středa 13. července 2016

MANIPULACE A ZAUJATOST U EXPERTŮ, LIDU A VLASTNÍHO NÁZORU/ROZUMU: pokus o procentuální vyčíslení

MANIPULACE A ZAUJATOST U EXPERTŮ, LIDU A VLASTNÍHO NÁZORU/ROZUMU: pokus o procentuální vyčíslení
Když jsme u té manipulace a zaujatosti, vědomé i nevědomé, chtělo by to opravdu provést kalkulaci:
Dva základní faktory:
A) snaha manipulovat/manipulativnost a B) nevědomá zaujatost/předpojatost
u tří skupin:
1) vlastní rozum/názor 2) lid 3) konsensus expertů
Některé věci jsou jasné: vlastní rozum může eliminovat A na nulu, ovšem B má myslím mnohem vyšší než experti, zase však nižší (i u lehce nadprůměrného rozumu) než lid.
Provedu vlastní prvotní odhad vyčíslení v procentech ukazujících, nakolik procent je pravdivost sdělení dané skupiny postižena faktorem A nebo faktorem B ve srovnání s dalšími dvěma skupinami.
Dále by stálo za to kategorii "vlastní rozum" stratifikovat podle toho, nakolik je vlastní/můj rozum kritický a inteligentní: průměrně, nadprůměrně a podprůměrně.
Já budu uvažovat o nadprůměrném vlastním rozumu (kritičností i inteligencí), protože myslím, že ho většina čtenářů má (to neznamená, že jsme géniové, vy ani já, jen že jsme alespoň mírně nadprůměrní, což je většina např. vysokoškoláků).
Tedy můj prvotní odhad v procentech:
faktor A: 1 - 0%, 2 - 30%, 3 - 30%
faktor B: 1 - 40%, 2 - 75%, 3 - 20%
Můj vlastní názor záměrně manipulativní nemusí být vůbec, proto 0%, zatímco lid manipulativní je, protože prosazuje ve svém skupinovém sobectví své sobecké zájmy, přemýšlí často v perspektivě "my vs. oni". Jde tedy o lid nějakého státu nebo skupiny, protože lid není jednotný.
Podobně mají skupinové sobectví také experti, což jim také zvyšuje faktor A, ovšem ten je zase snižován vzájemnou kritičností a konkurenčním bojem odlišných skupin expertů na mezinárodním poli světově uznávaných odborných časopisů. Je sem třeba započíst i individuální sobectví expertů, kteří jsou někdy konformní k režimu či mainstreamu kvůli vlastní kariéře. Pro existenci vědeckou metodou regulované kritiky a konkurence odlišných skupin expertů je však myslím manipulace expertů, tedy snaha prosadit své, skupinové nebo individuální, zájmy, nižší než u lidu.
K faktoru B: ideologicky zaujatí jsou všichni, skupinovým myšlením trpíme všichni, ovšem kritické myšlení a vědecká metoda je proti nim poměrně účinným lékem, i když někde (fyzika) více než jinde (filozofie náboženství, teologie, biblistika). Nejúčinněji chráněni jsou experti, nejméně pak lid, vlastní rozum je uprostřed, protože ho zde předpokládám jako mírně nadprůměrný v (sebe)kritičnosti.
Nyní je možné sečíst oba faktory u tří tříd: vlastní rozum 40%, lid 105%, experti 50%.
Lid vyšel špatně, nejlíp vlastní rozum.
To však automaticky neznamená míru pravdivosti, jen míru zasaženosti těmito faktory ve vzájemném srovnání.
Experti vedou kvůli tomu, že se věnují tématu déle a pečlivěji, ovšem v součtu těchto dvou faktorů při mém prvním odhadu vede co do zasaženosti faktory nad experty vlastní rozum, i když ne příliš.
Navíc, když jsem provedl součet obou faktorů u těchto tří skupin, předpokládal jsem pro zjednodušení, že se podílí na ničení pravdivosti stejnou měrou, tak tomu nutně být nemusí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!