pátek 19. února 2016

SLYŠÍME SVŮJ VNITŘNÍ HLAS?


SLYŠÍME SVŮJ VNITŘNÍ HLAS?

slyšíme svůj "vnitřní hlas"? je to "vnitřní zvuk"???

možná ne, možná se aktivují spíše jen mluvidla, hrdlo, hlasivky, a cítíme jemné postupné napětí/vibrování/chvění/svírání/napínání na nich

jak rozlišíš napětí na hlasivkách při "vnitřní mluvě" hlásky A a hlásky O? nijak, nerozlišíš to, nebo jen neznatelně

někdy možná k chvění hlasivek ani nedochází

vnitřně vyslovuj slovo OKO...O - K - O: vyslovuješ to vnitřně jako O - KO...někdy můžeš i jako OK-O...vyslovuješ to opravdu po sobě? či je to neurčité, mlhavé, jaksi spíše dispozičně přítomné? co to znamená, že je to přítomné dispozičně? to, že na otázku řeknu, o čem jsem přemýšlel, i když na "vědomé úrovni" o ničem

je možné, že vnitřní hlas se ozve jen někdy, třeba jen v druhé polovině sedmé věty úsudku a pak zas jen v první polovině věty patnácté, zbytek probíhá paralelně či neartikulován...možná současně zpracováváme druhou i desátou větu úsudku...a možná k tomu paralelně zpracováváme osmou větu od konce....

počítej v duchu: jedna, dva, tři,...tam můžeš říci, že tři bylo až po jedné...ale řekni J-E-D-N-A...bylo D opravdu až po E nebo současně s ním nebo dokonce před ním nebo snad nezaznělo VŮBEC?

myslím si slovo JEDNA...vyslovuji ho vnitřně spíše jako JENA, JE-A...

spíše svůj vnitřní hlas vyslovujeme než slyšíme...slyšíme opravdu nějaký "vnitřní zvuk"? je to nejisté

vizuální paměť je snad jistější: představ si prezidenta Zemana...ale i to nakonec mohou být jen slova bez reálného obrazu: prezident, sako, ČR, známka (s prezidentem),...rychlá sekvence slov...pokud je rychlá, nejsi schopen to rozlišit...

nejsou-li qualia, nevidíme barvy a ani obrazy: obraz, zraková scéna je jazykovou interpretací rychlé kaskády vizuálních dat, pixelů, úhlů lomu světla, vlnových délek...

data jsou v mozku zpracována, meditace zpomaluje toto zpracování a tím organismu odlehčuje

ale data mohou být zpracována bez "slyšení" vnitřního hlasu

nejsou-li qualia, neslyšíme ani vnější zvuk...quale "zvuk, tón" je jen hrubozrnná interpretace robotického mechanického zpracování velmi rychlé sekvence dat, které zpětně díky paměti dáme slovo/nálepku "quale zvuk"

zkus si představit nějaký zvuk: není tomu tak, že ho vlastně trochu hlasivkami sám napodobuješ, že jinak si ho představit neumíš? platí to zejména o hlasech druhých lidí...možná víc "slyšíme" paměťově zvuky, které neumíme napodobit, třeba piano, cimbál...

zní nějak tvůj vnitřní hlas? jeho "zvuk" je specifický...má poněkud jiný hlas/zvuk než je tvůj mluvený "nahlas"...jaký je? vážný, strojový, někdy emotivně hněvivě či ustrašeně křičí? má emotivní naladění?

myslím, že je často mnohem rychlejší než mluvený hlas

pokus s přilbou čtoucí tvůj vnitřní hlas a dávajícího ho do reproduktoru nahlas...přilba by četla vnitřní hlasy tvůj a souseda a pouštěla je nahlas do reproduktoru na přeskáčku...rozlišil bys skutečně, který patří tobě, který je tvůj?...a když by ti ho pustila trochu dříve, než by ti zazněl v hlavě, připadal by sis jako schizofrenik?

O-K-O: zaznělo K opravdu až po O? nezazněly současně či střídavě velmi rychle za sebou?
zazněly vůbec? ne!
ale byly nějak zpracovány a mohou být dále použity...


vnitřní hlas je rychlejší než hlas mluvený

vnitřní hlas je jiný, když se něco snažím vnitřně přesně vyslovit, artikulovat, a jiný, když plyne "lehce": bez přesné artikulace, jen letmé "ozvěny, náčrtky" slov...jen "znaky" slov...

je vnitřní hlas lineární, sekvenční? do jisté míry ano, ale méně, než si myslíme...zajímavý by byl jeho přesný přepis: mnoho absurdit, skoků, hluchých míst, ticha, argumentů říkaných v heslech, bodech, pozpátku, od prostředka, asociací,...

ve vnitřním hlasu asi zčásti je jeho rytmus, emocionální ladění, emocionální vnitřní "křik" nebo naopak "ustrašenost" jeho dikce...i když hodně to dělají už patřičné emocionální stahy svalů v mimice či těle, které to doprovázejí...možná to dělají jen ony, a vnitřní hlas ani žádnou emo-dikci nemá!

vnitřní hlas je vlastně jen metafora pro v mozku probíhající zpracování informace, které má jako milníky občasně "znějící" slova, věty,...ale nejsou zde v podobě zvuků, dokonce ani vnitřních zvuků...
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!