čtvrtek 18. srpna 2016

k hédonismu

- v rapu hodně agrese, hněvu - drive, ale i strast

- v Nohavicovi jen smutek, horší

- cyklistika - napětí není vždy ve vědomí, často současně uvolnění středu hrudi euforie - otázka ale, zda evoluce nevypíná nechtění motivačního systému u námahy končetin a nezapíná ho jen u napětí strachu, hněvu, stresu,...

- uznání hédonicky dobré - důležitost sebeúcty

- nestrachujte se o budoucnost

- drogy - problém v jejich kriminalizaci, spouští to pak strach

Jan Votava: Existenciální otázky jsou projevem nešťastnosti, nikoli její příčinou.

- racionalita smysl nemá, ale řekne mi, co smysl má

- zdraví + délka života - antinatalismus: mít krátký, ale zdravý život - to je ideál, ale když to nejde, tak radši krátký nemocný než dlouhý zdravý...

- v klasickém hédonismu by se kvůli zdraví + délce života obětovalo hodně současné slasti pro dlouhý a zdravý život + vydělávání peněz, aby život dlouhý - neriskovat život a zdraví ohrožující kousky - je to opačné oproti antinatalismu, kde nejlepší co nejdříve zemřít ev. sebevražda


- proč XY nepoznal dřív zásadní převahu strasti v životě lidském?

a) nebylo detailní pozorování v dané minutě, ale ptal se, jakou měl náladu za poslední dvě hodiny - malá pečlivost

b) optimistický bias, který si i částečně uvědomoval, ale na anti-antinalismu byl založen jeho systém štěstí

c) byl na tom dobře v porovnání s ostatními - myslel si, že u hodě lidí převažuje strast (jsou v mínusu)

- správné pohledy a postoje k životu a světu


nejobecnější možnosti:

a) být venku nebo doma? doma bezpečí uvolnění, venku akce, uvolnění z euforie

b) být s druhými nebo sám? - druzí - blízcí (cizí jen napětí) nás uvolňují, ale nedělají nám nakonec víc napětí?

c) pohybovat se nebo ležet? (pohyb = aktivita svalů = napětí)

d) procházka nebo sport?

e) sport nebo náročnější sport? (lézt na stěnu je blbost)

f) sport krátký intenzivní nebo vytrvalostní? na kole intenzivně hodinu nebo pomaleji 3 nebo 12 hodin? sprint nebo maraton?

g) čajovna, kavarna, vinárna, hospoda - co z toho?

- divadlo nebo kino?

- diskotéka? tančírna?

- hudební koncert nebo festival?

- jet na vodu nebo do hor? válet se na pláži?

- antinatalismus by chtěl život spíše zkracovat

- nemoci nezkracující život jsou špatné, ještě navíc zhoršují strast
- nemoci vedoucí k rychlé smrti jsou nejmenším zlem
- drogy mohou přinášet jisté možnosti, kromě zkrácení života i slast

- možná takto:

HÉDONÉ
1. extáze
2. marihuana
3. pervitin
4. lsd

BEZPEČNOST
1. extáze
2. marihuana
3. lsd
4. pervitin

DOSTUPNOST
1. marihuana
2. pervitin
3. lsd
4. extáze

CENA
1. marihuana
2. pervitin
3. lsd
4. extáze

- pervitin je hodně škodlivý

proč lidé tolik chtějí pervitin?

a) fyzická závislost

b) Možná je to sociálním tlakem, který známe i z rapu
Touha po úspěchu,aktivitě, suverenitě

lidé jsou programováni dosáhnout úspěchu, to říká i de Mello
mít ten pocit uznání
a tady mohou přeskočit dřinu a mít pocit úspěchu hned - na perníku
na extázi ne, tam je to jen o fakt extázi, mánii, slasti
a v extázi je i hodně empatie, fakt souznění a soucítění s trpícími a všemiŽádné komentáře:

Okomentovat

díky!