sobota 20. února 2016

JSME JENOM ROBOTI


JSME JENOM ROBOTI

vnímá robot? vidí robot? mechanicky detekuje vizuální data...dochází k vidění, ale bez subjektu...zdá se, že se ztrátou subjektu mizí i kvália, že kvália jsou posledním pohrobkem subjektu!...v těle není nikdo, kdo by prožíval, žádný prožívatel, vnímatel, nejsou v něm tedy ani prožitky a vjemy!!!

ale zde na Zemi díky práci jistých lidských robotů dochází k vytvoření poměrně přesné mapy či reprezentace části světa nebo vesmíru...možná na jiných planetách práce pokročila mnohem více...zdá se, že na Zemi jsou poměrně výkonní lidští roboti, ale nevíme, jak je tomu jinde, vesmír je velmi rozsáhlý...

díky čemu se fenomenolog mýlí, když si myslí, že kvália vidíme, vnímáme? při robotické detekci např. barvy červené jde o velmi RYCHLÝ proud dat, zraková data se velmi rychle střídají, mění, takže vzniká ILUZE bezprostředního vnímání, prožívání, zření, zakoušení, nazírání kvália červené...ale kvália jsou jen pojmy, generalizace pro krátkodobou pamětí předloženou sumarizaci detekovaných zrakových dat...

slova jsou až tam, kde už jsou data skrze krátkodobou paměť a další mozkové funkce sumarizována, generalizována, rekapitulována, kategorizována...rozdělena do množin, které mají každé svoji nálepku, tedy slovo, značící jakýsi obecný rys, obecninu, kterou sdílí všechny prvky dané množiny


zdá se nám, že však vidíme zrakovou scénu, že ji přímo zřeme, nazíráme, zakoušíme bezprostředně před námi...co to je?..je to iluze...mohla by tato iluze vzniknout i u robota bez kválií? ano, mohla, je to iluze nikoliv složená z qualií či smyslových prožitků a vjemů, je to iluze nikoliv smyslová, ale zejména JAZYKOVÁ...je to jen jazyková iluze? buď ano, nebo sice ne, ale zbytek z ní jsou roboticky a velmi rychle skenovaná data, jejichž vysokoúrovňové zpracování má stejně nakonec zřejmě převážně podobu slova, tedy jakési jejich generalizace, obecniny...(slovo je samozřejmě jen znakem pro obecninu, obecninu nejsme schopni myslet, ale detekovat ano, protože obecniny jsou ve světě, nikoliv v našich myslích)

registrujeme ze světa jen slova? ne, registrujeme roboticky všechno možné...ale ne ve formě vědomých a subjektivních kválií, prožitků, zážitků...jen ve formě robotických dat

a co prožitek slasti a strasti? je registrována sekvence proměnlivého toku intenzit, které však nejsou registrovány jako vjemy, prožitky, zážitky, ale jen jako mechanická data "větší, menší, více, méně, gradace, monotonnost, opakování, degradace, vyhasínání, zase, už ne, škoda, plus, minus, slast, strast, příjemné, sevření, ach, och, ne, ano, au, proč, kéž by, přijetí,..." a data, pro která ani neexistují slova, protože jsou na nižší úrovni zpracování dat...nic nikoho nebolí, nikdo nevnímá žádnou slast...


nejsou-li kvália (podle výzkumů neurověd a toho, jak věda ukázala omezenost a hrubozrnnost a iluzivnost mnoha výsledků a termínů z fenomenologie a introspekce, pak PRAVDĚPODOBNĚ NEJSOU), nejsou-li tedy subjektivní vědomé prožitky, zážitky, a jsme jen lidskými roboty, mechanismy, automaty, potom je buddhismus snažící se nás zbavit kválií utrpení a bolesti a přinést nám kvália osvíceného štěstí, slasti, blaženosti nesmyslem, jazykovou pohádkou založenou na iluzi, protože neexistují kvália bolesti, slasti, štěstí, utrpení...stejně snaha zbavit nás kvále napětí a přinést nám kvále uvolnění...stejně křesťanství, slibující lidským robotům věčný život trvalé duše, kterou nemají ani teď a kvália blaženosti v nebi, ač nemají žádná kvália ani teď...stejně hedonismus honící se za kválii slasti, které neexistují, kválii štěstí, které neexistují...

může věda vyvrátit introspekci, když na ní stojí? stojí na datech získaných smysly, ale ne nutně introspekcí...ale vědecké zpracování těchto dat může být mnohem lepší, přesnější než zpracování fenomenologické...slovník fenomenologie může být velmi hrubozrnný a možná principiálně být velmi omezený a hrubozrnný MUSÍ...proč? protože analýza dat skrze přirozený jazyk je hrubozrnná, jelikož přirozený jazyk je hrubozrnný, vyvinutý evolučně k úplně jiným účelům než k přesnému popisu toho, jak a co přesně poznáváme!!!

může věda vyvrátit kvália, když na nich staví své poznání? to je logický kruh, nevíme, zda začíná od kválií, to je třeba teprve dokázat...začíná od dat, ale že to jsou kvália, je nepodložené tvrzení...

nejistější věcí na světě je asi to, že existuje informace, tedy něco, co mluví o něčem jiném, krátce řečeno zpráva, jejíž základem je SYMBOL, ZNAK, tedy opět něco, co hovoří o něčem jiném, co ukazuje na něco jiného, značí něco jiného... jakási nálepka, značka, označení...pomocí symbolů zjišťujeme vztahy, vztahy současného a následného výskytu více jevů a PRAVIDELNOST tohoto výskytu...jediné vysvětlení, jediná explanace, které jsme schopni, je KAUZÁLNÍ GENEALOGIE: toto je zde proto, že předtím zde bylo toto a toto a ještě předtím toto a toto a toto...kauzální genealogie hovoří o postupné řadě následností, posloupností v řadě či řadách...



Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!