pátek 22. července 2016

KOLIK ČASU JSME ŠŤASTNI A KOLIK ČASU PROTRPÍME? VÝPOČET.Máme tři třídy dat: zraková, sluchová a tělesná. Celý proud zkušenosti/proud vědomí lze rozdělit na tyto tři základní třídy/soubory/množiny/druhy dat. Nic jiného nezakoušíme: všechny naše prožitky patří do jedné z těchto množin.

Jen podtřída tělesných dat má hodnotu (kladnou nebo zápornou, tedy je slastí nebo strastí). Jen o tu jde. Kolik % bdělého času zabírá? Taky je důležitá část spánku, kdy sníme: většina snů je prý úzkostných, další bod pro negativní hédonistický kalkul.

Odhadovali jsme tuším, že každá ze tří tříd zabírá asi 1/3 bdělého času, nepletu se? Jak velkou část tělesné třídy pak zabírají data, která mají (pozitivní či negativní) hodnotu? Jsou zde jistě neutrální tělesná data: pocení, bušení srdce, únava, ospalost, neutrální dotek, část dat při dýchání (jiná část procesu dýchání je uvolněním, tedy slastí a jiná jeho část napětím, tedy strastí, dýchání jako celek není tedy zcela neutrální, ale má neutrální jen jednu svou část).

Odhaduji, že polovina tělesných dat má hodnotu (pozitivní či negativní), druhá jejich polovina je bez hodnoty, to jsou neutrální tělesná data. Potom je hodnotná 1/6 bdělého času, zbytek je neutrálním balastem bez hodnoty. Ta 1/6 bdělého času je pak vyplněna 25:1 strasti vs. slasti. Jestliže je strast 10 x častější než slast, lze takto vypočíst, kolik času každý den protrpíme a kolik času máme slast.

Spíme řekněme 7 hodin denně. Takže bdíme 17 hodin denně. 1/6 z toho má (pozitivní nebo negativní) hodnotu. To je 2,83 hodiny. Jen tyto necelé 3 hodiny denně mají nějakou hodnotu, ať už pozitivní nebo negativní, zbytek je neutrální balast bez hodnoty. Jestliže je strast 10 x častější (a 2,5 x intenzivnější, ale to zde zatím zanedbávám), pak je slast (aby se to dobře počítalo) každou 11. minutu (10 minut strasti + 1 minuta slasti). 2,83 hodin je cca 170 minut, tedy 15,45 minut denně jsme šťastní a 154,55 minut denně nešťastní.

Při mírném zaokrouhlení: pouhou čtvrt hodinu denně zažíváme objektivní hodnotu slasti, další 2,5 hodiny denně pak trpíme, zbytek je neutrálním balastem. Zvažme navíc, že trpění není jen výrazně delší, ale také 2,5 x intenzivnější než potěšení.

Možná námitka: někdo by řekl, že provozuje např. tantrický sex, a proto má slast delší než 15 minut denně. Odpověď: pro dobu tantrického sexu platí také poměry uvedené výše, jen se mírně zvýší intenzita a frekvence slasti, ale i v průběhu tantrického sexu (nebo např. drogového nebo alkoholického opojení/rauše) je hodně hluchých/neutrálních míst a dokonce i hodně napětí, strasti, stresu, únavy apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!