pondělí 29. února 2016

VÍC K VNITŘNÍMU HLASU

VÍC K VNITŘNÍMU HLASU

ve vědomí je jen zvuk slov, protože mimo sekvenci zvuků nikde žádná informace není - informace se přenáší jen takto lineárně, postupně, ve zvuku

jak se realizuje vnitřní zvuk vnitřního hlasu? často to není ani zvuk, jen napínání mluvidel, hlasivek...někdy se chytí rytmus slov na pouhý rytmus či šum či tep krve ve spáncích na hlavě...

často vnitřní řeč není vůbec žádným zvukem, ale jen napínáním hlasivek, jejich svíráním...ty substituují vnitřní řeč

toto napínání hlasivek může být důraznější a méně důrazné, rychlejší či pomalé, skoro neznatelné...má emoční naladění? asi ne...má odlišnou hlasitost? asi ne, spíše odlišnou důraznost, někdy je vnitřní řeč více a jindy méně artikulovaná...tvary slov se tedy realizují skrze prostou posloupnost napínání mluvidel

a co když čteme? i tehdy to jakoby pro sebe spíše vyslovujeme, namáhají a stahují se nám trochu opět mluvidla, hlasivky...tedy však ve vědomí jsou slova přesněji, protože tam jsou jejich vytištěné podoby

napínají se nám při čtení vždy mluvidla? můžou se napínat více nebo méně...možná někdy vůbec, a jen vidíme tištěné tvary písmen

jakou barvu a melodii má tvůj vnitřní hlas? je podobný tvému vnějšímu hlasu? je hlubší nebo vyšší? je mužský, ženský, starý, mladý? vážný nebo veselý? strojový, mechanický, hluboký? není náhodou více vážný, jen suchý, věcný, konstatující, věcně informativní? pokud má vnitřní hlas vůbec nějakou melodii, je asi vážný, věcný, informativní, není tak emocionální jako vnější hlas

možná vhodnější označení než vnitřní hlas je vnitřní řeč - není to totiž možná vůbec vnitřní zvuk, spíš jen jemné chvění hlasivek v hrdle

tvary slov se realizují ne zvukem, ale prostým napínáním hlasivek či snad i jen prostým rytmem tepu krve na spáncích...pak jsou však slova velmi neznatelná, nezní v mysli, jen se v ní objevují jejich formy, kdy podobně znějící slova jsou realizována stejně, takže by je od sebe nešlo odlišit, třeba slova HLAD a HAD...zdá se, že vnitřní řeč vynechává u slov mnohá písmena, jen je lehce načrtává...někdy je to dosti zkomolené, místo PROJEL třeba P-DEL...ten, kdo by chtěl tzv. "číst myšlenky", tedy vnímat vnitřní řeč druhého člověka, by měl problém, k jejímu pochopení by musel znát nejen momentální obsah momentálního vědomí, tedy aktuálně se nějak realizující určité slovo, ale spíše by musel znát celý mozek

vnitřní řeč je spíše letmá, méně konkrétní

vnitřní hlas má různé rytmy, tedy je rychlejší a pomalejší, rychlejší třeba při strachu či panice, pomalý při otrávenosti...křičí vnitřní hlas? ne, jen se víc napínají hlasivky, možná se více svírají čelisti a napínají i mimické svaly

má vnitřní hlas nějaké emocionální naladění? asi ne...takže emoce dělají jen naše mechanické reakce na slova, či na nárysy slov...

jaký je rozdíl mezi nasloucháním a říkáním vnitřního hlasu? jen ten, že při jeho tzv. "říkání" se více soustředím...co zde znamená, více se soustředit? více se mi namáhají mluvidla, tedy se více stahují hlasivky v hrdle, někdy se i více stahují jiné svaly na hlavě

když by repráky přenášely můj a tvůj vnitřní hlas, po čase bys nepoznal, čí hlas to je...jak to? protože jsme spíše posluchači i vlastního vnitřního hlasu! i on jen sám od sebe volně zní, prochází, objevuje se volně, nejde ho zastavit

forma meditace: mluv velmi rychle cokoliv tě napadne po dlouhou dobu! a mluv to třeba i hodně nahlas...

kdyby někomu ochrnulo hrdlo, mluvidla, měl by vnitřní řeč? asi hodně ochuzenou...čím by se realizovala?...zřejmě přece jen trochu vnitřní zvuky i jaksi slyšíme...jakou má tento vnitřní zvuk hlasitost? pořád stejnou...můžeš ho snad srovnat s hlasitostí rádia, jehož hlasitost libovolně zesiluješ a zeslabuješ? můžeš svůj vnitřní zvuk rádiem přehlušit? ne...můžeš totiž přeskakovat v pozornosti z rádia na vnitřní hlas...

zkus nenapínat hlasivky a mluvící svaly: tím se v meditaci nejsnáze zbavíš vnitřního hlasu...jen si zkrátka uvolni hrdlo!

úplné uvolnění mluvidel zřejmě zastavuje vnitřní hlas

co to znamená, že některé svaly můžeme tzv. ovládat svou vlastní vůlí? jejich pohyby korelují s našimi představami...

co je jazyk? hlavně zvuková data, ale i data rytmu (rychleji nebo pomaleji) a intenzity (více nebo méně) napětí hlasivek (u vnitřní řeči může být někdy opravdu jen napínání hlasivek samo, bez vnitřního zvuku), a také data zraková: viz psané texty

můžeme mít jinou třídu dat než zraková, sluchová a tělesná? co když myslím na "něco", třeba na matematickou množinu, mám to jen jako prázdnou "škatuli", znám však vztahy toho...myslím, že jde jen o vizualizace, tělesné stahy obličeje, pohyby očí a případně zvuková data vnitřního hlasu (vnitřní hlas může být někdy jen rytmem tělesných dat, to když jde o napínání mluvidel bez vnitřního zvuku)

co je to vnitřní zvuk, máme ho? méně často než si myslíme a jen letmo, prchavě, podobně jako vnitřní fantazijní obrazyŽádné komentáře:

Okomentovat

díky!