde o strukturu mající substruktury (spíš síť, funkční systém mající subsystémy, vím, je to dynamické, ale má to nody, uzly) - propojenou s jinými sítěmi, řídicí emoční rozhodování, ale tlumenou a regulovanou FPC sítí, když je třeba věnovat pozornost vnějším stimulům

Otázka PRVNÍ: nakolik struktura tvořená hlavními uzly jádrové DMN je v dospělosti (bez nemocí) stabilní? Důležité pro problém osobní identity.

- je to síť jáství, sebe-uvědomování, interaguje se sítí osobnosti, úzce svázaná s pamětí, zejména epizodickou, autobiografickou pamětí atd.

- je-li jáství uzemněno neurálními mapami vnitřku těla v mozkovém kmeni (Damasio), je dále strukturováno v sebe-uvědomění právě defaultním systémem

Otázka DRUHÁ: jak přesně souvisí default systém a Damasiův systém proto-jáství a jádrového jáství z mozkového kmene??? (má dva subsystémy, při porušení jednoho z nich jsme v bezvědomí, při porušení druhého z nich vnímáme, ale jsme paralyzovaní)

je zde propojenost?

Otázka TŘETÍ: kdo řídí jejich synchronizaci? nějaká jiná síť, nacházející se anatomicky mezi nimi?


podle Damasia elementární pocity vlastní existence, sebe samých (proto-jáství a jádrové jáství) pramení z mentálních obrazů v mozkovém kmeni (neurální kognitivní mapy vnitřku těla), protože:

mozkový kmen poskytuje stabilní kognitivní neurální mapy relativně stabilního vnitřku těla, které je jen jedno, moc se vevnitř nemění, neroste, nezmenšuje se, vnitřek těla máme všichni dost stejný - výborný základ pro referenční bod, ke kterému se může vztahovat proud mentálních obrazů a vytvářet představu trvalého jáství, Damasio v souvislosti s mozkovým kmenem mluví o  proto-jáství a jádrového jáství (má i většina savců majících téměř stejný design mozkového kmene jako my), na to se pak nabaluje autobiografické jáství (podle Damasia u velryb, primátů a psů)

mozkový kmen je křižovatkou, uzlem propojujícím data z těla a data z mozkové kůry, které filmu mentálních obrazů a proudu mentálních obrazů dodávají na bohatosti

kognitivní mapy vnitřku těla dávají a) jediný b) stabilní referenční bod uzemňující proud vědomí do jáství ("I, me, self")

otázka ČTVRTÁ: dostávají se tyto obrazy z mozkového kmene nějak do DMN? konkrétně do jádrové DMN? do jejích hlavních uzlů?

není tato struktura nějak oním vědomým jástvím? a co to vědomé jáství vlastně znamená? duch ve stroji asi ne, vědomý subjekt? ale co to je?

neurovědci mají jen sítě, propojení, uzly sítí, hrany (edges)...nic víc...subjekt v tom všem není...

může to pomoci při zkoumání subjektu?

ano, v tomto:

a) subjekt závisí na těle a mozku

b) subjekt se rodí, vyzrává, mění se, degraduje, umírá

c) subjekt je rozptýlený po mnoha paralelně distribuovaných konektomech

d) subjekt je emergentní komplexní vlastností mnoha paralelně distribuovaných systémů mozku

e) subjekt - tak, jak ho známe - vůbec neexistuje, je to iluze

f) subjekt je jeden systém/konektomem vedle 9 či více jiných a spolupracuje s nimi: někdy je důležitý, jindy ne (redukujeme-li ovšem subjekt na DMN)

g) DMN-subjekt má opoziční soupeřící systém DA, přímé pozornosti (jejich antikorelace je řízena systémem FPC)

h) subjekt má subsystémy, složky, nelze ho redukovat jen na DMN, potřebuje k své existenci data z dalších systémů (síť osobnosti, mentální obrazy z mozkového kmene)

i) otázka PÁTÁ: kde dochází k integraci všech dat týkajících se jáství? právě v DMN?

j) subjekt - ve smyslu DMN - není kauzálně impotentní, ale reguluje emoce, morální rozhodování (nakolik nevíme, u emocí je to jasné víc: hodně)

k) subjekt - ve smyslu DMN - není nezávislý, je regulovaný FPC

l) subjekt - ve smyslu DMN - je důležitým, ale ne jediným exekutorem mozku ve smyslu kontroly top-down


m) otázka ŠESTÁ: je DMN vědomým subjektem? co to znamená, být vědomým subjektem?

otázka SEDMÁ: je-li k "subjektu" třeba DMN i dosti vzdáleného mozkového kmene, kde se to všechno spojuje?
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!