neděle 28. srpna 2016

diskuze o slasti s Janem Votavou

·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif27.8.2016 23:46
Z toho, že je strasti víc než slasti, ještě nutně neplyne, že se snáze odstraňuje.
Snáze se sice odstraňuje, ale z jiného důvodu než proto, že je jí víc.
tolik jsem pochopil, že chceš říci
Taky je víc policistů než gaunerů, a přesto se hůře odstraňují (díky silné institucionální struktuře, což je samozřejmě dobře).
·         Dnes
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif9:59
ano, to jsem myslel
ta těžší část byla proč v našem případě tento výklad a la policisté neplatí
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif11:09
protože se slast a strast odstraňují stejně snadno/obtížně?
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif11:56
kdyby to bylo stejně snadno, tak by pak bylo jedno, zda se věnovat redukci strasti či vyvolávání slasti
další nástřel: přichází víc příležitostí k redukci strasti, než k získávání slasti. v tomto ohledu si nemůžeme moc vybírat, jaké příležitosti přijdou - není to tedy jako s telefonním seznamem, kde si můžeme libovolně vybrat, za kým půjdeme
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif11:58
to mi sedne
plus životní pravidla je z toho důvodu lepší formulovat tak, aby odstraňovala strast
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:00
na druhou stranu všechny činnosti, které jsou v seznamu životních pravidel zapsány v kategorii vyhledávání pozitivního v podstatě eliminují strast
to rozdělení co tam mám, není vlastně ani tak podle toho, zda je to redukce strasti či získávání slasti, jako spíš jestli se při té činnosti něčemu (nějakému faktoru, podnětu, příčině nálad) vyhýbáme, nebo nějaký vyhledáváme
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:01
v tvém životním programu? jak to? co poslouchej pozitivní hudbu atd.?
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:03
poslouchání pozitivní hudby lze vyložit jako snahu získat dobrou náladu, ale i jako snahu redukovat špatnou náladu
a pokud máme antinatalismus, pak vše je v podstatě hlavně redukce strasti
·         Antonín Dolák
12:04
to ano, takže možná celý náš hédonismus je epikúrejstvím: snaží se primárně nikoliv o získání slasti, ale o eliminaci TÉMĚŘ VŠUDYPŘÍTOMNÉ strasti?
takže ale platí to, co už jsme řekli dříve: strast se odstraňuje stejně obtížně nebo snadno jako slast, ale máme se zaměřit na ni, protože je častější...a právě díky její četnosti se odstraňuje jakoby snáze, tedy efektivněji
zde nejde o intenzitu strasti, ale o její četnost: tím, že je 10 x četnější než slast, odstraňuje se snáze
na druhou stranu: jestliže je strast průměrně 2,5 x intenzivnější než slast, nebude její odstraňovaní obvykle OBTÍŽNĚJŠÍ?
·         Antonín Dolák
12:10
a když se ještě vrátím k tomu, cos před chvílí napsal: "to rozdělení co tam mám, není vlastně ani tak podle toho, zda je to rudukce strasti či získávání slasti, jako spíš jestli se při té činnosti něčemu (nějakému faktoru, podnětu, příčině nálad) vyhýbáme, nebo nějaký vyhledáváme"...


není pak většina našeho jednání v hédonismu vlastně obranným, únikovým, vyhýbavým jednáním? tedy opravdu zalézt do jeskyně, do skrytu, zabednit se a zůstat jako geek a nerd doma u komplu?
·         Antonín Dolák
12:11
neříkám, že je to špatné jednání, jen ho chci obecněji uchopit jako únik/obranu
vidím teď, že si to s tím vyhýbáním myslel jinak, ale možná by to i tak platilo...svět kolem je nehostinný, snažíme si ho maximálně vypolštářovat...a zabednit se...
