pátek 8. července 2016

O OSVÍCENSTVÍ A EXPERTECH: Důležitá diskuze s doktorem Janem Votavou o důležitosti expertů v určování morálky a politiky

:-)
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:02
Možná hlavní moje námitka, není to nic nového, možná jen jednovětná formulace: Jedním ze zásadních problémů teorie, podle které bychom měli všechny své názory radikálně podřizovat expertům, je podle mě to, že sami experti tuto teorii nezastávají.
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:04
Ano
Ale není to jednoznačné.
Možná jde říci, že většina z nich to nakonec zastává.
A většina stačí.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:05
Kdyby to tak bylo, tak by tato námitka samozřejmě odpadala.
100% expertů samozřejmě nepotřebujeme.
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:06
Kdo z expertů to skutečně zastává? Hlavně liberálové...To je samozřejmě problém, protože mají v politické teorii většinu.
A vůči čemu to zastávají? Jen politika a morálka, ostatní by nechali expertům.
Ovšem jde z toho možná utéct: Na morálku jsou experti morální myslitelé, a jejich konsensus myslím arbitraritu hodnot nepodporuje.
Podobně političtí experti nepodporují arbitraritu, ale rámec politických hodnot, který považují za platný.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:10
Pokud se vyškrtne politika a morálka a to, co je stejného charakteru, pak by myslím tvůj názor nebyl zas tak kontroverzní - a tím tedy i pro ostatní zajímavý atd.
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:10
Jj.
Až na medicínu, pro některé
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:11
myslím, že experti na morálku a politiku zároveň říkají, že to není arbitrární, zároveň prosazují svůj názor, ale zároveň nijak nezpochybňují tu dnes docela samozřejmou tezi, že si mají lidi dělat názory sami
Kdybych to položil tu otázku takto: kdo z expertů říká explicitně to stejné co ty?
ale každopádně je to směr uvažování, který stojí za to rozvíjet
kdyby to v budoucnu převládlo, námitka, kterou řeším, by odpadla
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:15
Skoro každý etik prosazuje nějaké hodnoty za obecně závazné.
A na mnoha z nich se shodne většina.
Jednou z těch hodnot je i právo na vlastní názor.
Ale ten vlastní názor má jasně dané limity.
Dané obecně uznávanými hodnotami.
Když se ale zamyslíme, kde si můžeme skutečně udělat vlastní názor, zjistíme, že to nejsou témata považována dnes za oblast etiky!
Potrat, gay styk, antikoncepce…Tam všude můžu mít vlastní názor právě proto, že jsou dnes konsensem expertů považovány za eticky irelevantní, podobně jako výběr dovolené.
Mmch. experti by měli určovat i estetiku, tedy to, co je krásné, ošklivé, vysoké a nízké umění, co je kýč apod.
Plus jde Tvoje námitku vyvrátit ještě jinak: nad experty stojí hodnota pravdy, hodnota samého rozumu, právě proto a jen proto experty chceme poslouchat…Ale ve chvíli, kdy jejich liberalismus jde proti pravdě, poslouchat je nemusíme, ba nesmíme.
Liberalismus vlastně umožňuje vlastní názor právě proto, že hodně témat vyňal z oblasti etiky, a umožňuje ho jen tam.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:30
z toho to vypadá, jako bys říkal, že dnešní mainstream je rozdělit témata na ty, kterými se zabývají experti a na ty, kterými se experti nezabývají, a jenom v té druhé kategorii povolit vlastní názor lidí.
ale přece spíše je mainstream: udělejte si vlastní názor nejlépe po důkladném studiu toho, co k tomu říkají chytří lidé, kteří o tom přemýšlejí
takže to stejné tj. všechno řeší jak experti, tak laici, a v mnoho zásadních otázkách dává mainstream konečné slovo individuální analýze každého
ale možná se špatně chápeme
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:32
Ne, asi bohužel souhlasím.
Pak zůstává ten druhý argument: tam, kde experti jdou prokazatelně proti pravdě, tam s nimi jít nesmíme.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:34
to zní ale jako klasický mainstream: souhlasím s experty tam, kde se mi zdá, že mají pravdu
tedy možná sázíš na to "prokazatelně"
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:35
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:35
Ne, je to něco jiného
Zde nepolemizuji s experty v obsahu, který mi nejde pod nos, jak to obvykle dělá mainstream.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:36
jasně, tak nahrazuji výraz "zdá se mi" výrazem "myslím si"
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:36
Popírám experty tam, kde jasně už metodicky odvádí od pravdy.
Ne.
Mainstream s experty polemizuje v konkrétních věcech, o nichž ví méně než oni.
Ale mě jde o základní vazbu na pravdu.
Ale je to problém, to ano.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:41
takže bychom měli dvě kategorie otázek: ty, v nichž se proti expertům mohu postavit, a ty, v nichž mám přejmout jejich názor
ale ty 2 kategorie jsme vlastně měli už dopoledne
to by nic nového nebylo
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:41
