středa 13. července 2016

je nám nyní lépe než před rokem 1989?

Musím vzít zpět mou včerejší chválu práce studenta VŠE Igora Pánka "Komparace životní úrovně obyvatelstva České republiky před a po roce 1989". Pracuje s průměrnou mzdou, o které sice správně říká, že ji ani před rokem 1989 většina lidí nedosahovala, jenomže jde o to, jaká byla diferenciace mezd, a ta se, jak práce sama uznává, výrazně zvětšila. Mezi lety 1990-1996 byla situace i podle práce samé neuvěřitelně špatná: nastal radikální pokles příjmů domácností. Růst HDP a růst průměrné mzdy mezi sledovanými lety 1989-2013 neznamená růst pro většinu, stále lze namítat, že v případě hodnot mediánu by vyšel výsledek mnohem hůře. O to víc mě fascinuje neuvěřitelné zdražení některých věcí: pánský kadeřník i vůči průměrné mzdě (natožpak, jak by to vyšlo v mediánu) o víc než 200% zdražení, "poplatek
za vodné a stočné se v porovnání cen na průměrné mzdě zvýšil o 1141 %, odvoz komunálního odpadu o 273,2 % a zemní plyn o 107,3 %...jednotlivé jízdné
v městské hromadné dopravě se v roce 2013 oproti roku 1989 zvýšilo, a to dost
významně, o 48,6 %." Práce je špatná i proto, že za modelovou domácnost považuje rodinu, kde dokonce oba rodiče pobírají průměrnou mzdu, byť ji dosahuje jen třetina obyvatelstva. Také je třeba zohlednit technický pokrok, díky kterému je nám lépe nezávisle na politickém režimu. Práce by měla být tedy vylepšena hned dvakrát: pracovat s mediánem, nikoliv s průměrnou mzdou, a srovnávat náš růst s kapitalistickými zeměmi, které režim nezměnily, abychom od našeho růstu odečetli technický pokrok (byť to dokonale nejde).

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!