neděle 31. července 2016

DIKTUJE ROZUM PŘÍRODĚ, ČÍM MÁ BÝT?

Jsou matematické a logické pravdy opravdu nutné?
Opravdu nemůže existovat kontradikce, tedy logický spor, rozpor?
Jde o intuitivně pravdivé věty?
Myslím, že to, čemu říkáme intuice, je pouhá dispoziční znalost, komprimace předchozího učení a zdůvodňování, jako u rovnice "1 + 1 = 2".
Ale to se týká i zákona sporu, základu logiky a našeho myšlení, ani on není intuitivně pravdivý, spíše je to hranice, překážka, mez, limit: nejsme schopni myslet jinak.
To, že nejsme schopni myslet jinak, znamená jen to, že to neumíme, neplyne z toho ontologická/metafyzická pravda.
Odvozovat z toho ontologii je stejně špatné jako odvozovat z toho, že neuběhnu maraton to, že není možné uběhnout maraton, že je logicky nutné neuběhnout maraton, že je intuitivně evidentně pravdivé, že nelze uběhnout maraton, a že je logicky a ontologicky a metafyzicky nemožné uběhnout maraton.
Spíše zde logika odhaluje naši neschopnost než nutnou pravdu o vesmíru: naše mysl nedokáže myslet jinak. Proto víme, že myslet umíme jen v úzkém rámci daném zákonem sporu a dalšími logickými pravidly, o ontologii mimo tento rámec nevíme jednoduše nic, avšak to neznamená, že tam nic není.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!