čtvrtek 14. srpna 2014

JÁSTVÍ: vztah síť - proces aneb CO JSEM?

Takže jsem jedna jediná síť propojená s dalšími sítěmi? Res. jsem procesem, který je touto sítí vždy znovu vyvoláván (realizuje se na ni)?

A jakou sítí jsem?

Sítí DMN asi ne, protože pak by mi chyběla osobnost, jejímž podkladem je jiný konektom. Také by mi chyběly mozkové mapy vnitřku těla z mozkového kmene, které jsou podkladem proto-jáství a jádrového jáství podle Damasia.

Tedy nejsem jedinou sítí, ale jsem nesjednocený.

Nebo se ono sjednocení někde děje? Kde?

Také je zajímavý vztah sítě a procesu (tedy mě, subjektu, který je podle Vás právě procesem či souborem procesů), který se na ní realizuje. Zapojuje se do jeho vytváření neustále celá síť? To asi ne. Sledujeme koordinovanou oscilaci sítě a její změny, včetně změn jejího spojení s jinými sítěmi. Opravdu není proces či soubor procesů algoritmizovatelný, a tedy převoditelný na matematickou funkci/předpis zobrazení? Podle některých ne, viz. termín "wetware" (mysl není software oddělitelná od hardware, ale jsou to dvě strany téhož).

Ale jak se realizuje proces na síti?

Proces má různé fáze, části. Realizuje se postupně a jeho jednotlivé fáze pomíjí, uplývají.

Síť, na které se proces realizuje, má zřejmě určitou vnitřní jednotu a dynamiku.

Je-li však proces sledem fází A, B, C,..., kterou z nich jsem já? Jsem jen jejich kontinuálním plynutím?

Mnohem spíše jsem sítí, která proces vyvolává. Problém je však zase v tom, že většina ze spojení dané sítě je v každé dané fázi rozvoje procesu nevědomá: vědomá je jen ta část spojení, která realizuje právě danou fázi procesu, který vytváří.

Přesto se mi zdá, že jsem spíše sítí než procesem, který se na ní realizuje.

Síť je v čase identická (alespoň její hlavní struktury, uzly - po nějakou dobu), zatímco proces se v čase rozpadá na jednotlivé své fáze, tedy je ne-jednotný a nestabilní.

Je zde však možnost umožňující zachovat osobní identitu i v rámci fází procesu: každá z nich by měla jistý vzorec, invariant, který by byl také v každé další. Já sám bych pak byl vědomým invariantem každé z fází procesu. Resp., byl bych opakovaně či kontinuálně aktivován v každé fázi rozvoje procesu.

Jenomže, to je zase ve sporu s tím, že já jsem i rozvojem tohoto procesu samého, tedy procesem samotným, nikoliv jen invariantem každé z fází jeho rozvoje.


Takže jsme znovu u problému, kdo řídí rozvoj procesu. Zřejmě sama struktura (která je však řízena jinými a spolupracuje s dalšími: tedy je zde nulový prostor pro svobodu). Takže bych se měl identifikovat spíše s ní než s procesem nebo dokonce jeho jednotlivými fázemi.


Ne celá síť je však stále vědomá...Je zde problém, nakolik může fáze procesu determinovaná sítí zasahovat do sítě samé: asi nemůže. DOPRACOVAT5 komentářů:

  1. A čím by sis přál být jakožto já? Sítí, procesem, plynutím ... nebo substancí?

    OdpovědětVymazat
  2. tak to si mě pobavil :-)
    substancí - ale bohužel nejsem! :_D

    OdpovědětVymazat

díky!