·         Antonín Dolák
12:24
sám si vyvracím tuto svou námitku: "na druhou stranu: jestliže je strast průměrně 2,5 x intenzivnější než slast, nebude její odstraňovaní obvykle OBTÍŽNĚJŠÍ?"
bude sice obtížnější srazit strast na nulu, ale počítá se jen jednotkový úbytek, a pak asi platí - pokud bys souhlasil - že redukce o jednu jednotku strasti je patrně stejně namáhavá/snadná jako navýšení o jednu jednotku slasti, takže je má námitka irelevantní
·         Antonín Dolák
12:25
zajímavé by bylo také zjištění, zda je snazší slast navýšit nebo snížit: asi určitě snížit, takže zde by symetrie námahy navýšení/snížení u slasti nebyla
podobně je snazší strast navýšit než snížit, takže ani zde by symetrie námahy nebyla
snadněji se dělá to, co nechceme - navyšuje strast a snižuje slast
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:33
s posledními 3,5 posty (od "bude asi obtížnější") zcela souhlasím
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:36
i zvlášť důležité "pozitivní rady" lze lehce interpretovat jako vyhýbání se strasti: vyhledávej přátele, protože ti to pomůže překonávat tvou špatnou náladu; jestliže si najdeš činnost, kterou považuješ za smysluplnou, předejdeš tak ještě delším a výraznějším obdobím špatných nálad
·         Antonín Dolák
12:37
OK! Z toho, že se vyhýbáme strasti, však ještě nutně neplyne, že se vyhýbáme také celému světu, jak jsem částečně psal...
·         Antonín Dolák
12:38
souhlasíš také s tímto mým shrnutím:
"takže ale platí to, co už jsme řekli dříve: strast se odstraňuje stejně obtížně nebo snadno jako slast, ale máme se zaměřit na ni, protože je častější...a právě díky její četnosti se odstraňuje jakoby snáze, tedy efektivněji zde nejde o intenzitu strasti, ale o její četnost: tím, že je 10 x četnější než slast, odstraňuje se snáze"
?
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:39
ano, to myslím zůstává
souhlas i s předchozím: vyhýbání se strasti může být realizováno buď skrze vyhýbání se nějakým podnětům, nebo skrze vyhledávání nějakých podnětů
·         Antonín Dolák
12:40
Ano.
Představuji si nás teď jako jeden velký tělesný sval. Ten se rytmicky napíná a uvolňuje. No, ne zcela pravidelně, spíše se víc napíná: většina věcí ho napne, což je strastné, on se snaží neustále uvolňovat, protože je to slastné.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif12:41
:-)
·         Antonín Dolák
12:44
Evoluce člověka, tento velký tělesný sval (řečeno metaforicky) nastavila tak, aby ho pro jistotu napnula (sevřela) i sebemenší ptákovina, pro jistotu, protože kdyby nebyl opatrný, mohl by v nebezpečném prostředí, odkud pochází jeho geny, snadno zahynout. Bylo lepší napínat se přehnaně než málo.
Samozřejmě nejlepší by bylo napínat se uměřeně, jenomže to se v dynamicky se měnícím prostředí těžko evoluci "odhaduje": tak to přestřelila raději směrem k ustrašenosti...Resp. ti, co moc riskovali, zemřeli dříve, než se stačili rozmnožit.
·         Antonín Dolák
12:46
Jsme jednoduše naprogramovaní nesymetricky: více stimulů/podnětů nás napne než uvolní.
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif13:10
-----
Pokud malé děti trpí ještě více než my, pak hodně utrpení nepochází z myšlení, alespoň u nich tedy ne.
Mluvme přesněji o postoji ke světu, který nám způsobuje utrpení.
Ten malé děti nemají, a přesto trpí více než my.
Kolik % našeho utrpení pochází z postoje?
Osvícený trpí málo možná nejen proto, že svůj negativní postoj vypnul, ale že se mu zapnul postoj osvícený, pozitivní, který malé dítě nemá.
·         Jan Votava
13:14
můj pokus:
u malého dítěte je to takto: podnět --> strastná reakce
u nás
podnět --> interpretace --> strastná reakce
·         Antonín Dolák
13:20
Ano, a tato interpretace u nás někdy strast zvyšuje, ale jindy taky snižuje, což New Age přehlíží...
·         Jan Votava
13:21
ano, přesně tak
nepláčeme už pokaždé, když jíme o něco později, než bychom chtěli :-) vlastně to pokládáme za banalitu :-)
·         Antonín Dolák
13:22
+ Dospělé tělo je fyziologicky jiné než tělo malého dítěte: do vědomí se dospělému organismu dostává méně tělesných strastí, je obecně odolnější, fyzicky i mentálně.
·         Jan Votava
13:22
·         Antonín Dolák
13:24
Jelikož je dospělé tělo odolnější, možná u Tolleho a U.G. Krišnamurtího fakt stačilo jen vypnout negativní interpretaci bez zapnutí pozitivní interpretace a trpěl díky tomu málo. To u malého dítěte nestačí: to trpí hodně kvůli své křehkosti i když žádnou negativní interpretaci/postoj ke světu nemá...
