sobota 9. července 2016

Další dialog s doktorem Janem Votavou: Máme mít ve věcech etiky, politiky a estetiky vlastní názor, nebo máme poslouchat experty na dané obory?

Máme mít ve věcech etiky, politiky a estetiky vlastní názor, nebo máme poslouchat experty na dané obory?

Jan Votava Jsem pro souběžné započítávání obou přístupů. Například pokud se někdo lehce přikloní k názoru, že přednost by měli mít po tondovsku experti, zároveň v daném problému mezi experty panuje téměř nerozhodná situace, jen s lehkou většinou expertů pro řešení 1, a zároveň rozhodující se člověk podle svého vlastního rozumového nahlédnutí vidí řešení 2 jako velmi výrazně logičtější než řešení 1, měl by se rozhodnout pro řešení 2.
Kombinací těchto faktorů lze samozřejmě vymyslet vícero. Plus slova "lehce přiklání", "výrazně logičtější", "téměř nerozhodný" ideálně nahradit pravděpodobnostmi.

Antonín Dolák
Antonín Dolák S poslední větou souhlasím, jinak ne. Globální komunitu expertů nemá vyvažovat vlastní názor, ale na prvním místě globální komunita lidstva, pak evropská komunita expertů, pak evropská komunita lidstva, pak česká komunita expertů, pak českého komunita lidstva…A pak už nikdo, můj názor není podstatný vůbec!
Antonín Dolák
Antonín Dolák Honzo, zde vidím slabinu Tvého přístupu: proč by to měl být zrovna můj malý omezený rozum, který bude stát proti všem jako zásadní protiváha a klíčový arbitr? Tento důraz na váhu vlastní pochybnosti si proti scholastice a církvi vymyslel Descartes ve své metodické skepsi, a před ním už Jan Hus, který se bouřil proti církvi kvůli něčemu, co sám nahlédl jako Pravdu. Je to boj proti autoritě. Jenomže oni byli ve své době světovými experty, tak si to mohli dovolit. To my ale nejsme a nebudeme, takže na to nemáme právo.
Jan Votava
Jan Votava Mnoho lidí si myslí, že nemáš pravdu a že vlastní rozum každého je zásadní. (Včetně mnoha expertů.) To, co říkám já, je vlastně akorát to, aby se i jejich názoru dala nějaká váha.
Jan Votava
Jan Votava Ale jinak velmi souhlasím s tím, že ideálně by se neměly kombinovat jen ony dva přístupy, ale i další. Zejména tedy ta globální komunita lidstva. Ale proč by jedním z těch přístupů měl být ohled zrovna na českou komunitu, to úplně nevím.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Názor těch, co o věci pořádně nepřemýšleli, je irelevantní, a to se týká většiny lidí, včetně bohužel i mě. Ale podstatná je pravda, experti jsou důležití jen proto, že jsou jí nejblíže. Pokud však z politických a nikoliv racionálních důvodů, a to je klíčové, prosazují svobodu individua nad pravdou, a arbitrem poznání zcela iracionálne činí svobodu a ne pravdu, je třeba je odmitnout. Jejich postoj zde nevychází z rozumu, ale z politiky a je dokonce antiracionalni. Zde není třeba být expert, abychom to mohli nahlédnout.
Jan Votava
Jan Votava Mám pocit, že si teď úplně nerozumíme. Asi nechceš tvrdit, že svým názorem o radikální přednosti autority expertů si jsi jistý na 100%...
Antonín Dolák
Antonín Dolák S tou českou i evropskou komunitou expertů i lidí jsem šlápl vedle, vyvážit experty má jen globální komunita lidstva.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jen v lokálních či regionálních věcech je třeba bezpochyby povolat i lokální komunity expertů, a k vyvážení i lokální lid.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jsem si jistý v primatu pravdy v našem poznání. Tam, kde tento primát někdo popírá, byť by to byli samotní experti, a to navíc jenom na základě politických důvodů, je třeba být radikálně proti. Ale uznávám, právě proto, že to mnozí experti, možná i jejich většina, tvrdí, je třeba být zde opatrný a dát jejich slovu jistou váhu...
