pondělí 11. srpna 2014

Gao W, Lin W. Frontal parietal control network regulates the anti-correlated default and dorsal attention networks. Human Brain Mapping 2012; 33, s. 192 - 202.

zde:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131466/

FPC síť reguluje sítě, pozitivně koreluje s úkolovými sítěmi, negativně se sítěmi antikorelujícími s úkolovými sítěmi

our results strongly support the notion that the FPC regulates the anti-correlated default and DA (síť dorzální pozornosti) networks.

je zde i exekutivní síť pro dělání rozhodování

- společná synchronizace FPC a DA běhme úkolů zjištěna

DMN je řízena sítí FPC - ale není to naopak, ne, FPC reguluje obě opoziční soupeřící sítě, tedy DA i DMN

ale během denního snění při sledování přírodního filmu je to spíše interakce všech tří systémů:

In contrast, the forward and feedbacks influences are more balanced between FPC and DA/DF (míněn default, tedy DMN) during the more “internally complex” movie watching task, suggesting more interactive information changing among these three networks (both forward and feedback).

FPC mnohem víc reguluje při dělání úkolů (synchronizován s DA) než při denní snění, kdy to trochu šéfuje DMN

- asi FPC víc řídí DA během úkolů než DMN během sledování přírodních filmů, ale možná mohou být úkoly, kde víc řídí i DMN (i víc než při úkolech tady řídila DA)

asi ale FPC šéfuje, viz:

Finally, at the system level, the intriguing selective regulation pattern reported in this study seems to suggest that the three networks (FPC, DA, and default) form a functional “triad” with FPC at the apex regulating the two branches (větví) —DA and default.

DA asi zase řídí motorickou kontrolu a zpracování smyslových dat:

that the motor control and sensory processing networks are hierarchically underneath the DA

to svědčí pro kontrolu shora-dolů:

This structure is essentially consistent with the top-down control theory [Buschman and Miller, 2007]

naopak DMN zdá se pracuje (někdy) samostatně:

For the other branch, the default network seems to work alone based on our study.

možná DMN šéfuje emocionální síti (pak by měli stoikové pravdu):

Nevertheless, one potential network that may be hierarchically underneath the default network is the emotional network.

svědčí pro to to, že komponenty emočního zpracování jsou v hlavních uzlech DMN:

Evidence to support this hypothesis can be found from several previous studies showing an emotional processing component within the major nodes of the default network 

také je střední jádro DMN aktivní při afektivním rozhodování:

Furthermore, Andrews-Hanna et al. [Andrews-Hanna et al.] have recently explicitly showed that the “middle core” of the default network is active during affective decision making

tedy:

FPC up-regulates DA/DF and down-regulates DF/DA during FT/MW (FT jsou úkoly s prsty a MW sledování přírodního filmu)

tedy:

FPC tightly regulates the opposing DA and default network

je to silná regulace

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!