středa 27. ledna 2016

dnes s Honzou 27.1.2016

co je chtění, touha, odpor?

jen představa budoucí události doprovázená radostí, smutkem, napětím...


co je to ono psychické napětí?

spíše tlak...když napnu ruku, je to podobné, jakoby mi do ní někdo udeřil či tlačil...

když stlačím hrudník, je to podobné, jakoby jsem dostal do něj před třemi dny výprask...


napětí si asociujeme s vnějším pohledem na svaly jakožto určité napínané či natahované provazy...ale jak je cítíme? ztuhnutí, nabobtnání, chvějící se zpevnění...jako určitou intenzitu, vzruch, vzmach, "oheň"

lepší pojem pro bolest i psychické utrpení je tlak, stlačení než napětí

tlak je na kůži, psychická bolest je pod kůží těla

napínám ruku, to nebolí, najednou to přejde (při větším napínání ruky) do vjemu řezavé, ostré, pronikavé bolesti - bolest se liší od vjemu pouhého tlaku

bolest či psychické utrpení přímo vnímám, zakouší bezprostředně, není to jen dodatečný soud, hodnocení, interpretace

jak přesně je prožitkově vnímána chuť na jazyku nebo sexuální slast?

slova "láska", smutek", "hněv" atd. jsou jen hrubozrnné nálepky pro dynamické proudy svazků různých drobnějších tělesných vzruchů...


---

co nám dává myšlení?

máme z něj na vědomé úrovni jen málo...data, informace, reprezentace zpracovává nevědomá část mozku, nic z toho ve vědomí není

čtenáři beletrie mají ze čtení zejména divoké nové obrazy, vizuální fantazie, a s nimi spojené pocity napětí a jiné emoce

fyzikové mají ze své teorie mnoho vědomě vnímaných plánků, grafů, tabulek, schémat,...

filozofové mohou mít také z filozofie na vědomé úrovni určitá schémata, ale spíše z ní nemají nic, jen pocit únavy, bolesti hlavy a tíže, snahy, zaťatosti, zvědavosti...je však pravda, že praktická či pragmatická filozofie jim svými objevy může radikálně změnit život...

---

k čemu je vědomí?

rozhoduje se v něm, co momentálně dělat

vědomí předkládá momentálně nejdůležitější stimuly a jevy potřebné k okamžitému rozhodnutí: momentálně zásadní smyslové vnější předměty a jevy, tužby, emoce, reakce těla, které pomohou ke kulminaci rozhodnutí ve vědomí

vědomí předkládá už předpřipravenou scénu dat určenou k okamžitému momentální rozhodnutí...jelikož je vědomí proud, překládá ji v dané situaci pořád znovu a znovu, vždy "šitou na míru" pro daný okamžik

---

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!