pondělí 25. ledna 2016

K ONTOLOGII

K ONTOLOGII A OBECNINÁM

co je to subjekt? nedokonalé pojmenování pro proces zpracování dat...naopak při čistém vnímání, tedy pouhém pasivním registrování smyslových dat se tzv. "pozorovatel vytrácí", jak říkají Roman a Ivan, což znamená tolik, že smyslová data nejsou zpracovávána, jen jsou pasivně vnímána, registrována, takže jakoby existuje jenom prožitkový svět věcí bez subjektu, bez vnímatele, bez pozorovatele

je zajímavé, že svět, matematika, geometrie i jazyk se chovají stejně: z jednotek skládají větší celky, také tyto jednotky jsou dělitelné...změnu lze opět chápat jen jako ubírání či přidávání jednotek, kvant, tedy jistého počtu/množství jiných jednotek

je dělitelné také JÁ? má různé vlastnosti, mění se, má protikladné tendence, ale je to podle nás jistý organický celek

co je to věc? je to NĚCO, je to vyděleno, vyčleněno ze zkušenosti...ve zkušenosti jisté hranice jsou...jsou zde linky, tvary, někdy ostré přechody...my z nich potom ještě navíc uděláme tělesa, věci...snad adekvátně, protože zkušenost není homogenní směs, ale proměnlivá heterogenní směs, v níž jsou někdy ostré přechody ve vizuálním poli, nebo odlišnosti v různých smyslových modalitách (odlišnost viděného od slyšeného,...)...zdá se, jakoby vizuální "srostitost", spojitost světa byla někdy jako omalovánky, z nichž bychom dodatečně odstranili linky a čáry, které jsme vybarvili: zůstanou barevná políčka s mnohdy ostrými tvary a linkami a přechody...

vnímáme přímo v smyslových datech obecniny? některé ano, třeba kruhovost vnímáme v každém kruhu, také křivost nebo pravoúhlost nebo přímky...ale např. psovitost je odvozená z mnoha smyslových dat, nevidíme ji přímo...většinu obecnin nevnímáme přímo...spíše pak chápeme obecniny jako množiny věcí, které pod obecninu spadají, z dané obecniny vnímáme vždy jen několik konkrétních věcí spadajících do této množiny, takže ze stolovitosti jen několik konkrétních příkladů stolů různých tvarů a velikostí...obecninu jako abstrakci vnímáme jen u jednoduchých geometrických tvarů a linek jako je přímka, úsečka, kruhovitost,...tehdy je obecnina skutečně konkrétní částí vnímaných jednotlivin...


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!