úterý 2. srpna 2016

JAK VÍŠ, KDE CÍTÍŠ NAPĚTÍ ČI UVOLNĚNÍ V TĚLE?

JAK VÍŠ, KDE CÍTÍŠ NAPĚTÍ ČI UVOLNĚNÍ V TĚLE?

Jediné tělo, které vnímáme jako celistvou entitu, je naše zrakové/vizuální tělo.

Na mapu tohoto vizuálního těla snadno ihned umísťujeme různá napětí, bolesti či uvolnění.

Jak to děláme? To vůbec nevíme, děje se to rychle, bezprostředně.

Někdy zde máme korelaci, součinnost: vidím vizuální pohyb vizuálně viděné ruky a současně v čase cítím vjemy napětí svalů, tak snadno mohou soudit, že je to s tím spojené, korelované. Nebo vidím oheň u mého zrakového vjemu ruky a současně cítím pálení, tak usoudím, že je to s tím asociované, spojené.

Jindy zde korelace chybí: cítím napětí v nějaké části těla, ale když se tam podívám (jak vím, KAM se mám dívat? Nevím to, ale přesto vím, že jde právě o toto místo mého vizuálně viděného těla!), nic se s vizuální částí tohoto zrakového těla neděje, není zde vidět ani pohyb, ani napětí, ani jakákoliv změna či cokoliv zvláštního (oproti jiným, třeba sousedním, místům zrakového těla).

Přesněji řečeno: nikdy nevidíme samo napětí či uvolnění svalů ve smyslu hmatu-podobného tělesného pocitu, ale někdy můžeme vidět pohyb svalů či jejich ztuhlou strnulost nebo naopak roztaženost apod.

Jak víš, že jsi svým zrakovým tělem? Doslovně vzato jím určitě nejsi: je to jen vizuální vjem těla vedle dalších zrakových vjemů, tedy vedle vjemu tužky, počítače ap. Mezi tvým zrakovým tělem a ostatními zrakovými vjemy v okolí není žádná skutečná hranice či předěl, mezera v tvém zrakovém poli, navíc vidíš své zrakové tělo stejně jako vše ostatní: jen jako mix různých barev.

Ovšem tvé zrakové tělo, stejně jako zraková těla jiných lidí nebo psů nebo jakákoliv těla, se často koordinovaně, synchronizovaně pohybuje. Co to znamená? Že se onen mix barev, kterým je tvé zrakové tělo, pohybuje dohromady, společně.

Ovšem jelikož s osudem a stavem zrakového těla koreluje to, jaké napětí a uvolnění cítíš, ztotožňuješ se s ním.

Zabodnou-li mi do zad hřebík či mě tam jen štípnou, budu vědět, na kterém místě k tomu došlo. Jak to budu vědět, mám snad v mysli přesnou mapu svého zrakového těla a souřadnic místa na té mapě, kde k bodnutí/štípnutí došlo či černý puntík na té mapě, kde k tomu došlo? Ne, spíš si jen představím neurčitě šedo-černou plochu např. zad či ovál paže viděný zezadu, a tam dané umístím. Často je to však jenom dispoziční znalost: nevizualizuji si mnohdy nic, ale na zeptání jsem schopen ono místo slovně popsat, někdy i nakreslit na zrakovém plánku/schématu mého těla či na něj ukázat.

--

Co je to hněv?

1) mračení - obličejových svalů, konkrétně mimických svalů kolem úst, obočí, méně čela

2) prudký proces

3) napětí, sevření, pnutí, aktivita svalstva

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!