čtvrtek 25. srpna 2016

DALŠÍ K EMOCÍM

slovní interpretace navyšuje další strast nebo i slast

CO MĚNIT K DOSAŽENÍ ŠTĚSTÍ?

krátkodobé štěstí: efektivnější je změna prostředí a chování než změna myšlení

dlouhodobé štěstí: kdo je na tom líp, ten kdo efektivně mění prostředí a chování nebo ten, kdo mění myšlení? ten první, vede zde behaviorismus před kognitivní terapií - změna chování a prostředí často mechanicky změní i postoje, interpretace a myšlení

+ změna prostředí/chování je snaží než změna postoje

Změnit spíš prostředí nebo chování? Spíš prostředí - je to jednodušší, rychleji změní pocity.

Jaké prostředí je ideální?

Nejlepším prostředím jsou lidé, tedy jít mezi ty správné lidi.


Ideální lidé jsou mnohem důležitější než změnit prostředí a jet třeba do jižní Francie, ale ideální je být s těmi správnými lidmi na jihu Francie.

počasí dělá své: kdyby bylo celý rok jako v květnu, bylo by nám o dost lépe

čtení není hédonicky moc výhodné, lepší je společenská hra

válet se v posteli, ale s někým

partneři nás uvolňují, hédonicky jsou výhodní

JE DOBRÉ SE HÁDAT ČI SI STĚŽOVAT?

trolling na facebooku: smutné je, že lidi často uvolňuje vzbuzovat napětí v jiných lidech - ale spíše hejty a hádky chce náš motivační systém, naproti tomu náš prožívající systém trpí i u toho, kdo hejt a hádku vyvolal

uvolní hádka nudu? možná někdy je to spíše ještě horší: mám napětí z nudy, motivační systém je nespokojený, tak vyprovokuje hádku, a napětí mám pak ještě více, ale motivační systém je pak paradoxně spokojený, že se "něco děje"

v hádce je i část slasti, někdy se stav po ní zhorší, jindy se to může zlepšit...když zcela anonymní trolling, pak možná hédonicky výhodné

ale obecně: nehádat se, nestěžovat si

motivační systém nás vede k stížnostem, jsou v něm stopy hněvu, tendence k pomstě, že druhému ukážu....ale často to přivodí hodně napětí a neefektivní

stěžování v pohodě, pokud prováděno s klidnou hlavou, moc nezatěžuje, daný problém by bylo hédonicky výhodné vyřešit a pokud zde je slušná šance na změnu

na hejtry odpovídat vždy přátelsky, pak budeme mít sami dobrou náladu - a když je to veřejné, tak oceníme přátelskost, oceníme i sarkasmus, "stírání druhých", ale asi méně

"Tak to bych se ani nedivil, kdyby platilo, že u většinového publika získá více uznání ten, kdo druhé stírá než ten, kdo je přátelský...Zní to sice docela tragicky, ale co..." Jan Votava

"Ale ten kdo druhé lidi stírá, tak má jen tu půlku příznivců, kteří s ním souhlasí, zatímco ten kdo je přátelský, má respekt skoro všech...A ten, kdo stírá, až se za chvíli vyjádří k odlišnému tématu, má už jen čtvrtku příznivců, protože jen cca půlku z půlky, která mu zbyla z prvního kola..." Jan Votava

rozumný postoj je říci: souhlasím s někým třeba v 70% věcí, ale tady a tady ne...ale bohužel lidi táhnou k 100%, souhlasí s oblíbencem i v tom, kde by neměli, protože lidé tíhnou k jednoznačnému stanovisku...lidé si vyberou něco zásadního a když člověk hejtuje toto, milují ho, i když jinak má dost odlišné názory než oni...černobílé myšlení

když se dva či tři hejtují, tak jsou napjatí, ale ostatní se baví + ale možná nemají respekt k těm aktérům, berou je za hlupáky + ale zřejmě si vyberou jednoho, který je podle nich nejlepší a tomu fandí...avšak kvalitnější lidské sympatizanty nabere ten, kdo je přátelský

víc trpí kořist než predátor, je víc ostražitá = napjatá

JE NAŠE INTERPRETACE PRO ŠTĚSTÍ VŠÍM?

na interpretaci je nezávislá zejména fyzická bolest, ostatní zcela závislé na postoji, ale ten lze změnit nejrychleji změnou prostředí, hůře změnou chování, nejobtížněji změnou myšlení

ale vše závislé i na podmnožině postoje, tedy na interpretaci = systému přesvědčení...ale na tom nezávislá bolest, chlad, zima, únava, biochemie mozku vyvolávající depresi, blbou náladu...ale to je spíše menšinové...