Ale tvá formulace, že s experty nesouhlasím, kde se mi zdá, že nemají pravdu, by měla být opravena na tu, že s nimi nesouhlasím tam, kde se vzdali nároku určovat pravdu.
Ano, pravda má zásadní hodnotu, ne experti, ti nám dobře slouží jen tehdy, dokud slouží pravdě.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:43
to bezesporu
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:43
Plus nevím, jestli máš vůbec pravdu i s tou první námitkou: i liberál Rorty chce obecnou etiku, a individuální pochybnost nechává jen pro soukromí a umění.
Mainstream se dohaduje neprávem s experty o tom, v čem nemají pravdu, já se s nimi hádám o to, aby ji měli všude.
Musíme se ptát, z jakých přesně důvodů se experti pravdy někde vzdávají!
Jsou to důvody racionální, nebo plynou z ideologie demokracie?
Měj odvahu používat vlastní rozum, tak Kant definoval osvícenství...aby pak všem dal závaznou metafyziku, etiku i estetiku. :-)
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:50
dávat něco závazného ale vůbec neznamená nemyslet si, že lidé by si měli dělat názory sami
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:50
Asi je v pozadí víra osvícenství v univerzální rozum zakládající univerzální lidskou přirozenost.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:51
to je možné
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:51
Mají-li všichni stejný rozum, dospějí všichni k témuž, věřili osvícenci…A pak nepotřebují experty, podle nich.
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:52
může být, nicméně už je to spekulování, proč jsou experti teď na omylu
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:53
Ano
·         Jan Votava
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:53
proč si myslet, že zrovna v tomto jsou na omylu, když v jiných věcech (všech ostatních) bychom jejich názor měli přijmout?
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:54
napadá mě ještě jeden důvod: osvícenství je anti-expertní, protože je proti autoritě církve
je v jádru anti-křesťanské, samo je vzpourou proti expertům, expertům scholastiky
možná jen z tohoto historicky nahodilého důvodu nyní nechává svobodu lidem: muselo se zaštítit demokracií a vládou lidu, aby se vyvázalo z autority církve
ale to je nakonec, jak říkáš, jedno
je to liberalismus, upřednostňuje hodnotu svobody individua nad hodnotou pravdy
takže do mínění expertů vnikla politika, hodnota svobody, a potřísnila jejich vazbu na pravdu
·         Jan Votava
19:57
ta historická poznámka zdá se sedí
což však ještě nutně neznamená, že nemohli mít v té kritické reakci zároveň pravdu
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif19:58
byl to jen standardní boj elit: nová elita se proti staré pojistila lidmi, teď to dělá - i když hnusně - Donald Trump
ale to asi není podstatné
zásadní je to, že experti nemají poslední slovo, poslední slovo má v poznání pravda sama
tam, kde jdou oni proti ní, musíme jít my proti nim
oni hrají s otevřenými kartami: říkají, PROČ to dělají, není důvod jim nevěřit: kvůli hodnotě svobody individua: obětovali svobodě pravdu, to je nepřípustné, poznání nemůže být přece definováno svobodou!
tedy přesně: jak mohou mít experti pravdu tam, kde říkají, že poznání má být určeno svobodou a nikoliv pravdou? Tam už z definice nemohou mít pravdu, ale jen "svobodu" J.
·         Jan Votava
20:10
dejme tomu, že máš pravdu. pak ale považují v této věci svobodu za důležitější než pravdu
ale vlastně si nemyslím, že by oni to takto mysleli
spíš si myslí: komu jde o pravdu, měl by si sám co nejpečlivěji vytvářet vlastní názory
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif20:13
pak by šli sami proti sobě: za této situace by se neměli vůbec specializovat do jednotlivých disciplín a dělat každý jen svůj malý kousek, ale každý by si měl sám zjišťovat jako polyhistor pravdu celou
pokud by si toto skutečně mysleli, šli by proti ideji vědecké metody jako takové
tam, kde nepovažují pravdu za nejvyššího arbitra poznání, je nemáme následovat: jsou nám užiteční jen jako ukazatelé k pravdě, ne už jako „odvaděči“ od ní
·         Jan Votava
20:19
no, experti by nám mohli říci i to, kdy máme o pravdu usilovat, a kdy nikoliv
·         Antonín Dolák
https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif20:20
zde už bych nesouhlasil
ale i kdyby, bylo by zde pádné podezření, že zde jsou zasaženi politikou, ba i přiznaně
a kde je politika, pravda na to doplácí - je to politická objednávka doby

naše diskuze je myslím plodný platonský dialog
jsou to vlastně intelektuální hádanky, jako šachy, jde o to, kdo předloží hlavolam, který už druhý nerozlouskne
ale smysl to má, snad by všichni racionální uvažovali podobným směrem jako my - jako stroje, to je ideál
i na Facebooku se dá dobře argumentovat, v něčem je diskuze i sevřenější a fixuje se do pevných vět, je transparentní i pro cizího čtenáře, je vidět její posloupnost

diskuze na Facebooku je možná dokonce produktivnější než osobní diskuze: je možná víc náročná, ale jde to bod za bodem, hezky strukturovaně se to odvíjí…

Jan Votava 

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!