pondělí 5. září 2016

ROZSÁHLEJI HÉDONISTICKÝ DENÍK

HÉDONISTICKÝ DENÍK
je-li poměr slast:strast 1:25, máme z emocí méně než 4% slasti, 96% strasti
důležité jsou tedy činnosti s nejmenším záporným číslem
etalonem může být "ležení v posteli" - a o kolik je v jiných činnostech více slasti + strasti
na činnosti má emocionální vliv naše před-nastavení, emoční ladění (vnitřku), ne pouze vnější činnost samotná
- možná zde platí "ráno práce-večer legace" + "po práci koláče" - protože celý den pak slastně vzpomínám, jak jsem zasloužile ráno pracoval a současně se celý den slastně těším na večerní zábavu
- když to udělám naopak, tak jsem celý den otrávený, že musím něco dělat večer + naštvaný, že jsem se ráno poflakoval
- v hédonistickém deníku je třeba se zaměřit na nálady, jsou totiž důležité délkou svého trvání
jaké jsou nálady?
velmi pozitivní-pozitivní-mírně pozitivní-indiferentní-mírně negativní-negativní-velmi negativní
- zjistíme, že se liší náš předpoklad dopadu nějakého jevu nebo odhad jeho obtížnosti od reality!
- verbální vnitřní hlas náladu fixuje, dává ji jasnou podobu, ale nonverbální vnitřní hlas je její příčinou vždy
- změny nálady jsou skokové, ale mozku dojde se zpožděním (několika minut?), že už je nová situace
naše chtění je často neverbální, jen dispozičně to mozek jako celek "ví", co chceme
- nálady trvají 2-3 hodiny, je třeba nalézt jejich příčiny, abych jejich odstraněním odstranil negativní nálady
- důležitost celkového náhledu, jak se mi teď právě daří celkově: "Míří to dobrým směrem", kdo jsem (Jsem dobrý, inteligentní, zábavný), jak se ke mně chovají druzí (mají mě rádi,...)
- hledat četnosti: které příčiny dělají nejvíce stavů

ZMĚN SVÉ PROSTŘEDÍ, NIKOLIV SVŮJ POSTOJ A MYŠLENÍ!!!
JEŠTĚ K HÉDONISTICKÉMU DENÍKU

Zachycovaní nálad a jejich příčin.
Nálada trvá delší dobu, nejvýznamnější ty, které přetrvávají déle.
Co je příčinou nálad?
O něco důležitější jsou činnosti než postoje!!!
Postoje jako plášť ve větru, hodně se mění.
Při zlepšení nálady najednou se zlepší i postoj a myslíme si mylně, že zlepšení pomohl právě postoj, ale spíš ne, spíš činnost, konkrétnější vnější podnět, např. dobrá zpráva, a změna postoje je důsledkem zlepšení, nikoliv jeho příčinou!
Zlepšení nálady je uvolněním.
Postoj není nevýznamný, jen méně významný.
Víc nálady ovlivní externí věci, vnější prostředí.
Anthony de Mello si to ovlivnil postojem, jemu se podařilo zlepšit svou míru štěstí obtížnějším prostředkem, tedy změnou postoje.
Postojem je to těžší.
Pro filozofy je změna postoje ještě těžší, protože víc zpochybňujeme, víc lpíme na rozdíl od Duška na pravdě, méně budeme souhlasit a slepě věřit…
Moc to zpochybňujeme, máme tomu jen slepě věřit, což často nedokážeme.
Dosti jsme strojem na externí podněty, ale nejen.
Plus si můžeme externí podněty/prostředí/okolnosti/situace plánovaním dlouhodobě výhodně a stabilně přizpůsobit.
Cíle a prostředky – za prvé je třeba stanovit si cíl/cíle, potom zjistit, který prostředek lepší než ostatní (plus jak přesně je mocný).
K redukci strasti je mocnější vliv prostředí než postoj.
Víc tedy dělá externí než interní.
„Spásonosná role“ změny postoje je v New Age značně přeceňována. Proč? Protože změnit náš postoj je velmi obtížné, skládá se totiž z velkého množství silně zakořeněných a zautomatizovaných dispozičních přesvědčení.
Lepší než se snažit změnit si své myšlení je naplánovat a uskutečnit si příjemné prostředí k životu, pohodovou práci, stabilní a širší okruh přátel.
Nakonec mají konvenční lidé se svým důrazem na toto docela pravdu.


Jinak změna chování skrze zcela konkrétní rady jako pít alkohol často, ale s mírou, je mnohem snazší změnou než změna myšlení a ani moc velkou změnu postoje nevyžaduje.


Nejsnáze uskutečnitelná jsou konkrétní malá praktická životní pravidla pro změnu chování, nikoliv pro změnu myšlení, např. taková jednoduchá praktická konkrétní pravidla jako nepit víc než čtyři piva, ale pít často, každý den se vidět s přáteli, přispat si každý den, nejist příliš sladké apod.

Také lze zvolit, zda víc chodit do města nebo lesa.

Plus podpora instituce, třeba roční předplatné kurzu meditace.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!