špatná biochemie změní skokově často interpretaci, a to pak vyvolá strast

nálada často vyvolává změnu interpretace, ale jsou jisté mantinely, meze těchto změn: např. nebudu si nikdy myslet, že strast je super...ale je dobré, když je člověk natolik racionalista, že i když má náladu, že něco je naopak, tak řekne: OK, nálada toto říká/sugeruje, ale můj systém si myslí opak

interpretace je skoro vším, ale není snadné ji změnit přímo. Nejsnazší je změnit prostředí, až pak chování a nejhůře se mění přímo samo myšlení - to se postupně může měnit změnou prostředí + chování.

náladu změní nejsnáze změna prostředí (odjeďte do lesů nebo na venkov), hůře změna chování, ale taky docela dobře. Postoje mají tendenci se přizpůsobovat náladě, takže se pak vhodně změní i naše postoje.

zachovat si konzistenci myšlení navzdory odlišné náladě je poměrně těžké, často je obtížné říci si "Mám špatnou náladu, ale rozumem přesto vím, že život je krásný"

na hejtry odpovídat vždy přátelsky, pak budeme mít sami dobrou náladu - a když je to veřejné, tak oceníme přátelskost, oceníme i sarkasmus, "stírání druhých", ale asi méně

"Tak to bych se ani nedivil, kdyby platilo, že u většinového publika získá více uznání ten, kdo druhé stírá než ten, kdo je přátelský...Zní to sice docela tragicky, ale co..." Jan Votava

"Ale ten kdo druhé lidi stírá, tak má jen tu půlku příznivců, kteří s ním souhlasí, zatímco ten kdo je přátelský, má respekt skoro všech...A ten, kdo stírá, až se za chvíli vyjádří k odlišnému tématu, má už jen čtvrtku příznivců, protože jen cca půlku z půlky, která mu zbyla z prvního kola..." Jan Votava

rozumný postoj je říci: souhlasím s někým třeba v 70% věcí, ale tady a tady ne...ale bohužel lidi táhnou k 100%, souhlasí s oblíbencem i v tom, kde by neměli, protože lidé tíhnou k jednoznačnému stanovisku...lidé si vyberou něco zásadního a když člověk hejtuje toto, milují ho, i když jinak má dost odlišné názory než oni...černobílé myšlení

když se dva či tři hejtují, tak jsou napjatí, ale ostatní se baví + ale možná nemají respekt k těm aktérům, berou je za hlupáky + ale zřejmě si vyberou jednoho, který je podle nich nejlepší a tomu fandí...avšak kvalitnější lidské sympatizanty nabere ten, kdo je přátelský


PROČ JSOU FACEBOOKOVÁ NOVÁ REAKČNÍ TLAČÍTKA PŘELOŽENA TAK CHYBNĚ?

Přitom je to velmi důležité, hodně lidí to používá a je díky špatnému překladu zmateno.

Vezměme to popořádku:

Like = jejich překlad "To se mi líbí"...překlad ujde, ale je oproti originálu zbytečně dlouhý, lepší by bylo jen "Líbí" nebo "Super"

Love = jejich překlad "Super"...zcela chybný a zmatečný překlad, lepší by bylo "Láska" nebo "Miluji"

Haha = zachovali stejně jako "Haha", což je dobře

Wow = dali "Paráda", což je chybné a zmatečné, vyjadřuje to primárně radostné překvapení nebo radost, přitom zde má jít jen o údiv, nikoliv o radostný údiv, měli dát "Páni" nebo "Týjo"

Sad = dali "To mě mrzí", což je zbytečně dlouhé, lepší by bylo jen "Smutek" nebo "Smutný"

Angry = dali "To mě štve", což je zbytečně dlouhé, lepší by bylo jen "Rozzlobený", "Rozhněvaný", "Naštvaný", "Naštvanost", "Zlost" ("Vztek", "Hněv")


MĚNIT SPÍŠE MYŠLENÍ NEBO PROSTŘEDÍ?
Změna myšlení se často při hledání štěstí přeceňuje, obvykle je navíc snazší změnit své prostředí a chování, což mnohdy zcela spontánně a mechanicky přinese štěstí i kýženou změnu myšlení.JAK SI ZAJISTIT, ŽE NEBUDEME HÉDONISMUS DEVALVOVAT?
Mně pomáhá od degradace hédonismu coby "pouhého mrzkého vegetování" vědomí, že slast je jedinou skutečnou hodnotou a že mám tedy jen dva skutečné a objektivní cíle: redukovat strast a zvětšit slast, oba tyto cíle jsou objektivní, nutné, univerzální, nelibovolné, nepodléhající subjektivní či osobní volbě či vůli, objektivně hodnotné = cenné = důležité = skutečně a nepochybně významné.


--------------

Subjektivní volba něčeho jako hodnoty=smyslu z toho skutečnou hodnotu, tedy skutečně důležitou věc nedělá.

myslím, že kvietismus, jak ho definuje Wikpedie: "Kvietismus (z latina quietus - klidný) je náboženské učení, konkrétněji jde o směr katolicismu, které vzniklo v 17. století a hlásalo pasivní poměr ke světu a životu, podřízenost Boží vůli, mysticko-kontemplativní pohroužení či zřeknutí se aktivní činnosti." je docela vhodný hédonistický postoj!!!

