čtvrtek 25. srpna 2016

zase zas hedoné

JAK PÍT ALKOHOL?

Alkohol se má pít pomalu, protože už samotné pití je příjemné + vnímáme nepříjemnost, když už nemáme v hospodě co pít, proto je dobré pití zpomalit + dobré pít málostupňová piva, ještě méně než desítky, třeba "dělnická piva" sedmičky, abychom se hned neopili a naše slast z pití mohla růst a my se mohli stále těšit, že ještě máme co pít.

pohybovat se nebo ležet? mírná procházka možná lepší

na procházce defragmentace "disku mozku" + třídění, uspořádávání dat

při chůzi se lépe myslí

PRODLUŽUJ SVÁ TĚŠENÍ

Těšení na nějakou věc či činnost je i dle výzkumů vědců mnohem slastnější než věc či činnost samotná.

Proto je vhodné těšit se, prodlužovat přípravu, netlačit na pilu - nedělat program moc rychle...

Když si všimnu, že se na něco těším a že těšení je slastné, tak danou věc neudělat hned, ale pomalu - nevyčerpat si věc, kterou mám k těšení.

A co když mám k těšení dvě věci, nemůžu tedy vyčerpat jednu rychle? Ani tehdy ne, mozek totiž ví, kolik věcí k těšení má, a čím víc jich je, tím lépe.

TANČIT SÁM NEBO S NĚKÝM?

Je dobré chodit tančit na venkovské tancovačky, které jsou uvolněnější než upjaté snobské tančírny, ale i zde je velmi často přítomné vzájemné pozorování, jak kdo tančí a jak se na parketu chová, což může dělat strast (ale i slast, když máme obdiv)...Když se naladíme, lze se uvolnit a tančit, jako bych tam byl sám, ale často je to obtížné...

Zřejmě je lepší = víc uvolňující tančit doma nebo na louce hned sám (s mp3 přehrávačem v uších).

Louka je tedy pro tanec lepší než diskotéka! (Domov patrně nejlepší kvůli pohodlí a bezpečí).

A co tančení ve dvojici? zde se provádí společná choreografie, sociální kontakt, což vyvolává napětí, hůře se uvolňuje, ale je to dobré, když je pár dobře sžitý a jde jim to.

Konečné slovo? Tančit raději sám, pokud nejsem dobře s druhým sžitý, jinak se neuvolníme.

výhoda společnosti není v společném tanci ani sexu, tam spíš napětí

SEX NEBO MASTURBACE?

Někdy je lepší masturbace než sex: při sexu je často přítomné sociální napětí, bereme ohled na druhého, což dělá strastiplné napětí.


Někdy lze přijímat sex s druhým ani ne tolik kvůli potěšení, jakožto kvůli prevenci proti přílišné sexuální touze = napětí = strasti, která by při sexuální abstinenci mohla přijít.

Víme však, že těšení se na sex je mnohem slastnější než vzpomínání na něj, ale je i mnohem slastnější než samotný sex, proto je sex lepší než masturbace: právě kvůli těšení, které je u sexu samozřejmě vyšší...

A co samotný průběh (který je však méně podstatný, protože je tam méně slasti než u těšení), je lepší sex nebo onanie? Někdy je lepší onanie, protože zde je někdy víc uvolnění.

Napětí u sexu nejvýznamnější, když je sex nejistý.

Když jsme s druhým víc sžití, může být u sexu víc uvolnění než u onanie, ale i riziko napětí daleko vyšší, masturbace je bezpečnější varianta...

Hlavní u sexu není slast na genitáliích (muži na žaludu a slastné svírání šourku varlat), ale pocity uvolnění ve středu hrudi, u dobrého sexu intenzivnější a delší uvolnění středu tělesného trupu/hrudi než u masturbace, ale špatný sex je hodně stresující.

Co první sex? Hodně napětí z nového, ale také silné a prudké uvolnění = euforie z toho, že jsem nového partnera/partnerku získal(a).

Pokud jsme s partnerem dobře sžití, uvolnění ze společného sexu mnohem výraznější než u masturbace.

