pondělí 1. února 2016

je to hloubka?

STEJNĚ VŠICHNI UMŘEME, VŠECHNO JE PRÁZDNOTA, ŽIVOT NESTOJÍ ZA NIC, JÁ NESTOJÍM ZA NIC, NIC NEMÁ SMYSL...

jsou tyto mošlenky hrozné nebo HLUBOCE hrozné?

nikoliv, jsou to neutrální a nevinné mechanismy

jediným zlem je pocit napětí či námahy v těle, který vyvolávají: čím je hlubší, tedy jednoduše intenzivnější, třeba prožitek sevření ve středu hrudi, tím se zdají být samy iluzivně hlubší...

ale nejsou

žádná myšlenka není zlem, zlem je jen prožitek utrpení, který může vyvolat

stejně žádná myšlenka není dobrem, dobrem je jen slast, kterou vyvolává

je např. myšlenka NIC NEMÁ SMYSL, VŠECHNO JE PRÁZDNOTA a depresivní pocit sevření v hrudi...zlem je jen pocit, myšlenka sama je neutrální...pocit není žádný epifenomén, nic se za ním neskrývá na pozadí či v "hloubce"...je jen on a je třeba se snažit UVOLNIT HO...to je celé

pozorujme své pocity napětí různých částí těla a UVOLŇUJME je, najděme rozličné metody k jejich uvolňování a uvolnění...to je celé...

A co je hlavní? Proč ztráta blízkého nebo ruky? Tyto skutečnosti jsou hlavní jen kvůli pocitům, takže jsou jen údajně hlavní. Po příčinách pocitů má smysl se ptát, ale jen proto, abychom měli dobré pocity. Je třeba myslet na budoucnost, samozřejmě ano, abychom měli co nejvíce co nejlepších pocitů. Pocit naplnění je nesmírně důležitý, ale je to zase jenom pocit. Ale ne "jenom" pocit, protože nic jiného nehledáme a nechceme. A když tvrdíme, že hledáme a chceme, je to jen další pocit, který nám to lživě tvrdí, pocity totiž často dají lživou nálepku pravdivosti či důležitosti nepravdivé a nedůležité myšlence. Na úrovni vědomí je to stále jen snaha rozpustit napětí neboli námahu a UVOLNIT SE.

Emoce jsou zejména prožitky, nikoliv hodnocení. Na základě nich až pak hodnotíme. Myslím, že jsou vlastně dalším (vnitřním, "šestým") smyslem: jsou to hmatu podobné ryze tělesné vjemy napětí a uvolnění pod kůží, hmat je na kůži.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!