1)  hédonismus je preskripce, tedy to, jak by to být mělo...myslím, že po většinu lidských dějin to pro většinu lidí ve většině jejich činností byla ale také deskripce 2) slast je vždy tělesná libost, nejvíce tělesné uvolnění, ale i libá chuť, vůně, chládek, teplo a naproti tomu je strast vždy tělesná nelibost, nejčastěji tělesné napětí, ale také smrad, odporná chuť, zima, mráz, vedro, fyzická bolest,...co zmiňuješ za slastné, je často jen příčinou slastných tělesných pocitů: jídlo není slastné, ale slast vyvolává, mít moc nad lidmi opět není samo o sobě slastné, ale často vyvolává slast...tedy slastí je výhradně pocit TĚLESNÉ LIBOSTI a strastí výhradně pocit tělesné nelibosti, nic jiného hodnotou není...hodnotou je to, co je důležité, co je objektivně významné a zásadní, hodnotné = cenné


slast lidé mají mnohdy tehdy, když si stanoví jiný cíl než je slast sama...ale myslím, že nakonec příklon k ryzímu vegetování přinese slasti stejně nejvíc, co myslíš, Jan Votava?

Nejsem si jist, že je dnes více poruch osobnosti a psychických problémů, spíše jsou tito lidé dnes častěji diagnostikováni a léčeni...Naopak si myslím, že jsme dnes dost spokojení oproti minulým érám...Možná ještě spokojenější jsou už jen lovci a sběrači, na druhém místě potom hned my...A v lecčems můžeme lovce a sběrače i předběhnout, když nežijeme izolovaně, ale spíše se hojně stýkáme s druhými + máme moderní výhody.

JAK SI ZAJISTIT, ŽE NEBUDEME HÉDONISMUS DEVALVOVAT?

Mně pomáhá od degradace hédonismu coby "pouhého mrzkého vegetování" vědomí, že slast je jedinou skutečnou hodnotou a že mám tedy jen dva cíle: redukovat strast a zvětšit slast, oba tyto cíle jsou objektivní, nutné, univerzální, objektivně hodnotné = cenné = důležité = skutečně a nepochybně významné.

Jsme šťastnější my nebo lovci a sběrači? Všechny ostatní etapy než my a oni jsou zřejmě bezpochyby méně šťastné...

I podle antropologů jsou šťastnější lovci a sběrači než my, ale my jsme zřejmě druzí nejlepší!!!

V obdobích života, kdy jsem nesledoval zvyšování slasti a snižování strasti, jsem jednal nesprávně, nemorálně a iracionálně. Bohužel tak někdy jednám doposud, ale snažím se v tomto změnit.

Jde o kvantitu délka trvání krát intenzita..malé děti mají velmi intenzivní a časté negativní stavy

Jisté napětí určitě vytváří i můj program uvolňování, jde ale o to, že bez něj by bylo napětí ještě více.

píšu zde o většině lidí, a jelikož jsem dost průměrný člověk, to, co vytváří strast mně, obvykle vytváří napětí většině lidí. Interpretace podnětu je skutečně zásadní, ale New age, v jehož výkladovém rámci se převážně pohybujes, ji zas až moc precenuje. Jde často i o podněty samotné, i když i já dost mluvím o změně interpretace podnětu, což vychází už ze stoiku.

Ano, ale většinou je snazší změnit chování a prostředí než interpretaci, což přinese často spontánně štěstí a nakonec i tu změnu interpretace, která přinese další štěstí v budoucnosti.

Jinak, interpretace není všechno, ale dost. Ale i zvířata bez interpretace docela dost trpí. Naopak UG měl myslím dost interpretace, která mu pomáhala.

 interpretace je skoro vším, ale není snadné ji změnit přímo. Nejsnazší je změnit prostředí, až pak chování a nejhůře se mění přímo samo myšlení - to se postupně může měnit změnou prostředí + chování.

Hédonisticky je výhodné klidně i hodněkrát opakovaně na provokatérství a trolling a sarkasmus odpovídat přátelsky.

Slast je vždy jen uvolnění, slastné vzrušení je prudké, rychlé uvolnění, ale stále jde o uvolnění.

 Strach je nepříjemné rychlé napětí svalů těla, vzrušení je příjemné rychlé uvolnění svalů těla. Jde tedy o zásadní rozdíl.

Plus i v slastnem rychlém uvolnění ve vzrušení je přítomná trocha nepříjemného napětí, odtud plyne naše chybná tendence vidět je jako podobné.

 lepší je těšit se na věci, které přijdou s vysokou pravděpodobností, říká Jan Votava…tak se vyhneme případnému zklamání, ale jinak těšení se je velkou slastí…dokonce i když přijde jisté zklamání, může velké těšení před ním stát za to, nesmíme zde hodnotit jen podle konce, tedy podle pravidla „peak-end“!

Znervoznuje znamená vyvolává napětí,Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!