sobota 3. září 2016

hedonici hedoné hedonické

Nejsou snad nakonec všechny neostré přechody redukovatelné na ostré přechody mezi barvami? Možná spíše většina, až na plynulé tmavnutí nebo světlání nějaké barvy.
ty si nemyslíš, že je slast jistým smyslem?
nebo zde píšeš spíš o jakési univerzální pochybnosti o všem???
Mnohé zdánlivě neostré přechody mezi barevnými skvrnami jsou nakonec redukovatelné na ostré přechody mezi barvami. Ale nejde to u plynulého tmavnutí nebo světlání nějaké barvy a jejího postupného přechodu na jinou barvu, kdy nejde přesně určit, kde jedna barva končí a druhá začíná.
CO MAJÍ DATA SPOLEČNÉHO?
Co mají společného data? Jsou bytím? Ne, ale jsou něco, tedy entitou. Jsou navzájem odlišné.
Takže to je další vlastnost.
Plus to, že vždy v proudu nějaké kvále je, nikdy tam není mezera, prázdno, nicota. U zrakových dat je potom víc zrakových dat zároveň, pravděpodobně.
V mužích je více napětí? Ne, ženy větší labilita, víc depresí a úzkostí.
MNICHOVÉ NA TO PŘIŠLI
Mniši na to přišli, mají uvolnění v klášteře.
Mnichove na to přišli, ale napětí z pevného klášterního řadu a poslušnosti, ale pak si zvyknou, odevzdají se a poslušnost a řád, kdy se nemusí sami o ničem rozhodovat, jim dá uvolnění
Rozhodovat se je totiž napětí.
Rozhodování je napětí svalů plus při něm běhají myslí možnosti a plánování.
Klášter, les, park = uvolnění.
Kastrace = uvolnění od sexuálního napětí.
Antidepresiva = uvolnění, protože způsobují emocionální plochost, otupělost, robotičnost, tedy redukci napětí.
Práce = napětí.
Nuda v práci lepší než povinnosti v ní, ty víc napětí.
Youtube: LIKE = uvolnění, DISLIKE = napětí.
Afričané dřou na poli, úředníci stres v práci i po ní, možná na tom lépe zemedelci, kteří mají po práci klid, ale ti mají zase hodně obav z neúrody.
ROMOVÉ – MAJÍ VÍC UVOLNĚNÍ?
Romové méně pracují a méně starostí, to je uvolnění, ale mají víc napětí z konfliktů a chudoby.
Romové asi ale celkově víc uvolnění než my.
Pivo uvolňuje paže a tváře.
Asiati jako pracovní roboti, víc napětí než jiné rasy.
MOŽNÝ IDEÁL
Možná ideál být celý den mírně přiopilý, tím si udržovat uvolnění.
Pořád si udržovat hladinku.
Nebo mírně zhulený.
POHYB?
Nesportovat, ale nepřejídat se a nejíst moc jednoduché rafinované monosacharidy, aby nebyla obezita vedoucí k námaze = napětí z pohybu.
CO JE JISTÉ OHLEDNĚ SLASTI/STRASTI?
Je jistější, že slast (totéž platí i pro strast) existuje, méně jisté je, že je příjemná a ještě méně jisté je, že má hodnotu. Ale toto vše je docela dost jisté.
Paměť jsou vždy záblesky z toho, co předtím v silnější podobě, není to nikdy naopak, to by byla jasnovidnost.
Zemědělci napětí z neúrody.
EXISTUJÍ NEOSTRÉ PŘECHODY BAREV?
Ne, vždy jen ostré přechody barev, protože neostrý přechod by potřeboval nekonečno barev k zcela souvislém přechodu, a nekonečno barev jistě nevnímáme.
Ale může být hodně barev, dost kontinuita, ale nakonec ostrost.
Kolik barev ve vědomí? Hodně, ale nikoliv nekonečno.
Neostré přechody jen hodně podobných barev ostře vedle sebe ve formě malých barevných políček, plošek nepravidelných tvarů.

Častěji vidíme ostré přechody barev, protože ty nám víc upoutávají pozornost.
Ale neostré přechody jsou skoro všude (pozn. zde se neostrými přechody myslí neostrost v konvenčním, ne v doslovném smyslu, tedy uznáváme, že jde ve skutečnosti o ostrost mnoha malých plošek podobných barevných skvrn vedle sebe).
Mezery v zrakové scéně/poli nejsou.
Při pozornějším vidění více neostrých přechodů, při málo pozorném vidění tam nejsou, mozek si vybarví plošky nepravidelných tvarů převládající barvou, ale jako neostrý přechod.
Při rychlém pohybu hlavou mozek nemá čas na vytvoření periferie, je tam jen focus.

