pátek 19. února 2016

JEŠTĚ K TOKU DAT

JEŠTĚ K TOKU DAT

zdá se, že univerzální vlastností toku dat  je právně změna, neustálé pomíjení, zanikání, mizení, nicotnění aktuálních dat...a neustálé zjevování se, vynořování se, objevování dat nových...

často se v toku dat OPAKUJE rozlehlost: kdykoliv se objeví zraková data, je zde i rozlehlost (ovšem zraková data jsou často přerušována daty sluchovými a tělesnými)

jednosměrnost dat: neopakují se ty minulé...ovšem, jendoduchá data (červená, kulatost) se opakují, ale neopakují se rozsáhlejší bloky dat (komplexní stavy, události, situace)...tedy delší časový interval je jedinečný...platí to i o jazykových datech? obvykle ano, ale víme, že v knihovnách (knihtisk, předtím ruční opisování) se opakují rozsáhlé sekvence jazykových dat

zraková a sluchová data jsou si dosti nepodobná! co mají společného? jsou to data, něco, objekty, jsou pomíjivá,...

jsou také součástí jednoho toku? jak vím, že tok je jen jeden? paměť mi předkládá jednu množinu dat, sám si je řadím do jednoho toku, asi proto, že je to nejjednodušší...a někdy je to spíše jen množina dat, nevím, jak šla přesně za sebou...

jsou prožitky atomární? asi ano, je to dáno naší jistou limitní rozlišovací schopností

nevnímáme však mezery mezi prožitky, spíš jde o skoky, skočí se třeba ze zrakového data na sluchové atd.

i když jistý okamžik už je konstruktem, data se tak rychle mění, že nejde určit hranici jednoho "teď", jednoho "nyní", jednoho "okamžiku",...

rychlost dat nám znemožňuje přesnou introspektivní či fenomenologickou analýzu

časovost dat je 1D...stavy jsou po sobě...1 stav má vedle sebe vždy právě dva, předchozí a následující...

linka či přímka/úsečka/křivka v zrakové scéně vzniká stykem 2 barev, 2 barevných skvrn

tvar barevné skvrny vzniká jejím stykem se všemi okolními barevnými skvrnami v její rovině, tedy nahoře, dole, vlevo a vpravo od ní...

bod vzniká v zrakové scéně stykem 3 barev

častý je i styk 4 barev...ale linky jsou tvořeny vždy stykem právě 2 barev...

rozlišovací schopnost vědomí je určitě menší než 1 vteřina, je to zlomek vteřiny

nevíme, zda tok dat je spíše kontinuitou nebo řadou od sebe téměř nerozlišitelných a neoddělitelných (rychle za sebou jdoucích) atomárních, izolovaných, statických okamžiků, např. statických zrakových dat/"fotografií"

jedno zrakové datum může být komplexní, členité...pokud ovšem nepředpokládáme, že už je to jen hrubozrnná interpretace rychlého (prožívaného) skákání očí po zrakové scéně, kdy v jednom okamžiku je přítomná vždy jen malá plocha či dokonce barevný jeden bod (pixel?)...pixely však nevnímáme...

co je to tzv. rozmazanost, neostrost zrakové scény? právě neostrost přechodů, hranic, skoků mezi barevnými skvrnami
Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!