Není však zde menší těšení se, když už máme partnera/partnerku jistého/jistou? Někdy určitě ano, ale jindy naopak těšení vyšší, když už zde není kaleno napětím z toho, zda a jaký sex bude, zda podám dobrý výkon...

FILOZOFOVAT SÁM NEBO S NĚKÝM?

Dobré chodit: u chůze se lépe přemýšlí, ale nesmí být rychlá.

Je lepší filozofovat s někým, ale pomalu, aby to bylo příjemné. Kvalita filozofování jít dolů nemusí, ale musíme filozofovat pomaleji, také by měl být čas na pauzy, na vychutnání si příjemných stavů.

Člověk musí být ve filozofování sžitý s druhým či  může filozofovat i s někým cizím, ale záleží jen na jediné věci: druhý musí spadat do okruhu lidí, se kterými se tzv. "cítím dobře" = uvolňují mě.

Když je špatná nálada a v přestávkách neprožíváme štěstí, je dobré filozofovat více: tím se eliminují přestávky a budeme zakoušet jen neutrální stav filozofování, tedy toku filozofických slov a vět.

Filozofování je i námaha, do vědomí občas probleskne napětí těla či napětí/bolest hlavy z přílišného soustředění, avšak mnohdy je převáženo uvolněním ze sociálního kontaktu s dalším filozofem + uvolnění z procesu poznání, který považujeme za smysluplný.

Neměli bychom pozorovat příliš, zda štěstí je či není, protože zde by lokálně (byť globálně neplatí) mohl platit hédonistický paradox: chceme štěstí, a pak jsme o to víc naštvaní, že je neštěstí, čímž si ho ještě dále navýšíme.

Když máme při práci/filozofování pocit smysluplnosti, pak jsou mezery/pauzy příjemnější, ale bohužel je zde i nutkavější potřeba mezery vynechat, abych toho udělal více...Ale když je pauza příjemná, má člověk více zpomalit a vychutnat si ji, a když má za svůj životní program hédonismus, tak to také dělá častěji.

společné filozofování nebo filozofovat sám? sám u procházky filozofovat - pomalá chůze, pauzy, příroda...u společného filozofování víc námahy, sociálního napětí...ale koncept uvolněného společného filozofování může být OK...ale musíme být s fil. partnerem sžití

u filozofování, které člověk dělá sám, chybí motivace a stimuly...


společné filozofování - mělo by být pomalejší, aby to bylo příjemnější, kvalita by jít dolů kvůli příjemnosti nemusela

kdyby se filozofovalo pomalu, tak lepší procházka filozofická s druhým, ale člověk musí být sžitý s druhým či  může být i cizí, ale záleží jen na jediné věci: druhý musí spadat do okruhu lidí, se kterými se tzv. "cítím dobře" = uvolňují mě

je v "cedníku", v mezerách opravdu příjemno nebo spíš nepříjemno? - tam může lokálně (byť globálně neplatí) platit hédonistický paradox: chceme štěstí, a pak jsme o to víc naštvaní, že je neštěstí

když štěstí není, tak pak radši víc pracovat, aby byl alespoň neutrál

když při práci/filozofování pocit smysluplnosti, pak mezery/pauzy příjemnější, ale i potřeba mezery vynechat, abych toho udělal více...ale když je pauza příjemná, má člověk více zpomalit a vychutnat si ji, a když má program hédonismus, tak to třeba pak dělá častěji

krásný zrakový objekt = uvolňující objekt

hudební festival = dobrá "pozaďovka", chvilku zaskočit a zatančit, ale nemít jako hlavní program

jet na vodu nebo do hor? na vodu, tam se člověk nemusí tolik namáhat

válet se na pláži? přímé slunce může pálit, ale taky nuda, jedině ve společnosti

proč vadí horko? hůře se dýchá, pocení vadí jen kvůli myšlenkám, ty spouští napětí...

CITÁT DNE:

"Znervózňuje všechno, otázka jen, co méně."

Jan Votava


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!