·         Jan Votava
13:24
·         Antonín Dolák
13:25
Avšak Tolle si postupně vybudoval i pozitivní interpretaci...U.G. tvrdil, že ne, to je tedy zajímavější případ...Ovšem Tolle po svém "probuzení" taky - jak tvrdí - žádnou pozitivní interpretaci neměl...Ovšem nezapomeňme, že oba od mládí hltali duchovní nauky...
U.G. ostatně tvrdil, že naše tělo je dokonalý stroj, který si bez jakékoliv mentální interpretace snadno poradí s každou nástrahou...Tím však nemohl myslet tělo malého dítěte! :-)
Tedy: kolik % utrpení dospělého člověka pochází z postoje? To je zajímavá otázka.
XY odhaduje poměr 100 : 0,1, což jestli dobře chápu, tak si myslí, že pouhá jedna tisícina, tedy jedno promile že pochází z utrpení těla.
To je myslím značně přehnaný odhad, pro New Age však zcela typický.
·         Jan Votava
13:30
ještě stále je to pro mě totožné s otázkou, kolik procent nepochází z tělesné bolesti (nemoc, zranění, apod.)
já bych zkusil tak 10% ku 90% u zdravého člověka
u nemocných to může být odlišné
do těch 10% patří i tělesná námaha myslím
kocovina po alkoholu třeba taky, žaludeční nevolnosti
·         Antonín Dolák
13:33
Jen bych dodal, že pociťujeme také velmi často tělesnou nepohodu, ale skutečně velmi často, prakticky pořád. Každý drobný pohyb, sezení na židli apod. Takže bych přidal procenta ve prospěch ne-postojového utrpení.
Malé dítě má právě pořád tuto tělesnou nepohodu kvůli křehkosti svého těla a kvůli tomu, že jí neumí ignorovat a že mu jí nepřekrývá naše myšlení (!!!).
·         Jan Votava
13:35
možná, tyto drobnější věci se však do vědomí namají často důvod dostávat, dostávají se tam když je při introspekci člověk hledá
·         Antonín Dolák
13:35
I když proti tomu, že nám myšlení překrývá strast, mluví případ UG. Možná je tomu spíše tak, že focus na myšlení nám překrývá strast způsobenou předtím právě myšlením samotným.
OK, souhlasím.
Ale za sebe bych rozhodně ta procenta tělesných útrap zvýšil MINIMÁLNĚ na 20%. Máme tu hlad, žízeň, nevolnost, přesycení, potřebu jít močit, svědění, kousání, vedro, zimu, tlaky při sezení, stání, ležení, námahu pohybu.
·         Jan Votava
13:38
může být, o zas tak velký rozdíl v odhadu tady nejde.
·         Antonín Dolák
13:38
I tak by však UG a Tolle byli v plusu, pokud tedy negativní postoj vypnuli zcela, čemuž úplně nevěřím, ale mohli si slast ještě navýšit přidáním pozitivního "osvíceného" postoje.
Upřímně se mi zdá, že bych ho ještě navýšil :-) Možná bych dal klidně třetinu, tedy 33,333%.
Druhou věcí je, že když člověk je doma a nemá moc povinností, víc tělesné útrapy vnímá. Když musí řešit povinnosti venku a má stresy, tolik toto ve vědomí samozřejmě není.
·         Jan Votava
13:41
mě přijde, že aby to byla třetina, musel by člověk být docela vzorně v mindfulness a bez myšlení. jinak mi přijde, že jsem 90% času ve světě myšlení a na to, co dělá tělo, nejsem nijak zaměřen
i doma
venku může být z mého soudu tělesných naopak více - odehrává se tam často tělesná námaha, zima
·         Antonín Dolák
13:43
ale zas tě venku víc poutají venkovní hlavně zrakové, ale i sluchové vjemy
+ marginálně vjemy čichové
·         Jan Votava
13:44
to ano
·         Antonín Dolák
13:44
Já si nemohu pomoci, své tělo vnímám docela dost, možná bych připustil tedy těch 25%, tedy 1/4 ze svého utrpení.
Bavíme se o procentech z celkové sumy utrpení, ano?
·         Jan Votava
13:45
ano
·         Antonín Dolák
13:45
Protože pokud ano, pak jsem nepochopil, proč tvrdíš, že ve vzorném mindfulness by třetina utrpení byla tělesná - jakože zbylé 2/3 dané i tam interpretací, ano?