Jan Votava
Jan Votava Můj názor je, že analýza vyvažující 3 věci - globální komunitu expertů, globální komunitu lidstva a vlastní racionální zvážení - by byla docela dobrým východiskem. V celém vláknu neříkám nic proti tomu, aby třeba experti měli výrazně silnější váhu. Ale zcela vlastní rozum vyškrtnout by se podle mě prakticky rovnalo stoprocentní jistotě, že ti, kdo vlastní rozum dávají naopak na první místo, nemají pravdu. Na formulaci "dát jejich slovu jistou váhu" bychom se však nepochybně shodli.
Antonín Dolák
Antonín Dolák
Antonín Dolák Pak je třeba je ale vyvážit. Za mě globální komunita expertů 95% váhy, globální lidstvo 4%, vlastní názor 1% nebo i méně.
Jan Votava
Jan Votava Za mě bych nahodil experti 60 %, všichni lidé 20 %, já 20 % - blíže rovnoměrnému rozdělení, protože jsem skeptický ohledně možností zvlášť spolehlivého a jistého poznání. To je však jen první část analýzy. V druhé části se podívám a vidím, že experti sami mi většinově říkají, ať se ve věcech, o kterých je spor, rozhoduji sám. Lidé obecně to říkají taky, a to ještě rezolutněji. Jen já sám bych preferoval se svého názoru vzdát, viz výše. Výsledek druhé fáze analýzy tedy již zhruba vysvítá. Dalo by se i matematizovat konkrétními odhady. Ty s druhou částí analýzy nesouhlasíš, protože expertům upíráš právo vrátit ti legitimitu vlastního rozumování zpátky. Tady najednou se stavíš nad experty a říkáš, proč se pletou. To samozřejmě lze a odkazuje nás to k problému vytyčení hranic mezi oblastmi, kde se máme experty řídit a kdy naopak.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Za sebe bys pro sebe nadhodil tolik jako pro všechny lidi? To mě - přiznávám se - trochu šokuje. Mé slovo přece nemá tak velkou váhu jako slovo všech lidí! :-)
Antonín Dolák
Antonín Dolák První je pravda, pak až experti: kdyby mi experti řekli, že mě vlastní názor dovede blíže k pravdě než jejich názor, poslechl bych je. Ale oni jen demokratizují a mluví o mé svobodě jakožto individua.
Jan Votava
Jan Votava Stojí za tím asi tato úvaha: jsem nadprůměrně schopný poznávat, nebo podprůměrně? Pokud sám sebe umístím jako nadprůměr, možná bych si v porovnání s většinovým míněním, zvlášť je-li nejednoznačné, nemusel tak úplně nevěřit.
Jan Votava
Jan Votava K druhému: Experti podle mě říkají, že tě nejblíž k pravdě dovede studium expertních názorů a vytváření si vlastního názoru na základě těchto vstupů - taková ta klasika.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Ano, ale jeden nadprůměrný proti 8 miliardám lidí je přece dále velmi nevyrovnaný poměr...
Antonín Dolák
Antonín Dolák Dovede mě nejblíže k pravdě studium expertních názorů a vytváření si vlastního názoru na základě těchto názorů, jak tvrdí mnozí experti pro oblast politiky a morálky? Ne, zde jde jejich slovo proti jejich vlastní metodě. Ve fyzice by jistě nepodporovali to, že nejblíže k pravdě dojdu tehdy, když si jako nadšený amatér budu studovat fyzikální knížky a pak vyslovím soud, zda má teorie strun pravdu nebo ne.
Jan Votava
Jan Votava Chápu, ale situace, že by všech 8 miliard mělo jeden názor, a já opačný, je extrémní a v reálu nikdy nenastává. A kdyby nastalo, tak by mi v rámci mého fifty-fifty rozložení vah nestačila ani 99% jistotu o logičnosti mé vlastní úvahy, abych se k této vlastní úvaze mohl přiklonit.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Ale stačilo by ti to na to, aby si pro všechny lidi 99% jistou pravdu označil za pouze 50% jistou!
