neděle 10. srpna 2014

Mars RB, Neubert F-X, Noonan MA P. On relationship between the „default mode network“ and the „social brain“. Frontiers in Human Neuroscience 2012; 6, Article 189, s. 1 – 9.

DMN aktivní nejen při odpočinku, ale i při sociální kognici, zejména při přisuzování mentálních stavů druhým

- částečné překrytí sítí při mentalizaci

- DMN je od denního snění k pocitu sebe

zde: Pearson, J. M., Hayden, B. Y., and Platt, M. L. (2011). “A role for posterior cingulate in policy switching and cognitive control,” Neural Basis of Motivational and Cognitive Control, eds R. B. Mars, J. Sallet, M. F. S. Rushworth, and N. Yeung (Cambridge, MA: MIT Press), 127–143. - podporují první hypotézu, DN k detekci změn v prostředí a následný vliv na chování

hypotéza sociálního mozku: pro složité rozhodování v soc. kontextu třeba spojení soc. kognice s DN

DN má některé velmi silné uzly spojující ji s dalšími oblastmi mozku, i vzdálenými


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!