pátek 12. února 2016

CO VŮBEC JE?

proud vědomí, co je to?

CO VŮBEC JE?

analýza prožitkovosti

sekvence dat, tok dat

tok qualií...bez subjektu

jaké jsou hlavní druhy dat?

a) data zraková

b) data sluchová - zvuky, vnější a vnitřní řeč (vnitřní "zvuk", vnitřní hlas)

c) tělesné vjemy - somatostezie, propriocepce, chuťová, čichová, hmatová data, napětí a uvolnění svalů

zřejmě nic jiného neexistuje, toto jsou hlavní tři třídy dat

co je to "datum"? danost, informace, údaj...ale není zde žádné jáství, které by tato data mělo

co je to "datum" přesněji? jistý tvar nebo jistá jednotka, entita, věc

u tělesných vjemů nás zajímá to, že některé jsou plusové a jiné minusové

jde vlastně o dvě odlišné vlastnosti, plus a minus

plus je to, co je dobré, co je nám příjemné, libé, milé, slastné - díky tomu se nám to líbí a chceme to

minus je to, co je zlé, co je nám nepříjemné, nelibé, nemilé, strastné - díky tomu se nám to nelíbí a nechceme to

na prožitkový systém tak navazuje přirozeně motivační systém chtění a nechtění: chtění je zase samo uvolněním svalů a nechtění napětím svalů, ale asociováno se zrakovými obrazy vysněné (touha, chtění, přání) či nechtěné budoucnosti (odpor, nechtění) nebo nechtěné přítomnosti (odpor, nechtění)

plus a minus jsou tělesné vjemy, počitky, data

plus jsou obvykle uvolňováním tělesných svalů a minus obvykle napínáním tělesných svalů

plus je obvykle uvolněním či uvolňováním (i rychlým, prudkým nebo pozvolným) a minus je obvykle napínáním, napětím, pnutím, stahováním, námahou, snahou - plus a minus se může zvyšovat rychle nebo pomalu (pomalé/rychlé uvolňování nebo stahování, napínání, pnutí)

plus není jen absencí minusu a naopak, ale jde o dvě specifické, vlastní kvality/vlastnosti

plus je hodnota a minus antihodnota - plus a minus je to, o co nám jde, na čem nám záleží, co vnímáme sama v sobě jako hodnotné, cenné, důležité, vzácné, podstatné, zásadní, významné

co je ona plusovost v plusu a minusovost v minusu? prožitek, zážitek příjemného a nepříjemného, slastného a strastného...uvolnění svalů nebo sladkost jsou jen prázdnými obaly pro základní a zřejmě dále neanalyzovatelnou kvalitu, kterou obě nesou: plusovost, příjemnost, libost, slast...podobně je na tom kvalita minus

plus a minus jsou protiklady, a tím mají i mnohé společné: jsou to jisté hodnoty, tělesné vjemy, to, o co nám jde...takže v jistém smyslu je to jen vlastnost jediná: dobře to ilustruje číselná osa s kladnými a zápornými čísly: plus i minus narůstají od sebe z nuly a stýkají se v nule, plus jedna a minus jedna jsou si ještě dosti podobné, stejně jako mikroslast a mikrostrast jsou dosti podobné tělesné vjemy, buď lehké uvolnění tělesných svalů nebo jejich lehké napnutí, napětí

modelace plusu a minusu a jejich vztahu je zřejmě nejvíce patrná právě na číselné ose s nulou uprostřed a plusovými a minusovými čísly na obě strany

u minusu cítíme aktivovaný sval, který se stahuje, napíná, zatíná, namáhá, zatímco u plusu cítíme uvolňovaný, pasivizovaný či příjemně roztažený sval, který se rozepíná, otevírá, roztahuje, uvolňuje či je uvolněný, roztažený, rozevřený...plus a minus na sebe často navazují, napětí následuje uvolnění a naopak...


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!