Jan Votava
Jan Votava Souhlasím v tom, že ve fyzice zdá se experti používají jiný přístup než v obecných filozofických oblastech. Odlišná pravidla pro různé oblasti vědění jsou zdá se mi součástí expertního mainstreamu.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Ba dokonce, stačilo by ti to na to, aby si pro všechny lidi 100% jistou pravdu označil za pouze 50% jistou! Ano, je to extrém, ale nastat může, a pak sfoukneš celé lidstvo jednou úvahou!
Antonín Dolák
Antonín Dolák Souhlasím s tvou opravou - dal jsem moc velká procenta expertům, tím jsem nadhodnotil naše možnosti poznat, jak to je. Na druhou stranu: zde nejde o faktickou znalost, ale o vazbu na pravdu, tady bychom tak skeptickými být nemuseli.
Jan Votava
Jan Votava Souhlasím, moje rozdělení vah k tomu vede, pokud máš na mysli malinko nad 50% jistotu. To zní opravdu hloupě. Je ale otázka, z čeho tato hloupost vyvěrá - jestli z mého rozložení vah, anebo z toho, aby člověk vlastnímu uvažování přikládal tak vysoké jistoty jako třeba 99%. Já jako skeptik považuji 99% jistoty za hloupé. Ale možná část té hlouposti pochází i z mého rozložení vah, to bych teď nevyloučil.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Honzo, opravdu si myslíš, že ve fyzice dojdeme k pravdě skrze experty, ale v morálce skrze vlastní názor? Že pravda také i politiky je nám přístupnější skrze - byť poučené - amatérské spekulování? Není to snad dočista absurdní?
Jan Votava
Jan Votava No tak dočista absurdní podle mě není nic :-) Tady je na stole spíše otázka, zda si to myslí experti. Mě se zdá, že si to myslí. Kdy jsi nějakého filozofa slyšel říkat: "Moje úvahy mě vedou k teorii x. Ale vzhledem k tomu, že tato teorie je spíše menšinová, tak teorii x považuji spíše za chybnou."?
Antonín Dolák
Antonín Dolák Toto "Moje úvahy mě vedou k teorii x. Ale vzhledem k tomu, že tato teorie je spíše menšinová, tak teorii x považuji spíše za chybnou." expert během svého expertního bádání ani říkat nemá, ve vědě má být svoboda rozvíjení vlastních názorů experty. Má to říkat jenom ne-expert, a také každý expert, když zrovna expertně nebádá.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Takže ve fyzice mají pravdu profesionálové a v politice poučení amatéři?
Antonín Dolák
Antonín Dolák Je třeba také zdůraznit, že mnoho politických a etických hodnot není ponecháno většinou expertů na vlastní libovůli, ale všichni - včetně Rortyho - je považují za univerzálně závazné pro všechny lidi.
Antonín Dolák
Antonín Dolák  Zcela absurdní není opravdu nic: ani konspirace 11. září. Zde většina expertů došla k tomu, že o konspiraci nejde, ale menšina expertů a značný počet Američanů si myslí opak. Je třeba mírně vyvážit mínění většiny expertů menšinou expertů a značnou částí lidí. Proto dávám tomu, že nešlo o konspiraci, 85% a 15% vyhrazuji pro možnost konspirace. Kolik procent tomu dáváte vy a jak se k tomu stavíš Honzo z pohledu problému expertů?
Jan Votava
Jan Votava "Moje úvahy mě vedou k teorii x. Ale vzhledem k tomu, že tato teorie je spíše menšinová, tak teorii x považuji spíše za chybnou." To podle mě na základě tvé teorie expert říkat má. Má přece na jednu stranu sice rozvíjet vlastní uvažování, ale na druhou stranu se v konečném přesvědčení nakonec přiklonit k mínění většiny expertů.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Expert by měl říkat: ""Moje úvahy mě vedou k teorii x. Ale vzhledem k tomu, že tato teorie je spíše menšinová, tak teorii x považuji spíše za chybnou jako člověk, ale dále ji budu prosazovat a rozvíjet jakožto expert kvůli pokroku vědy".