·         Antonín Dolák
13:47
Jako jde to proti sobě, a je to zajímavé: kde víc vnímám své tělo: doma, kde mě neupoutávají vnější vjemy, takže mám na vnímání těla více prostoru, ale zas tam mám pohodlí a pokojovou teplotu, nebo venku, kde mě od těla odvádějí vnější vjemy, ale zas je tam víc vedro, zima, námaha pohybu, spěch apod....?
·         Antonín Dolák
13:49
asi přece jen víc venku, souhlasím...! tak 3 x intenzivněji vnímám tělo venku, souhlasím...důležitým faktorem je venkovní teplota + námaha pohybu, jak si ostatně psal
a teď můžeme počítat: my máme poměr 25:1 ve prospěch strasti...
podle tebe 90% z celkové sumy utrpení dělá postoj, podle mě jen 75%
po osvícení řekněme odpadne tento postoj
10% z 25 je 2,5
takže by podle tebe osvícení pořád ještě víc trpěli než měli slast, a to poměrem - pokud dobře počítám - 2,5:1
u mě by to bylo víc, přesně 6,25:1
ovšem do tohoto se nezapočítala možnost, že eliminací postoje nejen ubude strast, ale může se i podstatně navýšit slast, že?
takže by nakonec mohli skončit v plusu...počítám to dobře?
·         Antonín Dolák
13:58
--------------------------------
ještě k tomu, zda být venku nebo doma: pokud 3 x intenzivněji vnímám nepostojové tělesné utrpení venku, bylo by to pro množnost zůstat doma...ovšem pokud mi venek redukuje více než domov mnohem kvantitativně podstatnější postojové utrpení, vyhrál by venek...ovšem je nejisté, že mám venku méně postojového utrpení, zejména když jsem mezi cizími lidmi, před kterými jsme ostražitý/napjatý a musím s nimi vést sociální interakce...
Redukuje však venek postojové utrpení častěji než domov? Možná ano, ale je to nejisté: pokud doma dělám vtahující činnost a venku se bezcílně toulám, můžu mít víc postojového utrpení venku.
Podstatná je spíše zásada: dělej činnosti, které tě vtahují, abys zapomněl na své utrpení.
·         Antonín Dolák
14:03
Sázíme na to, že méně postojového utrpení máme venku, protože tam máme častěji vtahující činnosti či příležitosti k nim...Avšak pomysleme na přesuny venku, cestování MHD, čekání na semaforu, nakupování atd...Tyto činnosti mohou být, protože nejsou moc vtahující, dosti strastiplné, plné postojového utrpení. Je třeba je tedy udělat rychle.
·         Antonín Dolák
14:04
Jelikož postojové utrpení (= utrpení plynoucí z interpretace) je hlavní (kvantitativně převažuje, tvůj odhad 90%, můj 75%), je hlavní i tato otázka: redukuje pobyt venku postojové utrpení častěji než pobyt doma?
Odpověď: ano, protože nabízí víc příležitostí k vtahující činnosti. Máme-li však doma dost vtahujících činností, pak je lepší zůstat doma, i proto, že doma je 3 x méně tělesného utrpení, které zabírá 10% (podle tebe) a 25% (podle mě) z celkové sumy utrpení.
Samozřejmě by to šlo ještě zpřesnit: kolik % ze sumy utrpení zabírá tělesné ne-postojové utrpení, když jsme většinově doma a kolik, když jsme většinově venku? Soudím totiž, že náš odhad to bral zhruba "půl-na-půl"...
Ale to už by byly jen detaily, pár procent navíc nebo pár procent méně.
Ale jde to: když jsem doma, vnímá tělesné utrpení z 10%, venku pak z 25%.
Takže svůj odhad celkové sumy tělesného utrpení snižuji na max. 20%...
Tvůj odhad by byl, podle tvých vyjádření, asi takovýto: doma vnímáš tělesné utrpení z 2-3%, venku z cca 13%?
·         Antonín Dolák
14:14
------------
začínám vnímat jako podezřelé tyto mé posty:
"zajímavé by bylo také zjištění, zda je snazší slast navýšit nebo snížit: asi určitě snížit, takže zde by symetrie námahy navýšení/snížení u slasti nebyla
podobně je snazší strast navýšit než snížit, takže ani zde by symetrie námahy nebyla"
·         Antonín Dolák
14:18
vlastně jimi říkám totéž: je snazší napětí zvyšovat než uvolňovat....nevím, jestli to platí, vlastně říkáme, že NEPLATÍ...říkáme to přece zde: "redukce o jednu jednotku strasti je patrně stejně namáhavá/snadná jako navýšení o jednu jednotku slasti"...