Periferie se vyznačuje neostrými přechody mezi barevnými skvrnami.

Periferie zrakova není vždy, vždy je focus, někdy navíc s periferií zrakového pole, jindy bez ní.
Emoce negativní i pozitivní hned nejdřív největší intenzita, pak postupně slábne.
A někdy ještě znovu prudké zvýšení.
Asi i počáteční nástup postupný, ale tato postupnost velmi rychlá.
Toto velké navýšení dělá asi amygdala, nelze to ovládat, je to rychlý Systém 1, nikoliv pomalý Systém 2 z neokortexu.
Po slasti přijde obvykle znovu slast.
Po strasti taky obvykle znovu strast.
Když přijde v emocích po peaku (intenzivním vrcholu) další peak, tak bude pravděpodobně slabší.
Emoce dány kontextem: miliardáře nepotěší zisk nového jednoho miliónu tolik jako chuďase zisk 1000 Kč.
NA PODZIM A V ZIMĚ JSME MÉNĚ ŠŤASTNÍ
Zima tma víc napětí než teplo světlo, dobré je přestěhovat se na zimu na jih. Ovšem zima má vliv zejména tehdy, když pobýváme hodně venku. Nakonec to celkový hédonistický vliv moc nemá, tak cca 1-5% z celkové sumy slast/strast, což ale není málo, a víc když se bezprostředně přestěhujeme, tak si to víc uvědomujeme, ale pořád zde vliv je – takže lidé v teple a světle asi šťastnější než na podzim a v zimě.
I když brzký podzim ještě dost světla a tepla, naopak brzké jaro ještě dost tmy a zimy, takže nejhorší je to od půlky října do půlky nebo konce března.
KDE ŽÍT?
Přestěhovat se do Bulharska nebo kde je levně a pracovat na dálku a živit se z úspor. Pracovat na dálku jak? Třeba na dálku spravovat server nebo překládat texty.
Země kde nejnižší ceny a žít tam, třeba i v latinské Americe nebo v Asii.
Motivační systém u všech lidí je spíš hedonistický, ale ne zcela, obzvláště u ideologů méně.
Mnoho věcí chci, ač je chtít nemám.

Neostré přechody jen hodně podobných barev ostře vedle sebe ve formě malých barevných políček, plošek nepravidelných tvarů.???
u nízké kondice vadí co? námaha je totéž co napětí ?
co v pohybující se rozmazané ruce? nejde o neostré přechody? 

a stíny jsou neostrými přechody
co je v advaitě svědek? jen zrakové plátno a zrakový prostor, nic víc?


Oblečení volné vs těsné k uvolnění
Hedon deník
Záznam pěti minut
Kolik procent oblečení zima světlo, moc ne
Kolik procent obezita
Možná dost
Namaha z pohybu u špatné kondice je napětím

o kolik je člověk šťastnější v červnu než v listopadu? teplo+světlo, ale i možnost víc věcí dělat - můžeš být venku...nemůžeš vysedávat na lavičce v parku apod.

hedonicky výhodné sedět na lavičce v parku

pohyb pro obézního utrpením, nemusí se tolik sice hýbat, ale pak se zbavuje mnoha akcí, které jsou pro něho hedon. nevýhodné, ale byly by hedon. výhodné, kdyby byl štíhlejší

MOTIVAČNÍ SYSTÉM HRUBĚ ZKRESLUJE

říká, že je horší svírání břicha při strachu než nevolnost ze špatného jídla, přitom je to spíše naopak

JAK SE NENECHAT POHLTIT EMOCEMI?

Chovat se i během nich podle racionálních instrukcí, které si předtím stanovil a říci si o těch intencích emocí, že jsou iracionální, irelevantní a mimo program i o těch emocích (i o přílišném myšlení na daný pocit), což je jedno z těch pravidel.

Když máš špatnou náladu, tak jdi ven!

HEDONICKY DŮLEŽITÉ

reagovat uvolněně, spontánně, bez úsilí + moc nehloubat, nepřemýšlet, protože to dělá napětí svalů hlavně na hlavě

IDEOLOGIE ANTI-HEDONISMU

která je klamná, považuje slast za nízkou, a proto hledá jinou ideologii jiného smyslu, a jelikož ji nenachází, tak si zoufá

MEDITACE

když u meditace slyšen vnitřní hlas, tak se na něj méně emočně reaguje, pak vzniká iluze svědka ...jde o mód pozorování, což je vlastně pouhé nereagování


-- nemusíme taky vidět nějaké barevné mikro-skvrnky nebo mikro-plošky? aby nešlo dělení do nekonečna...vidíme mikro-plochy, mikro-ploštice? omezený počet barevných skvrn, které vidíte, někdy víc, jindy méně...


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!