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Ano, ale nemusíme po něm přece chtít, aby to psal do svých knih, to by je pak málokdo četl. Ale myslet by si to měl.
Jan Votava
Jan Votava Alespoň v úvodu knihy by to být určitě mělo, pokud si to skutečně myslí. To chceš jako říct, že si to experti myslí, jen to nepíší, takže si pak kvůli tomu myslím, že si to oni nemyslí? :-)
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Asi to spíše neřeší, jen prosazují svou teorii, kterou by jinak moc neprosadili.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Možná jde navíc o diskurz vědy: tam se prostě formulují alternativní, i menšinové, koncepce, a neřeší se obvykle jejich reálná pravděpodobnost, obzvláště tedy v sociální vědě.
Antonín Dolák
Antonín Dolák A je to samozřejmě chyba.
Jan Votava
Jan Votava To by mohlo vést třeba k takovéto docela překvapivé tezi: Většina filozofů nevěří ve správnost filozofických koncepcí, které prosazují.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Proč zde: "Souhlasím, moje rozdělení vah k tomu vede, pokud máš na mysli malinko nad 50% jistotu." píšeš "malinko nad 50%"? Je to přesně 50%: když oni věří na 100% tezi "A" a ty na 100% tezi "non-A", vychází ti úplná nejistota, fifty-fifty, tedy přesně 50% jistota.
Jan Votava
Jan Votava Konečně nějaká jednoduchá otázka :-) Protože jsem předtím napsal u svého názoru 99%
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Většina filozofů by neměla věřit většině tezí, které zastává, ale měla by je prosazovat a rozvíjet. Pokud ovšem platí, že většina tezí, které filozofové zastávají, je sporná a nepodporovaná většinou filozofů, což si nemyslím. Ale dost sporných tezí tam určitě je.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Jo, a oni mají 100% k opaku, takže se přikloníš malinko k nim, jo?
Jan Votava
Jan Votava Ano, takto malinko k nim.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Ještě s obavami čekám, až vyčíslíš výše zmiňovanou druhou fázi...Jak to bude vypadat?
Jan Votava
Jan Votava Tak můžu to vyčíslit.:-)
Antonín Dolák
Antonín Dolák A vyčísli i možnost konspirace 11. září, já dávám, jak jsem psal, možnosti konspirace 15%, u tebe odhaduji, že dáš 25%, v druhé fázi ti odhaduji, že dáš vlastnímu názoru 60%, expertům 25% a lidu 15%.
Antonín Dolák
Antonín Dolák A i já pod tvou kritikou oslabím: experti 80%, lid 15%, vlastní názor 5%.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Zatím se zdá, že společenští vědci zastávají cosi opravdu absurdního: pravdu o politice a etice zjistíme nejsnáze nikoliv tak, že budeme věřit jim samým, tedy expertům, kteří pracují systematicky, vědecky, v interakcích s globální komunitou expertů, ale tak, že si jako poučení amatéři vyslechneme nějaké experty, přečteme si pak pár knížek a článků o dané věci a vyneseme konečný verdikt. Toto naše zkratkovité poznání má mít pak pro nás větší závaznost a platnost než mnohasetletá systematická práce všech expertů celého lidstva! Toto Jan Votava opravdu bereš za možné?
Jan Votava
