pátek 26. srpna 2016

postoj a hejtři

JE NAŠE INTERPRETACE PRO ŠTĚSTÍ VŠÍM?

na interpretaci je nezávislá zejména fyzická bolest, ostatní zcela závislé na postoji, ale ten lze změnit nejrychleji změnou prostředí, hůře změnou chování, nejobtížněji změnou myšlení

tedy: náladu změní nejsnáze změna prostředí (odjeďte do lesů nebo na venkov, hlavně však běžte mezi lidi), hůře změna chování, ale taky docela dobře. Postoje mají tendenci se přizpůsobovat náladě, takže se pak vhodně změní i naše postoje.

ale vše závislé i na podmnožině postoje, tedy na interpretaci = systému přesvědčení...ale na tom nezávislá bolest, chlad, zima, únava, vedro, smrad, biochemie mozku vyvolávající depresi, blbou náladu...ale to je spíše menšinové...

špatná biochemie změní skokově často interpretaci, a to pak vyvolá strast

nálada často vyvolává změnu interpretace, ale jsou jisté mantinely, meze těchto změn: např. nebudu si nikdy myslet, že strast je super nebo že jsem se nikdy nenarodil...+ je dobré, když je člověk natolik racionalista, že i když má náladu, že něco je naopak, tak řekne: OK, nálada toto říká/sugeruje, ale můj systém si myslí opak


tedy:

zachovat si konzistenci myšlení navzdory odlišné náladě je poměrně těžké, často je obtížné říci si "Mám špatnou náladu, ale rozumem přesto vím, že život je krásný"

jak se liší postoj od myšlení = interpretace? to první je hodně spojené s emocemi a je často i dispoziční, tedy nonverbální, mozkem pojímané, ale ve vědomí nepřítomné ve formě slov a vět a vědomých myšlenek, zatímco interpretace = myšlení je systémem verbálních (slovních) přesvědčení + případně grafů, tabulek

náš postoj se mění snáze a rychleji než naše interpretace, protože je i úžeji svázaný s náladou, našimi emocemi, které snáze podléhají změně prostředí a chování než naše myšlení, tedy než náš systém verbálních (slovních) přesvědčení...ovšem i tato verbální přesvědčení při změně prostředí vyvolávající změnu nálady ztratí třeba na své naléhavosti, aktuálnosti, důležitosti apod.


JE DOBRÉ SE HÁDAT ČI SI STĚŽOVAT?

trolling na facebooku: smutné je, že lidi často uvolňuje vzbuzovat napětí v jiných lidech - ale spíše hejty a hádky chce náš motivační systém, naproti tomu náš prožívající systém trpí i u toho, kdo hejt a hádku vyvolal

uvolní hádka nudu? možná někdy je to spíše ještě horší: mám napětí z nudy, motivační systém je nespokojený, tak vyprovokuje hádku, a napětí mám pak ještě více, ale motivační systém je pak paradoxně spokojený, že se "něco děje"

v hádce je i část slasti, někdy se stav po ní zhorší, jindy se to může zlepšit...když děláme zcela anonymní trolling, pak možná hédonicky výhodné

ale obecně: nehádat se, nestěžovat si

motivační systém nás vede k stížnostem, jsou v něm stopy hněvu, tendence k pomstě, že druhému ukážu....ale často to přivodí hodně napětí a neefektivní

stěžování v pohodě, pokud prováděno s klidnou hlavou, moc nezatěžuje, daný problém by bylo hédonicky výhodné vyřešit a pokud zde je slušná šance na změnu

na hejtry odpovídat vždy přátelsky, pak budeme mít sami dobrou náladu - a když je to veřejné, tak oceníme přátelskost, oceníme i sarkasmus, "stírání druhých", ale asi méně


"Ale ten kdo druhé lidi stírá, tak má jen tu půlku příznivců, která s ním souhlasí, zatímco ten kdo je přátelský, má respekt skoro všech...A ten, kdo stírá, až se za chvíli vyjádří k odlišnému tématu, má už jen čtvrtku příznivců, protože jen cca půlku z půlky, která mu zbyla z prvního kola..." Jan Votava

rozumný postoj je říci: souhlasím s někým třeba v 70% věcí, ale tady a tady ne...ale bohužel lidi tíhnou k černobílému 100% souhlasu, souhlasí s oblíbencem i v tom, kde by neměli, protože lidé tíhnou k jednoznačnému stanovisku...lidé si vyberou něco zásadního a když člověk hejtuje toto, milují ho, i když jinak má dost odlišné názory než oni...mají tedy černobílé myšlení

když se dva či tři lidé hejtují, tak jsou napjatí, ale ostatní se baví + ale možná lidé nemají respekt k těm aktérům/hejtrům, berou je za hlupáky a šašky + ale zřejmě si vyberou jednoho, který je podle nich nejlepší a tomu fandí, přejímají jeho názor a jeho kritikům se vysmívají jako hlupákům...avšak kvalitnější (ušlechtilejší) lidské sympatizanty nabere ten, kdo je přátelský, nikoliv hejtr

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!