pondělí 29. února 2016

K HÉDONISMU (TAKÉ VE VZTAHU KE KAPITALISMU)

K HÉDONISMU (TAKÉ VE VZTAHU KE KAPITALISMU)

existují různé kvality slasti? ne...jsou nesouměřitelné? ne...největší propast je mezi slastmi uvolnění těla na jedné straně a zbylými slastmi, tedy zbylými slastnými tělesnými daty, tedy slastnou chutí a vůní na straně druhé

zdá se, že slast a strast mají mnohé společné, co přesně? proč přesně jde o jednu vlastnost? jednak jsou to obě hodnoty, resp. hodnota a antihodnota, dále ale jde o tělesná data v obou případech, často souvisí s tělesnými svaly a jejich stavem...co dále? nejsou snad prožitkově jaksi totožné? co je v nich stejného?


největší pastí je slast: to díky ní se bojíme, že už nebude, to díky ní tak moc lpíme na životě

proč chtít maximalizovat slast? jediná slast, která má cenu, je slast přítomná: veškeré kvantum minulé slasti i strasti je nyní bezcenné...mohu mít jen jejich jisté pozůstatky, z minulé strasti jizvy na "duši" i těle, z minulé slasti stabilitu, odpočinutost,...

v čem přesně spočívá protikladnost slasti a strasti? ve vjemech samých, v kváliích žádné protiklady přece nejsou...

když máš strast, nic nedělej a neměň, to je jen zvyšování napětí, další tvůj odpor navíc, ty ale s danou strastí nemůžeš vůbec nic dělat! jediné, co můžeš udělat: pozoruj své napjaté svaly s myšlenkou na jejich uvolnění...s jakou myšlenkou? stačí SLOVO, tedy se slovem UVOLNĚNÍ, UVOLNĚNÍ, UVOLNĚNÍ, UVOLNĚNÍ,...

co je to vlastně pozornost? jak můžeme pozorovat v meditaci? vnímat pokud možno kontinuálně něco, tedy neskákat z objektu na objekt...

zabij pozorováním boha motivace, kterému se klaníš! naše jednání řídí motivace, to, co chceme a nechceme...někdy je náš motivační systém zcela klamný, nevede nás k slasti, ale k strasti apod...vždy se sebe ptáme, co chceme, měli bychom se však spíše ptát, zda bychom to měli chtít...

motivační systém je naším králem, ale asi by neměl být

jsou slasti nesouměřitelné? také dokážu seřadit např. různé odstíny červené podle jasu, ačkoliv neumím abstrahovat prožitkově "jas" jako "něco", jako jakýsi obrázek, prožitek či vjem, takže podobně umím seřadit slasti, byť je neumím oddělit od jejich obalu: zda jde o slast chuťovou, čichovou či slast uvolnění svalů...není zde však rozdíl větší, jako třeba rozdíl mezi různými barvami, třeba mezi červenou a zelenou? myslím, že ne, jde pořád o stejnou slast...ale je třeba ještě promyslet

kapitalismus s hédonismem ladí: hlavním rysem slasti a strasti je jejich zvětšitelnost a zmenšitelnost, tedy jejich kalkulace, jsou měřitelné, směnitelné, podobně jako kapitál, peníze v kapitalistickém obchodě, směně

obchoduje se slastí a strastí, kterou zastupují peníze - bohatí kradou slast chudým

peníze kvantifikují slast, jednotky slasti a koncept peněz počítá s tím, že slast je dělitelná, sčitatelná, počitatelná, rozdělitelná na jednotky slasti...peníze i jednotky slasti se sčítají...peníze vyměňujeme za slast...


co je jádrem kválií? co v nich je? plusovost a minusovost slasti a strasti je reálný prožitek, nebo jen naše libovolná slovní postulace, interpretace, možná navíc diktovaná naším motivačním systémem?

k čemu maximalizovat slasti? co s minulými slastmi? už uplynuly, zmizely, je jedno, že jsem je měl, už mi nepatří...slasti si nelze schovat, nasbírat...zbývá ale chabá slast ze vzpomínek...

přítomné slasti se zase okamžitě mění, zanikají, pomíjí velmi rychle, nelze je zastavit, zadržet....mozek si ale může vyrobit slasti i bez stimulů (viz drogy)paří ti slast alespoň ve chvíli, kdy ji máš, nebo se spíše jen děje, a tam kde je momentálně ona, nemůžeš být ty? kde je jedno, není druhé: kde je kvále, nejsi ty, kde pak už jsi ty, není to kvále...takže z kválií nic nemáš...

ani ve chvílích, kdy kvália momentálně jsou, vyskytují se, objevují se v těle, z nich nic nemáme

data v těle jsou, nikdo je nevnímá a neprožívá...kde je pozorovatel? není

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!