Jan Votava Prozatímní vyjádření mých odhadů: experti 39, lidi 13, já 48. Pokud tě Tondo předtím šokovalo fifty fifty, tak teď mám strach o tvoje zdraví :-) Vznikla z toho další filozofie v excelu, zkusím ji připojit.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Mmch. bayesiánstvé není pro lid, ale jen pro elity: správně by kvalifikované odhady pravděpodobností různých názorů měly dělat jen elity samy.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Takže když experti říkají, že vražda je špatná, ale někdo si myslí, že je dobrá, má jeho názor větší váhu, ba dokonce morální relevanci?
Antonín Dolák
Antonín Dolák V případě, že se v otázce vraždy k někomu, kdo si myslí, že je mravně správná, přidá ještě nějaké malé procento lidí a expertů, aby to dalo nad 50%, má to považovat za spíše pravdivé????
Jan Votava
Jan Votava Třeba jako kdyby sis to kvůli antinatalismu myslel ty? :-)Ne, to je jen hloupé rýpnutí. Ale ano, myslím, že pro něho může být správné následovat vlastní názor. Následování vlastního názoru přitom samozřejmě mnohdy může vést k chybě, třeba z konvenčního pohledu v tomto případě. Ale závisí i na tom, jak si je sám svým soudem jist, jak jistí jsou si morální filozofové a jak jistí jsou si lidi obecně (ti třeba docela dost, takže i jejich slabých 13% by tady mohlo být důležitých).
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava No 13% lidu vlastně moc procentíček tady nepřidá, i když nám stačí jen cca 2,0000000000000001%, abychom následovali vlastní názor...kdyby souhlasila půlka lidí, bylo by to 6,5% k dobru, u čtvrtiny lidí 3,25%, takže odhadem nám stačí souhlas pětiny lidí...a kdyby se přidal ještě nějaký expert, máme vyhráno! :-D :-D :-D
Jan Votava
Jan Votava Ty názory beru i se započtením jistoty. takže kdybych si třeba já myslel že vražda je správná tak na 60%, kdežto od lidí bych vnímal řekněme 90% jistotu, a pak od expertů spíš příklon proti vraždě, může to již můj názor převrátit. (jako že 0.6 x 0.48 + 0.1 x 0.13 atd.)
Antonín Dolák
Antonín Dolák u lidí 90% PRO vraždu? nemá pak být 0.6 x 0.48 + 0.9 x 0.13...?
Antonín Dolák
Antonín Dolák asi si myslel, že lidé z 90% budou proti vraždě, že...
Jan Votava
Jan Votava U lidí 0.1 pro vraždu, u mě 0.6, pak u mě 0.4 proti a u lidí 0.9 proti. a pak ještě započítat experty. zatím furt myslím, že to mám správně
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava jo, já myslel, že tvrdíš, jen ve svém příkladu samozřejmě, že lidi jsou z 90% pro vraždu, ale tvrdíš, že jsou z 90% proti vraždě...
Jan Votava
Jan Votava Samozřejmě situace se může významně měnit v závislosti na odhadech, které jsou nutně problematické, ale nic jinačího nemáme, excel zde: http://cmd.php5.cz/expertiajinahavet.xls
Antonín Dolák
Antonín Dolák koukám na excel, proč ve druhé fázi dáváš lidem stejnou váhu jako expertům?
Antonín Dolák
Jan Votava
Jan Votava dívám se na excel a nedávám. máš na mysli lidé podle mě dávají?
Antonín Dolák
Jan Votava
Jan Votava zdá se ti to špatně? možná. tak lidé se mi zdá moc filozofy a humanitní odborníky neuznávají
Antonín Dolák
Antonín Dolák máš pravdu. A tys potom přiřadil váhu těch tří skupin (experti, lidé, já) v druhé fázi podle svého mínění z fáze první? Jenomže tam v té první fázi už si jim dal váhu podle mínění expertů, že experti nemají mít tak velkou váhu, takže to je kruh, ne?
Jan Votava
Jan Votava Číslům v druhé fázi jsem dal váhu podle čísel v první fázi. V první fázi jsem to dělal podle sebe, ne podle expertů. Takto bych to řekl.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava fakt? přivodíš mi infarkt! takže ti podle sebe myslíš, že experti mají jen 60%, a ty sám máš stejně jako celé lidstvo?
Antonín Dolák
