neděle 10. srpna 2014

default systém/jáství In: Buckner RL, Andrews-Hanna JR, Schacter DL. The brain´s default network: anatomy, function, and relevance to disease. Ann NY Acad Sci 2008; 1124, s. 1 – 38.

zde: http://www.nslc.wustl.edu/courses/bio3411/woolsey/Readings/Lecture11/Buckner%20et%20al%202008.pdf

- mnoho interagujících subsystémů

- jádrem mozkového systému spontánní kognice

- při sebe-popisném denním snění

- aktivní, když vnímání vnějšku zmenšeno či chybí

- jeho anatomie omezuje jeho funkční možnosti

- je to systém podobně jako pohybový, zrakový, sluchový,...

- při aktivitách zaměřených přímo na úkol se zeslabuje či vypíná

- propojený s pamětí, ne s primárními senzorickými či pohybovými oblastmi

- pode první možnosti konstruuje různé mentální simulace budoucích možností dle minulých osobních zkušeností

- dle druhé možnosti monitoruje vnější prostředí když zaměřená pozornost relaxuje

- je opoziční vůči mozkovým systémům užívaným na zaměřenou vnější pozornost a smyslové procesy

čím méně systém vněšjí pozornsoti aktivní, tím víc aktivní DN

- antikorelace mezi systémem vnější pozornosti a DN!! - dva mody informačního zpracování - soupeření dvou mozkových systémů

- jak je tato kompetice regulována? - je zde oddělený kontrolní systém? nebo jen soutěží mezi sebou a interagují s vstupními senzory?...pravděpodobně platí první , viz Vincent and colleagues (2007b)

- autismus: chyba v teorii mysli - narušení DN - nevědí, že druzí myslí
 - možná narušen kontrolní systém regulující antikorelaci DN a vnější pozornosti, takže DN možná mají neporušené

- schizofrenici hyperaktivní DNŽádné komentáře:

Okomentovat

díky!