pátek 19. srpna 2016

Jan Votava - HÉDONISTICKÝ ŽIVOTNÍ PROGRAM

HÉDONISTICKÝ ŽIVOTNÍ PROGRAM

Jan Votava


Kategorie jsou seřazeny podle důležitosti, podle důležitosti jsou seřazena i pravidla v jednotlivých kategoriích.


Poznámky k platnosti
-         Při tvorbě seznamu se vycházelo z mainstreamového přesvědčení o převaze slasti nad strastí, v opačném případě se struktura a pořadí pravidel mění, zejména se pak stává racionálním úsilí o zkrácení délky vlastního života.
-         Pravidla vychází z osobní metodicky sbírané individuální zkušenosti autora. Tato zkušenost bude v mnohém společná se zkušeností ostatních, ne však zcela a ve všem.
-         Pravidla neplatí absolutně (bez výjimek), nýbrž většinově, pro většinu situací.
-         Žádné pravidlo nenabízí záruku okamžité či velké změny, ale jen pravděpodobné dílčí zlepšení emoční bilance.
-         Autor sám hédonismus nezastává, rozvíjel jej v jednom ze svých životních období.


Meta-pravidlo

Netlač na pilu při plnění těchto pravidel


Kontakt s druhými

Vytvoř a udržuj si okruh lidí, se kterými se cítíš příjemně, a trav s nimi co nejvíce času

Zlepšuj vztahy (buď milý, usmívej se na druhé, buď otevřený a upřímný, ale važ míru, abys nezranil druhé či sebe)

Ve společnosti se zapojuj do dění, snaž se být spíše extrovertní

Buď si vědom toho, že averze a hněv ti škodí, tyto pocity tlum

S druhými nesoutěž, nýbrž spolupracuj

Hraj s druhými hry, ale bez větší touhy vyhrávat

Nehádej se

Odpouštěj a zapomínej prohřešky druhých


Vyhýbání se negativnímu

Ber na sebe minimum povinností, úkolů, starostí a zodpovědnosti, nevytvářej si závazky

Každou povinnost udělej co nejdříve, ať na ni nemusíš myslet a nemáš toho moc

Nepříjemné povinnosti a závazky, které nejsou nevyhnutelné, se snaž zrušit

Cítíš-li se na nějaké akci nepříjemně či nudíš-li se zde, nezdráhej se odejít

Při špatné náladě vystřídej činnosti

Jsi-li unavený a máš-li špatnou náladu, nečekej na večer a jdi bez výčitek spát hned

Neprovozuj náročnou turistiku

Vyhýbej se namáhavé fyzické práci

Nepřejídej se


Další pozitivní činnosti (vedle kontaktu s druhými)

Měj životní cíl, který považuješ za smysluplný, a usiluj o něj

Svou činnost strukturuj tak, aby měla četné a lehce dosažitelné milníky úspěchu.

Pestrý program je lepší než monotónnost

Pij alkohol co nejčastěji, ale nepřekračuj jistý limit (4 piva za večer)

Zkoumej a zvažuj další možné prostředky „umělého štěstí“ (drogy, technologie na ovlivňování mozku, psychofarmaka)

Choď na pomalé pěší procházky do přírody v bezprostředním okolí tvého domu, nejlépe tam, kde je méně lidí

Poslouchej pozitivní hudbu a tanči a zpívej s ní

Uvědomuj si a déle vychutnávej každodenní příjemné vjemy (příroda, sluneční svit, teplo, vánek, vůně, chládek, jídlo, koupel, pocity tělesného uvolnění, odpočinek)

Přistihneš-li se při denním snění, nezdráhej se pokračovat

Denně krátce medituj


Pozitivní myšlení

Přesměrovávej myšlení od věcí nepříjemných k příjemným

Z možných interpretací toho, co se děje v tvém životě, vol vždy tu nejpříjemnější

Nic si nevyčítej

Neber sebe, svůj život a svůj program příliš vážně, nýbrž naopak s humorem (pomoci tu může relativizující a skeptický vliv filozofie)

Snaž se dostávat do postoje co největšího vzdání se, odevzdání se, smíření (pomáhají zde slova "nevadí", "nemusím", "vyser se na to", "není to důležité", "je to jedno",…)

Vytvářej si pozitivní motivaci: když už něco musíš udělat, vymysli si způsob, jak by tě to mohlo bavit

Čti pozitivní knihy (self-help publikace, př. Tolle a de Mello)

Používej autosugesci


Délka života

Pečuj o své zdraví, neriskuj vážný úraz


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!