Antonín Dolák podle sebe myslíš, že experti mají legitimitu v hledání pravdy jen něco přes polovinu, a o zbytek se fifty-fifty postará tvůj malý rozum a hloupý dav? volám 155, nebo možná raději 158! předtím jsem neměl mrtvici, protože jsem myslel, že to je tvůj odhad už korigovaný názorem expertů :-(
Jan Votava
Jan Votava Tak to "jen" je trochu relativní. Mají daleko víc než já nebo lidstvo. Jiní by mě zase mohli kritizovat, že bych chtěl příliš naivně věřit expertům :-)
Jan Votava
Jan Votava dále si uvědom, že, pokud to chápu správně, v tom, že dávám expertům v první fázi víc, se stavím společně s tebou do pozice, kterou tady ostatní kritizují
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava ano, asi je to vážně fundamentální problém lidstva, myslím si to stále víc: lidé nevěří sociálním vědcům, věří jim možná jen na 15%, jak exceluješ, to je hrozné...velká tragédie...
Jan Votava
Jan Votava Co mě nutí k tomu, že v první fázi nedávám expertům víc? Například kvůli té možnosti,:-) že experti mohou být do značné míry podezřelí ze zaujatosti, neférového zkoumání, prosazování vlastních zájmů apod.
Jan Votava
Jan Votava Koneckonců to zmiňuješ i ty: politika
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava ano, ale jejich vzájemná kritika a to, že nepochází ze stejné země, to do značné míry vykrátí...ještě si nevyčíslil 11. září...a tam právě leckdo je podezřívá z toho, že se nechtěli diskreditovat a psali jen to, co jim profesně pomůže...jenomže to by bylo vykráceno evropskými a jinými experty, navíc i v americe se vzmohla silná vlna odporu, nevěřím tomu, že by, pokud by to byla konspirace, nemohli prosadit pravdu
Antonín Dolák
Antonín Dolák tak velké konspirace, jako by mělo být 11.9., by nebyl schopen s vysokou pravděpodobností nikdo: tak velká akce se nedá ututlat, obzvláště, když se v tom potom tolik lidí hrabe...
Jan Votava
Jan Votava Můj tip: 80 % že ne. Ale rozhodně nejsem z těch, kteří by se zlobili, že to téma někdo otevírá nebo ho rovnou označovali za hlupáka.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava Píšeš, že si dal expertům jen 60% například kvůli podezření z jejich zaujatosti...když například, tak kvůli čemu ještě?
Antonín Dolák
Antonín Dolák Navíc, bys Honzo mohl vyčíslit pravděpodobnostní míru zaujatosti experti vs. lid vs. já....zdá se, že experti vycházejí mnohem lépe než lid nebo já...
Antonín Dolák
Antonín Dolák pokud si tedy ubral expertům pravděpodobnost kvůli jejich zaujatosti, o kolik více bys musel ubrat lidem nebo vlastnímu názoru! a tím, že zaujatí jsou všichni, tedy experti, lid i já, má ubrání legitimity expertům význam jen tehdy, jsou-li zaujatí VÍCE než zbylé dvě skupiny a jen o tolik, o kolik více jsou zaujatí...jenomže se zdá, že jsou spíše zaujatí méně!!!
Jan Votava
Jan Votava Jo, zaujatost asi není dobrý slovo, myslel jsem totiž takovou zaujatost, které si je člověk vědom. U sebe vždy poznám, když něco říkám pragmaticky, politicky, diplomaticky, hypoteticky atp. zatímco u expertů to nerozliším
Antonín Dolák
Antonín Dolák tak vyčísli zaujatost vědomou a nevědomou u všech tří skupin
Antonín Dolák
Antonín Dolák plus mi nevyhovuje, že si v excelu vážil druhou fázi podle první fáze, kde byl tvůj názor...spíš bys to měl vážit podle expertů, i když by to vyšlo třeba pro nás hůře
Antonín Dolák
Antonín Dolák a vyčísli ty obě zaujatosti u všech tří skupin nejlépe podle poznatků expertů
Antonín Dolák
Antonín Dolák i pokud by byli experti zaujati více vědomě než já a lid, jsou zaujati mnohem méně nevědomě, takže se jejich legitimita, nemáš-li v první fázi jiné důvody k jejímu snížení, zase povýší...