TAKŽE JSEM SI VLASTNĚ ODPOROVAL!
·         Antonín Dolák
14:19
chápu to totiž tak, že snižování slasti = navyšování strasti, tedy snižování uvolnění = navyšování napětí...možná však tato mechanistická rovnice takto jednoduše neplatí
·         Antonín Dolák
14:20
ale zhruba snad ano, takže neplatí toto:
"zajímavé by bylo také zjištění, zda je snazší slast navýšit nebo snížit: asi určitě snížit, takže zde by symetrie námahy navýšení/snížení u slasti nebyla
podobně je snazší strast navýšit než snížit, takže ani zde by symetrie námahy nebyla"
a neplatí ani toto:
"snadněji se dělá to, co nechceme - navyšuje strast a snižuje slast"
·         Antonín Dolák
14:21
takže nakonec bereš zpět svou námitku s motorky vs. auta? a vše je jen o vyšší četnosti utrpení? jen proto máme cílit primárně na utrpení a ne na slast?
·         Antonín Dolák
14:22
takže neplatí toto:
"Z toho, že je strasti víc než slasti, ještě nutně neplyne, že se snáze odstraňuje.
Snáze se sice odstraňuje, ale z jiného důvodu než proto, že je jí víc.
Taky je víc policistů než gaunerů, a přesto se hůře odstraňují (díky silné institucionální struktuře, což je samozřejmě dobře)."
?
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif15:32
Platí snad, že po odstranění mentální interpretace bychom byli šťastní? Mentální interpretace nás před mnoha strastmi také chrání, některá těla by možná i pak byla dost ustrašená, existují zde individuální rozdíly. Mentální interpretace nás před mnohými strastmi chrání, díky mysli jsme si vybudovali bezpečné prostředí. Některá dospělá lidská těla mají i nezávisle na interpretaci větší náchylnost k ustrašenosti než jiná, to ostatně vidíme i u malých dětí. Jiná lidská těla zase mají tendenci produkovat víc ustrašené mentální interpretace (zas dáno dosti i geneticky, samozřejmě i výchovou).
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif16:21
Je možné, že osvícení jsou chráněni před negativními stavy pozitivní interpretací a bez ní by trpěli. Protože je zvláštní, že by člověk bez interpretace trpěl málo. No, možná trpí jako ti lovci a sběrači, takže pořád dost.
Ale i lovci a sběrači už mají jistou interpretaci, takže můžou trpět i kvůli ní. Možná mozek počítá se strastí skrze interpretaci, a když ji najednou nemá, je "vyřízenej", nemá, čím tělo strastí naplnit! :-)
·         Antonín Dolák
16:33
Důležitá otázka zní: když odstraníme interpretaci, tak nám strasti přibude nebo ubude? Asi jednoznačně ubude, ale nelze zapomínat, že před hodně strastí nás zase interpretace (pozitivní myšlení) chrání.
·         Antonín Dolák
16:34
XY se domnívá, že zvířata a malé děti jen reagují, bez sebeuvědomění netrpí, mají jen vjemy, ale myslím, že je to omyl. Napsal jsem mu: Už vůbec nechápu, proč spojuješ vnímání slasti a strasti se sebeuvědomováním: nepotřebuji si říkat, že JÁ cítím slast, že je to MOJE slast, k tomu, abych ji cítil.
·         Antonín Dolák
16:39
K studium osvícených by bylo dobré studium šimpanzů: ti jsou nám podobní a taky dost trpí...
Zdá se, že by tomu mohlo být tak, že osvícení je jakousi ideologií způsobený nepřirozený "výmaz" mozku, opravdu nepřirozené, ale pozitivní šílenství.
·         Antonín Dolák
16:41
Ale každopádně lidské tělo asi bez interpretace dokáže být docela šťastné i přirozeně, to vidíme u trochu větších dětí, které jsou docela šťastné. Malé dítě trpí kvůli nedokonalému tělu, větší dítě je relativně šťastné (tělo se mu vývojem zdokonalilo) a dospělý člověk trpí kvůli negativní interpretaci.


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!