neděle 10. srpna 2014

Egon Bondy - Oblbenost a báseň "Hovno"

jedny z nejlepších básní...

zde:

https://www.youtube.com/watch?v=w8UARDgB1wk

a zde:

https://www.youtube.com/watch?v=dvokbU_JpeU

Bondy zde má depresi - zastává nihilismus:

vše je bezcenné, bez hodnoty, protože to nemá žádný vyšší cíl, nikam to nesměřuje, protože žijeme jako zvířata a nalháváme si, že ne (a on to demaskuje), a protože všichni zemřeme a smrt znicotní vše, co jsme dělali, vše je tedy pomíjivé

co na to říci?

proč by aktivita měla mít smysl jedině tehdy, když směřuje k vyššímu cíli?

Bondy tvrdí, že si uvědomujeme nesmyslnost svých aktivit, a tak si vytváříme falešné ideologie nabízející nám falešné cíle

Bondy si uvědomuje, že žije jako zvíře, na rozdíl od ne-lidských zvířat však o tom ví a ví, že si jeho současníci nalhávají, že jsou víc - a tím trpí

namítám, že jsme víc: víme o tom, že jsme zvířata - to zvířata nevědí...a taky máme nejen biologické, ale i kulturní cíle, Bondy se mýlí, když tvrdí, že ne, a když redukuje vše na biologično...samotná Bondyho tvorba je důkazem toho, že nemáme jen biologické cíle...pokud by Bondy řekl, že i tato tvorba sloužila biologickým pudům (třeba potřebě uznání), můžeme říci, že jsme víc alespoň v tom, že sice máme biologické cíle, ale také velice sofistikované a inteligentní prostředky k jejich dosažení (např. právě Bondyho tvorba je krásným a inteligentním prostředkem k možná biologické potřebě Bondyho sebeprosazení v normalizačním kolektivu českého lidu)

mnozí však jsou k sobě upřímní a řeknou: ano, jsem zvíře, žiju jako zvíře - a nevadí mi to

důležité jsou zde tyto pojmy:

a) hodnota, význam věcí a jevů

b) cíl a jeho (ne)trvalost - motiv činu, jeho účel...čin je poměřován teleologicky, tedy tím, k čemu vede

c) člověk vs. zvíře: Bondy je smutný, protože měl ideál, že není zvíře a najednou zjišťuje, že je...

d) pomíjivost vs. věčnost - Bondy je smutný, protože vše pomine...zastává premisu: co není trvalé, nemá hodnotu

ano, všichni umřeme a vyšší smysl to nemá

ano, často si nalháváme, že jsme nesmrtelní a že naše skutky mají mnohem větší význam

ale nesouhlasím, že věci nemají vůbec žádnou hodnotu: pro mnoho lidí má mnoho věcí specifickou hodnotu, neexistuje univerzální pohled, který by řekl, že vše nemá hodnotu: hodnota je totiž lidský vztah k věci, nikoliv objektivní fakt

jistě, často přeceňujeme význam mnoha věcí a to, jak nás mohou skutečně naplnit - Bondy však je v opačném extrému a jejich význam NEDOCEŇUJE

jsme všichni pořád nespokojení a tajíme to sami před sebou?

myslím, že ne...ale nespokojenosti je na světě jistě dost, to je objektivní fakt

ale je zde i RADOST...konečně, i Bondy se často radoval...jistě i jeho práce pro něj byla nejen zabíjením nudy, nutkavou nutností, ale i vášní, posedlostí, radostí: skutečně ho bavila

Bondy je v tomhle modu myšlení: jelikož nic nemá trvalou hodnotu a vyšší cíl, vše je bezcenné

můžeme odvětit: přestože nic nemá trvalou hodnotu a vyšší cíl, může a má to smysl teď tady pro nás, může nás to skutečně a na dosti dlouhou dobu zcela naplňovat, přinést nám okouzlení, fascinací, úžas, radost a vášeň!


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!