pondělí 1. února 2016

NAPĚTÍ, PRAVDA A BUDDHISMUS

NAPĚTÍ, PRAVDA A BUDDHISMUS

je třeba odstranit podle buddhismu tři věci: nevědomost, zlovůli (chtivost, nenávistnost, odpor) a lpění...proč?

nevědomost sama nevadí, protože ta není strastná, vadí až zlovůle a lpění, protože ty jsou napětí, tedy strastí...je tedy třeba odstranit napětí, protože je strastné...nevědomost by nevadila, kdyby nevedla k napětí...protože v buddhismu není cílem pravda a poznání, ale odstranění napětí, neboli strasti

Nevědomost je kořenem utrpení, proto je třeba ji odstranit. Cílem ale není pravda, pochopení, vědění, vědomost, poznání, cílem je jednoduše ustání utrpení...Pravda je pouhý prostředek k tomuto cíli...První člen osmidílné stezky je správný názor nebo pochopení, to ano, ale jde o stezku, cestu, nikoliv o cíl...Cílem je ustání utrpení..A buddhismus má jen tento jediný cíl, pravda a poznání žádný cíl v buddhismu není...

Nevědomost je však hlavním zdrojem utrpení, ona sama ale utrpením není, jen způsobuje utrpení, protože způsobuje zlovůli a lpění, což je napětí neboli námaha, tedy strast, tedy utrpení. Nevědomost vadí jen proto, že způsobuje utrpení. Sama však nebolí a tedy sama o sobě není zlá a nevadí. Jediné zlo v buddhismu je podle mého soudu utrpení. Nevědomost je tak nikoliv zlem, ale jen jeho hlavní a vlastně JEDINOU příčinou.

Řešením je vyhasnutí touhy, tedy přestat být napjatý, uvolnit se, přestat se snažit, poddat se. Být zcela lhostejný, bez motivů, bez vášní. Myšlení často produkuje touhy, myšlenky jsou často nějakou touhou vedené, jsou samy jistým napětím, drobnou touhou, snahou, chtěním. Podobně je jistým napětím i dívání se, slyšení. To neznamená, že dívání či slyšení neposkytují v jiných částech těla současně zase uvolnění, tedy radost.

Vztah buddhismu a pravdy: Poznání je samozřejmě prvním i posledním stupněm stezky nebo cesty vedoucí k osvícení, tedy zásadním prostředkem k odstranění utrpení, ale není to cíl. Kvůli moudrosti ani vhledu ani poznání ani uvědomění tu buddhismus není. Moudrost není dobro. Nevědomost není zlo. Je zde jen jediné zlo: to, že trpíme, tedy utrpení samo. Moudrost je pouhý prostředek k odstranění utrpení. Kdyby byly lepším prostředkem k odstranění utrpení nevědomost, hloupost, omezenost a tupost, zvolil by buddhismus je.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!