Jan Votava
Jan Votava Nejde o to, že by byli experti více vědomě zaujatí než já (u toho teď neříkám tak ani onak), ale o to, že pokud mi jde zrovna o pravdu, tak tu vlastní vědomou zaujatost si sám pro sebe zcela eliminuje. Takže v této situaci u mě vědomá zaujatost není, zatímco u expertů je.
Jan Votava
Jan Votava A ano, nevědomá zaujatost je podle mě u expertů podprůměrná, takže to je bod pro ně.
Antonín Dolák
Antonín Dolák ...U expertů může, ale nemusí vědomá zaujatost být vyšší než u mě. Je dosti eliminována jejich vzájemnou konkurencí, i mezistátní. Chce to vyčíslit, ale zatím bych byl pro stejnou úroveň vědomé zaujatosti u nich i mě, zatímco o dost menší úroveň nevědomé zaujatosti u nich oproti mě a lidu.
Antonín Dolák
Antonín Dolák vadí mi, že si udělal první fázi v excelu podle sebe a ne podle expertů...plus myslím platí toto: i pokud by byli experti zaujati více vědomě než já a lid, jsou zaujati mnohem méně nevědomě, takže se jejich legitimita, nemáš-li v první fázi jiné důvody k jejímu snížení, zase povýší...
Antonín Dolák
Antonín Dolák pro zajímavost: přehoď prosím do první fáze experty a zvaž druhou fázi podle nich! ať už mě klepne definitivně!!!
Antonín Dolák
Antonín Dolák a když už v tom budeš, hoď tam pak zkusmo i lid, do té první fáze, ať víme, jak vypadá PŘÍMÁ DEMOKRACIE! 

Antonín Dolák

Antonín Dolák plus bys takto mohl vyčíslit mínění nás všech a predikovat naše shody a neshody, plus mínění politiků a lidu a doporučit politikům, kolik musí ubrat nebo přidat, aby jim lid - ve srovnání s jejich oponenty a v kombinaci s jinými tématy, které zastávají - věřil a volil je

Jan Votava
Jan Votava Myslím si, že první fáze musí být podle mě. Je to to samé, jako když jsme se bavili, že i ten, kdo chce všechno svěřit expertům, musí nějaký výchozí názor mít - totiž úvodní úvahu, podle které je rozumné vše delegovat na experty.
Antonín Dolák
Antonín Dolák Ano, a pak by nejsnazší cesta k hledání pravdy bylo prostě pasivní podvolení se expertům...A jelikož mi přikazují, abych si - ač amatér - víceméně vytvářel vlastní politické a etické hodnoty, budu je muset následovat. A nebo ne: získal jsem právě životní projekt, cíl a smyl, kdy můžu bojovat jako Jan Hus za Pravdu proti politickému poblouznění většiny expertů, kdy pravda krvácí pod sekerou arogantní lidské svobody, vyvýšené nad ní...Hlásnou troubou tohoto bludu je zde Petr Robejšek tvrdící, že „Lidé musí mít možnost se i mýlit, může se i stát, že takový omyl není vratný"...Tento blud vyhrál brexit, nyní doufám, že nevyhraje i americké volby v podobě Trumpa...
Jan Votava
Jan Votava No, na Robejška jsme vzpomínal. Ten by nehájil chápu-li to dobře ani experty, ani individuální názor, ale to třetí - lid...
Antonín Dolák
Antonín Dolák Jan Votava  já myslím, že on by hájil tento součet LID+ROBEJŠEK+CÍLEK 
Antonín Dolák
Antonín Dolák a možná by to ještě zjednodušil: ROBEJŠEK = LID
Jan Votava
Antonín Dolák
Antonín Dolák dobře to popisuje Dawkins:https://www.respekt.cz/.../biolog-dawkins-o-brexitu... ...druhou věcí je to, že on sám rozhodoval o Bohu, ač tomu nerozumí...
https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDvBXzjf5f5dabv&w=90&h=90&url=https%3A%2F%2Fi0.cz%2Fs%2Frespekt%2FMpl1xF%2Fafdd56f0d239756067c2cbc19236defe.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=405&sy=0&sw=559&sh=559

RESPEKT.CZ|AUTOR: JIŘÍ SOBOTA
Antonín Dolák
Antonín Dolák A zde je celá schizofrenie toho, co tu řešíme, viditelná na Taberym: chce elity, protože mají nikoliv inteligenci, ale znalosti, zároveň však chce demokracii, a tuto schizofrenii chce řešit větší informovaností lidu, ale zapomíná, že většina čte Blesk, a nikolivČasopis Respekt...jinak tam má dobré argumenty téměř shodné někdy s našimi: https://www.respekt.cz/.../celime-spiknuti-elit-a-odborniku

To se mi líbí· Odpovědět· 44 minUpraveno

Plus je zde role popularizatoru vědy: teorie je náročná, jednání podle ní většinou mnohem jednodušší...takže nám stačí k tomu, aby nás navedl, schopný popularizátor

A ještě jsem nedodal, že pokyny neposlouchat experty plynou kromě liberalismu i z hodnotového relativismu, který je taky mainstream

ano pravda
·        
9.7.2016 23:12
Oni často myslí, že tam, kde je spor, jediné správné řešení neni, to je dost mainstream

A proto je to na volbě každého, protože už je to mimo etiku vlastně, to jsem včera i trochu psal

·         Antonín Dolák
To je hranice, kterou chybně vytycili novokantovci
·        
9.7.2016 23:17
A může za ní Kant sám, protože dal zdroj hodnot do nepoznatelneho světa věci o sobě

9.7.2016 23:19
Možná za to fakt může víc relativismus než liberalismus
Oni neobetovali pravdu svobodě, ale nabídli svobodu teprve tehdy, kde se mylně domnívají, že žádná jedna pravda není

Proč ve filozofii narůstá konformismus? Tím, jak se anglosaské filozofie přiblížila vědě, je nárůst konformismu nezbytný, nemůže to být nadále chaos individualistickych filozofů jako ve Francii

Musíme se ptát i na to, proč většina expertů na analytické filozofie náboženství jsou teisté: možná z toho důvodu, proč většina expertů na levicovou filozofii nebo Marxe jsou levičáci nebo Marxisté...Zdá se - možná se pletu - že současná anal. fil. náboženství je často jen analytická scholastika nebo analytická probabilistická scholastika nebo klub analytických věřících, ale možná se pletu...Ale pokud by k teismu došli AŽ na základě racionálního výzkumu v oboru, byl by to skutečně velmi významný bod pro existenci Boha

Ironie do filozofie nepatří, naštve oponenta, který pak oplácí ještě horší mincí, ač si myslí, že jen stejnou, na což se mu dostane téhož, čímž agrese graduje.Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!